Nieuwsbrief 35 (2): De wereldleiders en hun artificiële intelligente robotten

Standaard

Nieuwsbrief 35, Syrië, vrijdag 26 augustus 2022, pater Daniel

De wereldleiders lijken onvermoeibaar verder te werken aan hun “Grote Reset”, de nieuwe wereldorde, de vierde industriële revolutie. De meeste mensen op aarde zijn hiervoor totaal overbodig en moeten dus massaal opgeruimd worden – logisch! Hoe dit efficiënt kan gebeuren wordt ingenieus bestudeerd. De kleine rest dient omgevormd te worden tot artificiële intelligente robotten, waaraan iedere menselijke waardigheid en vrijheid ontnomen wordt. Sommigen voelen zich goed omdat we hiernaar al flink op weg zijn.  Het uiteindelijke doel is nog niet bereikt maar wel in zicht: een hel op aarde. Enerzijds een aantal robotten, hetgeen van de wereldbevolking overblijft en anderzijds een elite van enkele criminele miljardairs rechtstreeks onder bevel van Satan zelf. Vera Sharav geeft hiervan enkele grondlijnen en laat aan ons de keuze of we dit willen of niet.

Vera Sharav werd als 3-jarige in 1941 met hun joods gezin vanuit Roemenië naar Oekraïne gedeporteerd in een concentratiekamp, waar haar vader overleed. Zij overleefde de holocaust en vond vier jaar na de oorlog haar moeder terug. Ze stichtte de alliantie voor de bescherming van de rechten van de mens (AHRP), waarvan zij de voorzitster is. Op 20 augustus 2022, naar aanleiding van de viering van de 75e verjaardag van de Codex van Neurenberg gaf ze aldaar een indrukwekkende toespraak, waaruit we enkele gedachten weergeven.

Ze toont aan dat hetgeen we nu al 2,5 jaar meemaken een nieuwe holocaust is. Het gas Zyklon B werd vervangen door injecties, voorgesteld als vaccins. “Big Tech, Big Pharma, financiële oligarchen, universitairen, regeringsleiders en het militair industrieel complex… hun grootheidswaanzinnigen hebben de weg geëffend voor een nieuwe holocaust. Deze keer is het een dreiging van volkerenmoord op wereldschaal”. De holocaust is het oerbeeld van het absolute kwaad… De holocaust begon niet met de gaskamers van Auschwitz en Treblinka maar werd 9 jaar eerder voorbereid door steeds verder gaande beperkingen van de individuele vrijheden en de opschorting van de fundamentele rechten en vrijheden”. “De echte virale ziekte die Duitsland besmette   is het eugenisme, de ideologie van de elite die aan de oorsprong ligt van alle genocides”. Een systeem van discriminatie en apartheid werd ingevoerd, gevolgd door verplichte sterilisatie en euthanasie van gehandicapten en bejaarden als “etnische zuivering”, zogenaamd om de bevolking te beschermen. “Nutteloze eters” werden opgeruimd. Het doel van de nazi’s was een “eindoplossing” te bezorgen en de 11 miljoen joden in Europa, zo snel, effectief en goedkoop mogelijk. Voor 6 miljoen joden en 9 miljoen anderen (gehandicapten, zieken, ouderen, zigeuners, …) is dit ook gelukt.

De gelijkenissen tussen de huidige wereldpolitiek en die van de nazi’s zijn duidelijk. In 1933 werd de “noodtoestand” uitgeroepen, precies zoals in 2020. Hierdoor werden de fundamentele vrijheden en rechten, vastgelegd in de grondwet, afgeschaft. Aan geneesheren en ziekenhuizen werd verboden zieken en bejaarden met goede, eenvoudige middelen te helpen, precies zoals nu. En de media zwegen over de massamoorden die plaatsvonden, zoals nu.

De Codex van Neurenberg verwerpt de ideologie van het eugenisme en bevestigt ondubbelzinnig de voorrang van de waardigheid van de menselijke persoon in tegenstelling tot ‘het grotere goed voor de samenleving’”. Er wordt respect gevraagd voor het eerste principe van de eed van Hippocrates: “vooreerst niet schaden”. Verder mag niemand aan een medisch experiment onderworpen worden zonder vrijwillige toestemming en na volledige informatie. Dit recht werd bij de zogenaamde covid 19 vaccins op schandelijke wijze met voeten getreden. De inhoud van de “vaccins” werd zelfs niet bekend gemaakt. Geleidelijk ontdekten onafhankelijke wetenschappers steeds meer schadelijke, giftige en zelfs dodelijke stoffen in de “vaccins”. Ten slotte, de producenten zijn hiervoor niet eens verantwoordelijk. De bevolking zelf moet betalen voor de schadelijke gevolgen van de “vaccins” en de moordenaars worden er dik voor betaald!

De cultuur van de dood van de nazi’s eindigde niet in 1945 maar werd verder gezet door de VS. “Aan het einde van de oorlog hebben Amerikaanse regeringsambtenaars 1.600 belangrijke wetenschappers, dokters en ingenieurs van het naziregime geholpen om aan de rechtspraak van Neurenberg te ontsnappen”. Dit was de “operatie Paperclip” tegen de uitdrukkelijke wil van president Harry Truman in. Bovendien hebben deze nazi-technocraten generaties Amerikaanse wetenschappers, dokters en ingenieurs gevormd. “Op die wijze hebben de methoden van de nazi’s en het immorele misprijzen voor de menselijke waarden wortel geschoten in Amerika”. In zijn afscheidstoespraak voor het volk in 1961 heeft president Dwight Eisenhower hiervoor uitdrukkelijk gewaarschuwd. Hij wees op de groeiende macht van « het militair industrieel complex » en zijn « totale overheersing op economisch, politiek en zelfs geestelijk vlak”. Eisenhouwer waarschuwde voor “het gevaar dat het openbaar beleid zelf slachtoffer wordt van een wetenschappelijk-technologische elite”. En Elie Wiesel, een overlevende van Auschwitz, waarschuwde in 1979 “dat de neiging van de nazidoelstelling om nogmaals miljoenen mensen uit te roeien een afschuwelijke bedreiging blijft”.

