Indringende Boodschap van Jezus van 8 september 1992

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Met dank aan Jan van de Oever voor de keuze van deze tekst.

Jezus zegt tot Marguerite: “Ze is geboren, de nieuwe Eva. En in een tijd, die geen tijd is voor Mij, die Ben, zal Ik in Haar het vlees aannemen.

Mijn Vader is altijd van zijn Schepping blijven houden. Hij heeft Mij naar u gezonden om u te redden. Hij noemde Mij: de Verlosser. Misschien lijkt het erop dat Ik in deze wereld in mijn opdracht gefaald heb. Niets daarvan! De mensen verscheuren elkaar, maar Mijn zending is een voorbereiding voor de glorie van de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest.

Het goede en het kwade in elke ziel wordt gewikt en gewogen. Ieder krijgt zijn deel.

De oogsttijd is aangebroken en mijn wederkomst kom steeds naderbij.

lk kom het veld wieden, het kaf verbranden, opdat de oogst, die God voorbehouden heeft aan zijn getrouwen, maximaal…

View original post 403 woorden meer