Pater Daniel: word wakker en doe iets!

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel XVII 38, vrijdag 16 september 2022

De bekende Britse arts, Vernon Coleman, die we al eerder aan het woord lieten (https://www.vernoncoleman.com/), blijft inspireren. Week na week roept hij zijn medeburgers en ieder die het horen wil op om iets te doen tegen de werelddictatuur die ons wordt opgelegd. Niets gebeurt per ongeluk, het is allemaal georganiseerd. De kosten van voedsel en energie zullen enorm stijgen. Het spaargeld zal verdampen. De inflatie zal kort na Kerstmis boven de 20 % komen. De productiecijfers zullen bijzonder laag zijn en de bedrijfsinkomsten dramatisch. “De komende recessie zal snel omslaan in een depressie”. De hypotheekproblemen zullen erger worden en miljoenen mensen zullen een grotere hypotheekschuld hebben dan hun huis waard is. “Binnen een opmerkelijk korte tijd zullen de samenzweerders erin geslaagd zijn de rijkdom en de onafhankelijkheid van tientallen miljoenen mensen in het VK en honderden miljoenen over de hele wereld te vernietigen”. De wereldelite wil dat de mensen failliet gaan. Dit is al lang duidelijk maar velen willen het niet zien. Ze schudden het hoofd, gaan in hun zetel zitten en kijken naar televisie. “En nu is het, vrees ik, zo goed als te laat”.

Coleman stelt dat kerstmis 2022 een soort einddatum is om weerstand te bieden tegen de opgedrongen vernietigende dictatuur. Als er tegen die tijd geen massaal verzet komt tegen de steeds verder gaande en georganiseerde armoede en vrijheidsberoving, is het te laat, zo meent hij. Dan zullen de nieuwe wereldorde en de Agenda 2030 uitgerold worden over heel de mensheid zodat niemand nog enig bezit, enige vrijheid of waardigheid zal hebben en we allen als robotten zijn in de handen van een ziekelijke wereldelite.

Wat kunnen we doen? Coleman raad aan te beginnen met te bezuinigen op schulden en uitgaven en een meer eenvoudige levensstijl aan te nemen. Op vele wijzen kan men nog trachten op te komen voor zijn vrijheid en waardigheid, b.v. door overal waar het kan met cash geld te betalen. Met eigen handen en creativiteit zoveel mogelijk zorgen voor de dagelijkse noden van zichzelf en van de mensen om ons heen, is een uitstekend levensideaal (https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-hier-is-hoe-ze-u-failliet-zullen-laten-gaan/).

Honderden miljoenen mensen over de hele wereld (dokters, verplegers, topwetenschappers, advocaten, ondernemers en gewone mensen…) zijn er nu van overtuigd dat het hele coronagebeuren een crimineel theaterstuk is om de dictatuur van de nieuwe wereldorde te vestigen. En iedere dag komen er nieuwe klokkenluiders bij die op verbluffende wijze de algemeen voorgehouden monsterleugens ontmaskeren. Het is allemaal gepland (https://www.stopworldcontrol.com/proof). De nieuwe wereldorde is gebouwd op leugen en illusie, hebzucht en machtsdrang van geesteszieke miljardairs en wereldheersers. Een dergelijke “toren van Babel” kan wel heel veel kwaad doen, maar zal uiteindelijk geen standhouden. Er zijn universele, vaste waarden, al wordt ook dit door dezelfde heersers met veel geweld bestreden: waarheid, goedheid, liefde schoonheid, trouw… Al wie hieraan bewust en actief meewerkt, bouwt aan een toekomst die blijvend is. En deze omvat niet alleen een maatschappelijke en economische heropbouw maar ook een morele vernieuwing, zoals gezinnen (als vader, moeder en kinderen) steunen, de eigenheid van jongen en meisje ontwikkelen, het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood… Word wakker en doe iets.