H. Hoofd van Christus, Zetel van Goddelijke Wijsheid – Kapelaan Robert Ernst

Standaard

H. Hoofd van Jezus


Kapelaan Robert Ernst

TERESA HIGGINSON

De aanbidding van het Heilig Hoofd van Christus als de Zetel van Goddelijke Wijsheid gaat terug op openbaringen van de Verlosser aan Teresa Higginson (+1905).Het zou echter buiten het bescheiden bestek van dit pamflet gaan om het leven van deze Engelse mystica in detail te beschrijven.We verwijzen naar Cecil Kerr’s biografie van Theresia Higginson.De belangrijkste dingen uit haar leven en uit haar openbaringen worden hier slechts summier weergegeven.

Teresa Helena Higginson werd geboren op 27 mei 1844 in Holywell in Engeland.Haar vader kwam uit een diep katholiek gezin, haar moeder, een protestantse van geboorte, had zich in haar jeugd tot de katholieke Kerk bekeerd.

Teresa was de derde van acht kinderen van de familie Higginson;het was de levendigste en gelukkigste van allemaal.Maar Teresa beoefende in het geheim boetedoening en versterving van jongs af aan.Het kleine meisje kreeg haar eerste lessen in het huis van haar…

View original post 3.399 woorden meer