Nieuwsbrief 42, Pater Daniel, 14 oktober 2022

Standaard

Nieuwsbrief XVII.42, Pater Daniel, vrijdag 14 oktober 2022

Pater Daniel

Onzichtbare, misdadige wereldheersers

Onlangs verscheen dit nieuwe boek: B. IZAR, De macht van de onzichtbare bankiers. Een oneerlijke strijd van de 0,1 % tegen de 99,9 %, eigen beheer, 2022 (www.onzichtbaremacht.nl). Het trok mijn aandacht. Aangezien Syrië nog steeds lijdt onder strikte sancties, waardoor ik het boek niet toegestuurd kan krijgen, mailde ik aan onbekenden om te vragen of ik de tekst van het boek niet per email kon krijgen met de belofte deze aan niemand door te geven en er een stukje over te schrijven. Tot mijn blijde verrassing kreeg ik onmiddellijk antwoord van de schrijver, die zijn echte naam bekend maakte en vertelde dat we elkaar al ontmoet hadden in de inspirerende vriendenkring van Macrotrends in Antwerpen. Hij stuurde meteen zijn tekst. Wat kunnen we het leven voor elkaar soms onverwachts eenvoudig en aangenaam maken! Ziehier enkele grepen uit de inhoud van zijn boek, die ik op mijn wijze voorstel.

Over het belangrijkste van ruim 250 jaar geschiedenis horen of zien we nagenoeg niets in onze geschiedenisboeken, kranten of TV. De media hangen voor onze ogen alleen maar een dik rookgordijn op om de waarheid verborgen te houden. Een geweldige klimaatdreiging, een uiterst dodelijk coronavirus, reddende vaccins, onverwachte aanslagen door terroristen… allemaal fake-news, verzonnen of uitgevonden en uitgevoerd door een kleine club van miljardairs, die eensgezind zijn in het nastreven van één doel: alle rijkdom en macht op aarde naar zich toe trekken. Zij spotten met iedere ijver voor vrede, welvaart en rechtvaardigheid voor de hele mensenfamilie. Oorlogen, aanslagen, epidemieën, wereldcatastrofen… die brengen pas iets op. Iedere dag kunnen we zelf vaststellen dat ze, wat dat betreft, zeer goed bezig zijn. Zo kan angst gezaaid worden en kan een massa “nutteloze eters” en armoezaaiers opgeruimd worden. De auteur brengt deze criminelen die boven de wet staan, onder in de bankierswereld met de families, miljardairs en wereldorganisaties die er mee verbonden zijn. Het zijn de Rotschilds en Rockenfellers, grote investeringsbanken zoals Goldman Sachs, Federal Reserve (Fed), Bank of International Settlements (BIS), de Europese Bank (ECB), het internationaal monetair fonds (IFM), Soros, Bill Gates, de Bilderberggroep, Trilateral Commission, World Economic Forum, NAVO, CIA, de Agenda 21/30 van de UNO, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Big Farma, de Nieuwe Wereldorde… Alles is in handen van een vrijmetselaars-piramide, de Khazaarse Maffia. Zij plannen de oorlogen en wereldcatastrofen, die hen en de wapenbazen nog rijker maken. Ontelbare gewone, goede mensen werken mee in hun organisaties zonder zich van enig kwaad bewust te zijn. Omdat ze ook de media in handen hebben, zorgen ze ervoor dat monsterleugens verspreid worden opdat in de publieke opinie de oorlogen als gerechtvaardigd en noodzakelijk zouden voorgesteld worden en de schuldigen als slachtoffers worden voorgesteld en omgekeerd. En het lukt hen perfect. Er is steeds meer vraag naar oorlogsschepen, oorlogsvliegtuigen, nieuwe tanks, zware wapens, nieuwe raketten en nog dodelijkere vernietigingstuigen. “Het is makkelijker om iemand voor de gek te houden dan om iemand ervan te overtuigen dat hij voor de gek gehouden wordt” (blz. 17). En de hoogste leiders zoals uit de USA, wiens land de laatste decennia tientallen landen heeft uitgemoord en vernietigd met miljoenen onschuldige slachtoffers, worden iedere dag als onkreukbare sterren opgevoerd terwijl hun slachtoffers als de grootste moordenaars worden uitgejouwd.

