Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde in de richting van het geloof en de traditie

Standaard

Nieuwsbrief 8, pater Daniel, 19-02-2021

“Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde … in de richting van het geloof en de traditie” – Tom Zwitser

Goede Vrienden,

Het is frustrerend vast te stellen dat de mensenmassa alles zo willoos ondergaat. Onze medeburgers zijn week en zwak geworden na jarenlange indoctrinatie”.  Zo schreef een goede vriend me deze week. Dit geldt helaas ook voor vele christenen. Iedere dag lezen ze een of meerdere dagbladen, een weekblad,  een maandblad en volgen trouw het TV nieuws. Ze hebben zich aangepast aan de geest van de wereld, de heersende cultuur, de tijdsgeest. Ze denken, spreken, voelen, oordelen helemaal zoals het maatschappelijk “correct” wordt voorgehouden. Ze zijn blij dat ze  “met de tijd mee zijn” en  kijken soms meewarig neer op hen die de moderne stroming niet volgen. Ze leven niet alleen “in” de wereld maar zijn ook helemaal “van” de wereld. Ze zijn er zich niet eens van bewust dat ze ingeslapen zijn, geen eigen innerlijkheid meer hebben en geen geestelijke weerstand. Waar is de revolutionaire dynamiek van het Evangelie gebleven, de kracht en de vreugde van het Kruis van Christus, het “teken van tegenspraak”, het “zout  der aarde”?

De uitgever van de snelst groeiende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied “De Blauwe Tijger”, Tom Zwitser uit Groningen,  zegt het zo: “Het westen heeft nood aan een “reset” zoals Rusland onder Poetin beleefde… De hiërarchie heeft een “reset” nodig in de richting van het geloof en de traditie… Ik heb in onze streek enkele priesters fatsoenlijke traditiegetrouwe  priesters zien worden in twee jaar tijd. Hun opvatting veranderde,  hun preken volgden vlug en hun kerken trokken weer mensen aan die waarheid en verlossing zochten, jong en oud, gezinnen en afzonderlijke personen…”(https://sputniknews.com/analysis/202102121082048039-western-elites-want-a-world-without-religion-and-history-publisher-slams-repurposing-of-churches/)

De huidige president van de VS laat geen gelegenheid voorbijgaan om zich als goede katholiek voor te doen, liefst met de paus. In werkelijkheid breekt hij het christelijk geloof af, op de meest schandelijke wijze, door promotie van abortus en ontwrichting van de menselijke seksualiteit en het huwelijk. Hierin wordt hij geprezen door progressieve of linkse christenen tot in het Vaticaan toe. Hij wordt uiteraard gesteund door de “democraten”, die  niet geïnteresseerd zijn in het overtuigen van mensen, maar alleen in het grijpen naar de macht, al is het op de meest criminele wijze. Deze morele ontsporingen van de huidige  president verdeelt de Amerikaanse Katholieke Kerk zoals nooit voorheen. De vorige president deed zich helemaal niet voor als het model van een christen, maar hij heeft wel de eerbied voor het menselijk leven op overtuigende wijze hersteld. De tegenstelling die we zien ontstaan, ook buiten de VS, is niet meer die van gelovigen tegen ongelovigen maar van twee vormen van het verstaan van het christelijk geloof, laten we zeggen, links en rechts of ‘progressief’ en ‘conservatief’. De zogenaamde progressieve, linkse christenen, die helaas steeds meer posten bezetten in de hoogste organen van de Katholieken Kerk, zijn een programma van een “universele broederschap” aan het uitvoeren, waarvan de vrijmetselaars  dromen. Het is een “mondialistische broederschap” met alle kleuren van de regenboog, maar zonder Christus’ Kruis.

