Westerse media geven de inhoud van de toespraak van Lavrov voor de VN Veiligheidsraad niet weer – ziehier daarom enkele gegevens

Standaard

Door Pater Daniel

De westerse media willen de waardevolle inhoud van de recente toespraak van de Russische minister Buitenlandse Zaken Lavrov voor de VN Veiligheidsraad niet weergeven. Ziehier daarom enkele gegevens.

Het collectieve westen onder leiding van de VS weigerde reeds voor het conflict iedere dialoog met Rusland. Nu verwijt het dat er geen dialoog mogelijk is met Rusland. Hij toont aan hoe Oekraïne steeds meer “een totalitaire nazistaat” geworden is, waarin volledige wetteloosheid heerst. De slachtingen van Boutsja werden aan de Russen toegeschreven om een nieuw pakket sancties aan Rusland te kunnen opleggen. Pas daarna werd erkend dat het Oekraïense leger zelf voor de misdaden verantwoordelijk was. “Noch de bloedige staatsgreep in Kiev in 2014, noch de tragedie in Odessa op 2 mei 2014, noch de beschieting van vreedzame steden in de Donbass, noch het bombardement van Lugansk op 2 juni 2014, noch vele andere feiten hebben geleid tot een zichtbare reactie van het Internationaal Strafhof. Meer dan 3.000 aanvragen voor misdaden tegen inwoners van Donbass zijn naar het Hof gestuurd… Wij verwachten niet langer gerechtigheid van deze en een aantal andere internationale instellingen. De tijd van wachten is voorbij”. Verschillende Oekraïense en andere hoge politieke leiders verklaren trots dat het hun doel is zoveel mogelijk Russischsprekende Oekraïners te doden. Lavrov verliet ook onmiddellijk na zijn toespraak de vergadering: https://www.frontnieuws.com/wat-westerse-media-verbergen-over-de-toespraak-van-lavrov-in-de-vn-veiligheidsraad/

Vier ex-republieken van de Sovjetunie, nu Z. Oekraïne, houden een volksraadpleging over de aanhechting aan de Russische Federatie, wat zeer grote gevolgen kan hebben:  https://www.mondialisation.ca/referenda-en-nouvelle-russie/5671435

De referenda in de Donbass en de streken van Kherson en Zaporijia hebben blijkbaar een overweldigende meerderheid gegeven voor toetreding tot de Russische Federatie (respectievelijk 99, 98, 93 en 87 %). Indien Rusland hen  ook erkent, zal voortaan iedere aanval tegen hen  beschouwd worden als een rechtstreekse aanval tegen Rusland, waarop gepast zal gereageerd worden, ongeacht het feit dat het collectieve westen deze referenda niet wil erkennen  als onbetwistbare uitdrukking van zelfbepaling van die volken: https://www.mondialisation.ca/voici-pourquoi-le-referendum-en-ukraine-est-une-affaire-importante/5671573

In 2014 met president Petro Porochenko werd door de regering in Kiev iedere hulp aan de “Moskovieten” van de Donbass afgesneden. De gepensioneerden en de salarissen van de ambtenaren van deze gebieden werden niet meer uitbetaald. De Russische taal, gesproken door de helft van de Oekraïners, werd verboden. Strafexpedities tegen deze “onder-mensen” (=Russischsprekende Oekraïners) werden ondernomen met 5.600 doden en 1,5 miljoen vluchtelingen. Om deze gruwel te stoppen hebben Duitsland, Frankrijk en Rusland de Minsk-akkoorden opgelegd. De bedoeling was Kiev tot rede te brengen en zijn bevolking in de Donbass te beschermen.” Porochencko zei dat hij nooit de bedoeling had het minste van de Minsk akkoorden toe te passen. Daarop werden de Minks-2-akkoorden door de veiligheidsraad met unanimiteit aangenomen (resolutie 2202). “De volgende zeven jaren werden er nog eens 16.000 burgers (volgens Kiev), 20.000 (volgens Moskou) gedood…” De oorlog kan stoppen door dialoog en het wederzijds erkennen van elkaars fouten. Het is echter duidelijk dat een kleine groep in de VS bereid is tot het uiterste te gaan en Rusland tot een Apocalyps te dwingen: https://www.voltairenet.org/article218076.html

*

De verwoede pogingen van de VS om landen die hun overheersing niet aanvaarden te isoleren heeft het tegenovergestelde effect. Rusland, China en Indië worden steeds sterkere partners. Ook Turkije en Iran sluiten meer aan. Colombië zoekt toenadering met Venezuela zoals ook Mexico, Peru, Honduras en Chili: https://www.mondialisation.ca/les-autorites-us-renforcent-le-monde-multipolaire-en-isolant-les-pays/5671611

Uitbreiding van de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid-Afrika). Ondertussen zijn Iran, Argentinië, Saoedi-Arabië, Turkije en Egypte kandidaat deelnemers van de BRICS. Nog een hele reeks andere landen hopen in de toekomst te kunnen aansluiten: https://www.golfbrekers.be/brics-uitbreiding-is-slechts-een-kwestie-van-tijd/. En daar zijn wij blij om.