De schrijver begint zijn geschiedenis met Mayer Amschel Bauer (1744-1812) die trouwde met Gutle Frank Schnapper. Hij was goudsmid en geldwisselaar. Boven hun lucratief winkeltje hing een rood schild. Zo werd het de familie Rotschild. Rond zich vormde hij een groep invloedrijke Chazar joden, die alle rijkdom wilden bundelen en één wereldregering vormen. Het werden de “Illuminati”, de verlichten! Hun vijf zonen vestigden zich in Frankfurt, Wenen, Londen, Napels en Parijs en bepaalden het Europees financieel systeem. Ook hun vijf dochters trouwen met bankiers. Het interesseerde deze familie niet wie de leiding van een land in handen had, met hun geld bepaalden zij wat er moest gebeuren.

Voor hen die nog steeds geloven dat de Titanic op zijn eerste reis “per ongeluk” tegen een ijsberg botste en zonk, dat de moord op president J. Kennedy (en andere presidenten) het werk was van een zonderlinge misdadiger, dat Bin Laden met vliegtuigen de Twin Torens in New York heeft doen in elkaar zakken, dat Poetin het Maleisisch lijnvliegtuig in Oekraïne heeft doen neerschieten… kan dit boek een schok betekenen. Steeds meer mensen beginnen echter wakker te worden en hebben de puzzel van het wereldgebeuren al grotendeels af. Opdat zij niet ontmoedigd zouden worden en denken dat we niets kunnen doen, geeft de schrijver al in het begin het goede voorbeeld van IJsland. IJsland maakte korte metten met zijn frauderende bankiers. “Zij gooiden in 2008 26 corrupte bankiers met streepjespak en al in de gevangenis en maakte met die actie subiet een einde aan de financiële beerput in dat land. IJsland loste zijn lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) helemaal af en is nu het enige Europese land dat volledig is hersteld van de financiële crisis. IJsland laat weer een gezonde economische groei zien. Er wordt in de media weinig aandacht aan besteed, maar je kunt je afvragen waarom niet elk land van Europa dit voorbeeld van IJsland volgt” (blz. 8). We kunnen er nu bijvoegen dat IJsland inmiddels ook het hele covid bedrog in de vuilbak gegooid heeft en volledig is teruggekeerd naar de tijd van voor covid. Alle restricties zijn afgeschaft. IJsland wil nu dat de mensen zoveel mogelijk covid krijgen om daardoor een natuurlijke groepsimmuniteit te bereiken, om deze griep zoals steeds voorheen te doorleven en overwinnen, precies zoals onafhankelijke wetenschappers, die brutaal werden gecensureerd, bij het begin al hadden voorgesteld. (https://www.frontnieuws.com/het-ineenstortende-covid-narratief-wordt-vervangen-door-poetin-en-oekraine/).

Het boek vertelt de pittigste en soms bloedstollende verhalen van het ontstaan van enkele belangrijke banken, de Franse Revolutie, W.O. II, de moord op J.F. Kennedy en zijn broers, de Vietnamoorlog, de Illuminati, G. W. Bush, de Protocollen van de wijzen van Sion… We verwijzen hier slechts naar twee “monsterleugens” uit onze media. De eerste hebben we zelf meegemaakt in Syrië: het zogenaamd onverwacht ontstaan van de terreurgroep van de islamitische staat die dan zo moedig bestreden zou worden door de westerse coalitie onder leiding van de VS. Velen zullen zich nog de beelden herinneren van de eindeloze colonne auto’s die door de Syrische woestijn scheurden. Onze media vertelden er niet bij dat het splinternieuwe en peperdure 4 X 4 Toyota Hillux pick-ups waren, voorzien van airco en kanon achterop. Ze kwamen recht uit de fabriek van San Antonio in Texas (VS), betaald door belastinggeld! Het tweede verhaal betreft het ontstaan van de Federal Reserve, mogelijk de meest criminele bank van de VS, die alle democratie ondermijnt. Drie machtige bankiersfamilies waren er faliekant tegen (Benjamin Gugenheim, John Jacob Astor en Isa Straus) en wilden dit beletten. En dan de Titanic! Hierrond speelden allerlei fraude en bedrog, o. m. rond verzekeringen en de wissel met het zusterschip de Olympic. De eigenaar van de rederij, J.P. Morgan nodigde de drie families uit om de glorievolle eerste reis mee te maken en hij wist dat ze deze niet zouden overleven. Zo werden ze uitgeschakeld. Op het eerstvolgende kerstreces, wanneer nagenoeg iedereen in vakantie was, werd de Federal Reserve Act aangenomen en konden ze vrij hun misdadige plannen financieren.