De wereldbevolking is nu in de greep van de erfgenamen van de nazi’s. « Een bende meedogenloze miljardairs over de wereld verspreid en nauw met elkaar verbonden heeft de controle overgenomen van de nationale en internationale instellingen en zij bepalen de politiek”. Klaus Schwab zegt uitdrukkelijk dat hij met zijn Wereld Economisch Forum de macht in handen heeft: “Wij hebben de middelen om aan de wereld de orde op te leggen”. En Yuval Noach Harari, de raadgever van Klaus Schwab spreekt zich uitdrukkelijk uit voor een nieuw eugenisme en een transhumanisme. Het overgrote deel van de mensheid is voor hen overbodig. Als dit zou lukken, is het omdat een groot deel van de mensen dit lijdzaam laten gebeuren.

(https://www.mondialisation.ca/vera-sharav-a-moins-que-nous-ne-resistions-tous-plus-jamais-ca-cest-maintenant-discours-nuremberg-le-20-aout-2022/5670685).    

Varia

De ministers van buitenlandse zaken van Syrië (Fayssal Mikdad) en Rusland (Sergey Lavrov) hebben maandag in een gezamenlijke persconferentie de VS en Turkije opgeroepen hun illegale bezetting in N. Syrië op te geven en tevens op te houden met het steunen van terroristische groepen en hun aanslagen alsook het stelen en vernietigen van de noodzakelijke petroleum en graan. Tevens werden de blijvende bombardementen van Israël in Syrië veroordeeld. Tenslotte werd de internationale gemeenschap opgeroepen de terugkeer van Syriërs naar hun land niet te beletten maar te steunen. Ziedaar de voor de hand liggende oplossingen voor de crisis in Syrië waar onze misvormde westerse media met geen woord over spreken: https://www.sana.sy/en/?p=281621

Het ware gelaat van de Oekraïense president als marionet van westerse oorlogszuchtige criminelen wordt steeds meer onthuld. Een massa Oekraïners keert zich tegen Zelensky: https://www.frontnieuws.com/de-washington-post-geeft-toe-dat-zelensky-gelogen-heeft-mensen-onnodig-zijn-gestorven-en-de-oekrainers-zijn-verontwaardigd/

Bijzonder interessante bedenkingen over het mogelijke verdere verloop van het drama in Oekraïne: enerzijds de waanzinnige westerse politiek van blinde haat  en zelfdestructie en anderzijds de constante opmars waartoe Rusland gedwongen wordt: https://www.frontnieuws.com/rusland-zal-waarschijnlijk-een-voortdurende-opmars-door-odessa-naar-transnistrie-en-de-roemeense-grens-volgen/ 

Een kind vraagt waarom de pyramides in Egypte staan en vader antwoordt omdat ze te groot waren om ze naar Engeland te vervoeren! Een oude grap die duidelijk maakt dat de VK en VS leven van het stelen van de rijkdom van andere landen. Daniel Kovalik doceert Mensenrechten (Universiteit Pittsburgh) en publiceerde onlangs “No More War”. Hij   geeft voorbeelden. De VS “bevriezen” 7 miljard dollar van Afghanistan in plaats van enkele honderden miljarden te betalen voor de moorden en verwoestingen die ze er begaan hebben. In Syrië stelen ze (naast de graanoogst!) 80 % van de petroleum (vorige zondag 136 tankers!). Van Rusland hebben de VS het immense bedrag van 300 miljard dollar geblokkeerd (gestolen) en geen westerse haan die erover kraait. En zo handelen de VS met nog een hele reeks landen terwijl onze media maar blijven schrijven hoe slecht die landen bestuurd worden en een regeringswissel nodig hebben! Het westers “rechtssysteem” is tot op het bot verrot (https://www.rt.com/news/561171-us-uk-empires-stealing/)

De recente moordaanslag in Moskou op Daria Platonova, was volgens Mario Dinucci eigenlijk gericht tegen haar vader Alexander Douguine, een vertrouweling van president Poetin en stichter van de school voor geopolitiek, internationale betrekkingen aan de staatsuniversiteit Lomonosov te Moskou. Hij is ook de stichter van de internationale Euraziatische beweging, die streeft naar een multipolaire wereld waar de onafhankelijkheid en eigenheid van de volken en landen wordt gerespecteerd. Vader en dochter zouden samen rijden maar op het laatste ogenblik besliste de vader om een eigen auto te nemen. Volgens Danucci is deze criminele daad het werk van de westerse geheime diensten, vooral van VS en VK die alles doen om hun wereldheerschappij te behouden: https://www.mondialisation.ca/derriere-lassassinat-politique-de-daria-platonova/5670657

Een lange lijst van bewijzen hoe onze media ons dag na dag beliegen, bedriegen en voor de gek houden… en gewoon doorgaan: https://www.golfbrekers.be/het-nieuwe-normaal-der-media/

De steeds tragischer wordende situatie van de christenen in het Midden-Oosten met een video over de situatie van christenen in Irak: https://www.golfbrekers.be/de-beproevingen-der-christenen-in-het-midden-oosten/

Een sprookje over de toestand van de wereld waarin wij leven, verteld door prof Pierre Capel: https://www.golfbrekers.be/er-was-eens-2/

P. Daniel