God, Vaderland, Gezin. Hongarije en Viktor Orban!

Standaard

Door Pater Daniel

Het woord “conservatief” gebruiken we niet graag omdat het, althans naar ons aanvoelen in de Nederlandse taal een erg negatieve bijklank heeft. Wie met gezond verstand nadenkt over de morele waarden en vandaar sommige populaire, perverse en destructieve onwaarden afwijst, wordt verwezen naar de poel van de “conservatieven” waaruit hij niet meer kan ontsnappen. Wie daarentegen de huidige morele ontwrichting toejuicht, zoals de openbare opinie het verlangt, wordt hoog geprezen en voor altijd in het progressieve paradijs toegelaten. Vandaar kan progressief ook perversie betekenen en zelfafbraak terwijl conservatief vooruitgang en toekomst kan inhouden.

Op 19-20 mei 2022 was Hongarije het gastland voor de tweedaagse, jaarlijkse conferentie van het Amerikaanse Conservative Political Action Conference (CPAC).  Deze is de grootste en belangrijkste organisatie die wereldwijd de menselijke en christelijke waarden wil verdedigen. Ze bestaat al sinds 1974 en komt meestal samen in de VS. De conferentie in Boedapest was de eerste in Europa en had als titel: God, Vaderland en Gezin. (https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/cpac-conference-budapest-hungary-viktor-orban-speaker)

De titel alleen al is een oproep tot erkenning van de onmisbare fundamenten van iedere samenleving. Uiteraard is dit een doorn in het oog van o.m. de Europese commissie alsook de voornaamste wereldorganisaties, die het als hun taak zien het christelijk geloof, de soevereiniteit van de landen en het gezin uit te roeien. Dat de westerse beschaving groot werd dankzij haar christelijke wortels mag niet gezegd worden en deze grootheid mag in onze tijd zeker niet meer hersteld worden van de huidige wereldleiders. Aan landen moet integendeel hun eigenheid ontnomen worden door een “om-volking”, dankzij massa-immigratie. Tenslotte is de afbraak van het gezin als basis van de welvaart en waardigheid van iedere maatschappij, al ver gevorderd. Hiervoor krijgen de abortuslobby, de homolobbies en de genderideologie forse officiële steun, behalve dus in Hongarije.

In zijn openingstoespraak noemde Victor Orban de Europese immigratiepolitiek een bewuste zelfmoord. De genderwaanzin is daarbij een andere culturele zelfmoord. Volgens hem gaat het om “zelfmoordgolven van verval”. Hij wil de gezonde krachten verenigen voor de noodzakelijke herovering van Washington en Brussel, die nu gekaapt zijn door neo-liberalen en neocommunisten. De zo noodzakelijke eerbied voor de natuurwet is in Europa ver weg. Ze zijn nog te vinden in de zogenaamde “conservatieve” partijen, waarvan de voorzitters aanwezig waren: Nigel Farage, voormalig voorzitter van de VK onafhankelijke partij, Herbert Kickl, voorzitter Oostenrijkse Vrijheidspartij, Santiago Abascal, voorzitter Spaanse Vox partij, Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Deze laatste   wees op het erg eenzijdige beeld dat onze media steeds weer schetsen van eerste minister Viktor Orban en Hongarije. (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220520_95650002).

Verschillende Amerikaanse Republikeinse politici waren aanwezig zoals Mark Schlapp, Rik Santorum, Ben Ferguson, evenals de bekende journalist van Fox, Tucker Carlson, die al eerder het belang van Hongarije had aangetoond in een uitzending over “Hongarije tegen Soros, de strijd om een beschaving”. Gregor Puppinck, directeur van de Europese commissie voor wet en rechtvaardigheid (ECLJ) hield een pleidooi voor het herstel van het vaderschap, dat door het moderne positivisme en het individualisme wordt afgebroken. (https://www.lesalonbeige.fr/la-destruction-de-la-figure-paternelle-conduit-a-la-destruction-de-la-patrie/). Het beeld van de “vader” vernielen is niets minder dan de vernieling van het vaderland, zo betoogde hij. De grootste ecologische inzet is overigens het herstel van het gezin met het vaderschap en moederschap. Alle dictaturen, zo vervolgde hij, begonnen met de afbraak van het gezin.

Dertig jaar geleden dachten vele Hongaren dat Europa de toekomst van Hongarije was. Vele wakkere christenen beseffen nu dat Hongarije in bepaalde opzichten de toekomst van Europa is. De Hongaarse regering, voor de vierde maal onder leiding van Viktor Orban, doet op belangrijke terreinen wat iedere regering zou moeten doen: ijveren voor het welzijn van het volk en niet voor de machts- en bezitsdrang van schimmige wereldleiders. Het aantal huwelijken in Hongarije, samen met het aantal geboortes stijgt terwijl de echtscheidingen afnemen. Ziedaar een “conservatief” beleid met toekomst!

Bron: e-mailcontact pater Daniel