Schrijver hoopt dat hij met de beschrijving van dit misdadige wereldbeleid niet helemaal gelijk heeft. Als je zoveel feiten bij elkaar kunt brengen is het best mogelijk dat je hier en daar toch stukjes legt die er niet in thuis horen. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk. Het zou wel eens erger kunnen zijn dan we vermoeden. In elk geval is dit boek een oproep om wakker te worden, de leugens van de media af te wijzen, de gruwelijke oorlogspropaganda niet meer te steunen, waardigheid en vrijheid te eisen voor ieder mens en ieder land. Laat me zelf nog een stap verder gaan. Onze enige hoop ligt in het aanvaarden van het Evangelie van Jezus Christus die zei: “De waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8, 32).

Varia

Gouverneur Richard Black van Virginia (VS) over de betrokkenheid van de VS bij de sabotage van Russische gaspijpleiding en oproep aan Europa om op te staan en oorlog te weigeren: https://www.youtube.com/watch?v=ALb2FPXFro4

Ramzan Kadyron, de leider van Tsjetsjenië biedt nog eens 70.000 elitestrijders aan Poetin aan (na de vorige 10.000) om Rusland te verdedigen in de beslissende strijd tegen de “Europese antireligieuze en misantropische waarden”. Dit naar aanleiding van de 70e verjaardag van Poetin: https://www.frontnieuws.com/kadyrov-nog-eens-70-000-soldaten-uit-tsjetsjenie-staan-klaar-om-zich-aan-te-sluiten-bij-de-10-000-die-nu-vechten-video/

De zware sabotage van de Russische gaspijpleidingen en van de brug van de Krim werden door westerse media vlug toegeschreven aan Rusland zelf, maar het zal moeilijk zijn om de betrokkenheid van de VS/NAVO/EU te blijven ontkennen. We mogen verwachten dat Rusland zal reageren, zeer behoedzaam maar effectief tegen deze voortdurende criminele acties van  het westen: https://www.frontnieuws.com/10-manieren-waarop-rusland-kan-reageren-op-de-vernietiging-van-de-pijpleiding-een-tsunami-van-100%e2%80%b2-wacht-op-amerikaanse-steden-via-poetins-onderwater-drone-kernwapens/

De hele westerse pers blijft oorverdovend stil over de gruwelen van de nazi’s in Oekraïne tegen hun eigen vol. Het is voldoende dat iemand humanitaire hulp van de Russen heeft aangenomen om gemarteld en gedood te worden. Alles wordt handig in de schoenen van de Russen geschoven. “Ieder protest wordt in bloed gesmoord. En het is dat wat de westerse landen steunen”: https://www.mondialisation.ca/le-visage-de-la-barbarie-a-kharkov-executions-sommaires-de-civils-filmees-par-les-ukrainiens/5671944

Tom Zwitser in gesprek met Jan Baak in Moskou. Een heel ander geluid over Oekraïne en Rusland dan we door onze media voorgeschoteld krijgen: https://www.golfbrekers.be/het-andere-klokje-uit-moskou/

75 jaar codex van Neurenberg / Lied: De waarheid overwint / Better Way conferentie / Boerenopstanden in Nederland / Let op: voedselvoorraad / Weermanipulatie: Geheime oorlog / Duistere geschiedenis van Fauci / Almacht van de farma: www.kla.tv

Het Hooggerechtshof van de VS geeft Robert F. Kennedy (gesteund door een grote groep internationale wetenschappers) gelijk: de covid vaccins zijn geen vaccins maar mRNA gentherapieën die onherstelbare schade aanrichten. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Het is onbegrijpelijk dat deze uitspraak in de hele Atlantische pers in de doofpot wordt gehouden! https://boersenwolf.blogspot.com/2022/08/supreme-court-urteil-bestatigt-covid.html

Er is een Open Brief in omloop, gericht aan beleidsmakers: de Belgische regerings- en parlementsleden, aan de Europese Commissie en aan het Europees Parlement. Het is een dringende en goed gedocumenteerde vraag om de voorbije aanpak van corona af te zweren en te kiezen voor de waardige heropbouw van het maatschappelijk weefsel: https://www.terrafutura.be/openbrief/