De vastentijd is een uitnodiging voor alle christenen om wakker te worden. Hierbij is er maar één Meester. We zijn allen leerlingen van Jezus Christus. De grote Britse bekeerling en schrijver G. K. Chesterton (+ 1936) heeft eens gezegd dat er  tegen het christelijk geloof eigenlijk geen enkele negatieve opmerking kan gemaakt worden, tenzij… dat we het nog niet geprobeerd hebben! En er zijn maar twee mogelijkheden: mét Christus gelukkig worden of met de wereld zelf voor god spelen en uitzichtloos ongelukkig zijn.

Jezus, “gedreven door de Geest” vastte 40 dagen  in de woestijn. Hij heeft de bekoring van Adam in het aards paradijs opnieuw doorleefd en overwonnen. Adam vertegenwoordigt de gehele mensheid, in opstand tegen God.  Alle vruchtbomen werden hem aangeboden maar hij wilde daar niet van eten, maar wel van de boom van kennis van goed en kwaad, die hem juist verboden was. In plaats van te genieten van de overvloed van het paradijs, in afhankelijkheid van God, wilde hij zelf god zijn. Door het lijden dat uit deze zonde voortkwam, strafte de mens zichzelf. En God laat dit toe, opdat we zouden terugkeren naar Hem. Jezus is de nieuwe Adam die de verloste mensheid vertegenwoordigt. Hij gaat in “quarantaine”, afzondering in de woestijn, de plaats buiten de gemeenschap met God. De 40 dagen verwijzen naar de 40 jaren dat het joodse volk in de woestijn zwierf, als periode van zuivering, op weg naar het Beloofde Land. De woestijn is de plaats van de   beslissende strijd met de duivel. Het is ook het beeld van ons aardse leven, waarin we onze broosheid ervaren en niet in het Paradijs zijn, nl. niet in die gelukkig makende eenheid met God.  De voornaamste bekoring is alle koninkrijken der aarde krijgen door de duivel te aanbidden. Wie zijn  ziel aan de duivel verkoopt, kan rekenen op onbeperkte aardse rijkdom, glorie, eer en macht. Jezus antwoordt: “Weg, Satan”, “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen” (Mattheus 4, 10). Dit is geen zachte psychologische aanpak of slappe dialoog, het is een radicale afwijzing. Op Goede Vrijdag zal Jezus in vrijheid en liefde de Kruisdood ondergaan. Hij nam de zonde van de mensheid  op zich en is als het ware zelf zonde geworden (2 Korintiërs 5, 51). Dit is de voltooiing van de Grote Verzoendag (Jom Kippoer), de heiligste dag voor de joden. Leviticus 16 schrijft voor hoe de hogepriester offers moest brengen voor de zonden van zichzelf en die van het volk en hoe hij tenslotte alle zonden moest leggen op een zondebok, “voor Azazel”, de duivel in de woestijn. Door te sterven op het Kruis neemt Jezus zelf de zonden op zich en vernietigt ze.

Laten wij, nu de hele wereld “in quarantaine” is, bewust 40 dagen intreden  in deze “woestijn”, in gemeenschap met Jezus, om zo het hoogste geluk te ontvangen,  dat God eens aan Adam aanbood in het Paradijs en dat Hij nu, dank zij Jezus’ kruisdood en verrijzenis aan ons schenkt. Het is echt de moeite om deze gemeenschap met God in Christus bewust te aanvaarden, daarvoor te strijden, te lijden en te sterven.

*******

We geven eerst enkele “flitsen” uit het leven van de gemeenschap en brengen vervolgens nogmaals de ellende van het Syrische volk onder de aandacht:  “Een black-out van de westerse  media. Hierna volgen enkele voorstellen als “Nieuwe uitdagingen” in deze tijd van grote beperkingen, ook voor christenenTenslotte een “cursiefje over ons eenmansbedrijfje”, waarop je gerust je commentaar mag geven. Onder  “En dit nog” vind je weer een overvloed aan informatie en video’s. Volgende keer komen we terug met “wijsheid uit de woestijn”, met een bezinning over de betekenis van een leven in “quarantaine”, nl.  in de woestijn.

Lees hier verder in PDF;

xvi.8Download