Vreugde over de beslissing van het Hooggerechtshof

Standaard

Deze dagen vieren we feest met de Verenigde Staten. Alle mensen die vechten voor het leven, vooral die van ongeboren kinderen, zijn vervuld van vreugde over de beslissing van het Hooggerechtshof, die een diep onrechtvaardige en kwaadaardige wet vernietigde die abortus in het hele land tot een grondwettelijk recht had gemaakt. Nu kan elke staat zelf abortus reguleren of verbieden. Vroege reacties van sommige staten laten zien dat ze willen stoppen met het promoten van deze misdaad en het leven van ongeboren kinderen wettelijk willen beschermen.

Laten we hier even stilstaan, om ons bewust te worden van wat deze verandering betekent. Het is een historisch moment! Zullen veel staten de cultuur van de dood verwerpen en het pad van het leven kiezen? Met andere woorden: Keren sommige politieke leiders op dit punt terug naar de geboden van God? Voorkomen ze dat hun burgers meer schade wordt berokkend? Daalt een straal van Gods licht neer op het land en op de harten van veel mensen? Zal een echte bekering plaatsvinden en zich verspreiden? Zal er een “scheiding van de geesten” plaatsvinden?

Het kan! Deze beslissing werd genomen door het Hooggerechtshof op 24 juni, de dag waarop de Kerk dit jaar het Feest van het Heilig Hart van Jezus vierde, wat normaal gesproken het feest van Johannes de Doper is. Een teken dat liefde over alles zal zegevieren! Een teken van hoop? Ja, maar dit “uur van genade” moet worden verwelkomd en voortgezet.

Volgens de traditionele liturgische kalender vieren we vandaag het hoogfeest van het kostbaarste bloed van onze Heer Jezus Christus. Aan Hem vertrouwen wij de intentie toe dat in de wereld het vergieten van het bloed van onschuldige kinderen kan ophouden en dat Zijn verzoenende dood verwelkomd mag worden, zodat wij vergeving kunnen ontvangen, zelfs voor de ernstigste zonden! Een daarvan is de moord op onschuldige kinderen, waarvoor alle betrokkenen – direct of indirect – Gods vergeving nodig hebben.

Moge de Heer de genade van oprecht berouw schenken, zodat de duisternis kan vertrekken en er weer meer licht op aarde mag schijnen!

>>>  Liefde zal zegevieren – Harpa Dei