Nieuwsbrief XVIII.1, pater Daniel, 6 januari 2023 (2)

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.1, pater Daniel, vrijdag 6 januari 2023

De paus die de toekomst van de Kerk voorzag

In de morgen van de laatste dag van 2022 is Jozef Ratzinger, Benedictus XVI op 95-jarige leeftijd gestorven. Samen met zijn broer Georg en zus Maria groeide hij op in het destijds erg katholieke Beieren, Zuid-Duitsland, waar hun vader een taaie tegenstander was van het nazi-regime.  De media hebben uitvoerig zijn levensloop beschreven van deserteur bij de verplichte Hitler-Jugend, priester, begaafde professor, opmerkelijke secretaris van kardinaal Frings tijdens Vaticanum II, bisschop, kardinaal, prefect van de Congregatie van het Geloof en rechterhand van Johannes-Paulus II, paus, emeritus.

We mogen hem, meen ik, beschouwen als een kerkleraar voor onze tijd. Nagenoeg iedereen is het erover eens dat het een briljante geest was, een groot theoloog. Hij dacht goed na vooraleer hij zijn mening gaf. En zijn mening was duidelijk en genuanceerd. Ook zijn antwoorden in een gewoon interview waren, bij manier van spreken, persklaar. De media besteden veel aandacht aan de seksuele schandalen in de Kerk en de wijze waarop de kerkelijke leiding daaraan niet voldoende en krachtdadig heeft gereageerd. Dat ook paus Benedictus XVI daarin mogelijk te kort geschoten is, is best mogelijk. Hij werd in de media vervolgens “een matig leider” genoemd. Ook dat willen we graag aanvaarden. Zelf willen we een aspect toelichten dat naar onze mening te weinig of helemaal niet vermeld wordt.

Dat hij als prefect van de Congregatie van het geloof, na Johannes Paulus II, zowat de machtigste man was in de Kerk, wordt algemeen als de vervulling van zijn ambitie gezien en dat hij na diens dood zelf als paus werd verkozen wordt voorgesteld als de realisatie van zijn diepste droom. Dit is precies het tegendeel van de waarheid. Toen Johannes Paulus II hem vroeg naar Rome te komen en prefect te worden van de Congregatie van de geloofsleer heeft hij een jaar bedenktijd gevraagd. Na de aanslag op het leven van de paus op het Sint Pietersplein (13 mei 1981) heeft Johannes Paulus II zelf de knoop doorgehakt en hij heeft Jozef Ratzinger laten weten dat zijn bedenktijd voorbij was en dat hij naar Rome moest komen om zijn taak op te nemen. En Jozef vertrok naar Rome. Hij heeft gedurende die tijd driemaal zijn ontslag willen aanbieden maar is op post gebleven uit gehoorzaamheid. Dat hij de begrafenis van Johannes Paulus II zo toegewijd en stijlvol geleid heeft om zich als kandidaat voor de volgende paus te profileren is ook precies het tegendeel van de waarheid. Wanneer hij blijkbaar erg vlug en met een vrij grote eensgezindheid tot paus verkozen werd, was dit wellicht een van zijn grootste ontgoochelingen. Hij had al voorzien om samen met zijn broer Georg in Beieren een huis te betrekken om daar in alle rust te kunnen lezen, schrijven, studeren en bidden. Wij geloven dat hij bij de pauskeuze een grote zucht gelaten heeft in de zin van: “ook dat nog”!

Wij menen dat Jozef Ratzinger als een intelligente maar erg zachte en bescheiden man, in het diepst van zijn hart niets anders wilde dan zijn bijdrage leveren aan de gedachtewisseling over de mens, de schepping, de Kerk, de huidige maatschappij, Jezus Christus en God. Dat hij daarbij als “pantserkardinaal” een starre houding aannam, wars van alle redelijke discussie, is evenmin waar. Als prefect kon hij inderdaad met grote vriendelijkheid in sommige gevallen een vernietigend rapport afleveren. Indien de tegenpartij echter met nieuwe argumenten kwam, was hij een en al aandacht. Het ging hem niet om succes of persoonlijke glorie, maar om het zoeken naar de waarheid en de waardigheid en daarvoor stond hij altijd open. Als secretaris van kardinaal Frings heeft hij samen met anderen aan Vaticanum II een nieuwe impuls gegeven en bracht de verantwoordelijkheid voor de trouw aan het Evangelie en de authentieke leer van de Kerk terug bij de bisschoppen, “de lerende Kerk”.  Het zijn niet de secretarissen van de curie die de kerkelijke leer moeten bepalen maar de bisschoppen samen met de paus. Hierbij moeten ze putten uit het Woord Gods en de traditie. Vandaar pleitte hij voor een terugkeer naar de authentieke wortels van de Kerk. Hij bleef ook de onontbeerlijke bijdrage van de kerkvaders onderlijnen en heeft menige kerkvader weer tot leven gebracht in zijn onderrichtingen. Hij zag hoe ook in de wereld van de wetenschap de menselijke waardigheid steeds meer ondergeschikt gemaakt werd aan commerciële belangen en reageerde met een schitterend document “Donum vitae” over de waardigheid van de mens vanaf de conceptie (instructie van de Congregatie van de geloofsleer, 1987). Vele westerse wetenschappers, ook katholieken, steigerden maar hadden geen zinvol weerwoord.  Zijn grote bekommernis was de toekomst van de Kerk in een wereld zonder God. Hij zag de gevaren van een voortschrijdende secularisatie en een moreel relativisme. Reeds in de jaren ’60 van vorige eeuw voorspelde hij dat de Kerk veel van haar uiterlijke macht, status en sociaal aanzien zou verliezen en dat het een kleine kerk zou worden van oprechte God zoekers. Het is deze kleine kern die de moderne ontredderde mensen zal aantrekken en de weg zal wijzen naar Jezus Christus en zijn Evangelie als de enige redding. Hij zag de moderne maatschappij én Kerk in een geestelijke woestijn en zelfs in verval en heeft gedaan wat hij kon doen door klaar en duidelijk zijn stem te verheffen. De begrippen rechts of links, conservatief of progressief hadden voor hem geen wezenlijke inhoud. Met een heldere verantwoording verwierp hij de invloedrijke maar vluchtige liberale, existentialistische en marxistische interpretaties van de Bijbel. Deze verdwenen ook weer zoals ze gekomen waren. Hij was echter, menen we, niet opgewassen tegen de georganiseerde afbraak van de Kerk om hem heen. Als paus emeritus kreeg hij de ene dolksteek na de andere in zijn rug: het priesterschap voor vrouwen werd weer ter sprake gesteld, hoewel Jezus zelf deze kwestie al opgelost had en Johannes Paulus II hiervan een duidelijke en definitieve verantwoording gegeven heeft; vervolgens werd er een ware vervolging ontketend tegen hen die de traditionele misviering in ere hielden, terwijl Benedictus XVI de viering van de traditionele Eucharistieviering had aangeboden en meesterlijk de liturgische vrede  had hersteld. Tenslotte moest hij lijdzaam toezien hoe seksuele perversie steeds meer aanvaard werd of zelfs toegejuicht door de hoogste kerkelijke hiërarchie. Tegenover het wereldwijde bedrieglijke coronabeleid en de valse coronavaccins bood de kerkelijke hiërarchie evenmin enige weerstand, integendeel. Ze werd de gewillige dienares van een mensonterend totalitarisme op wereldvlak. En waar bleven de kritische stemmen vanuit onze katholieke universiteiten, grote ordes en congregaties? In plaats van de waarheid van het Evangelie en de gezonde kerkelijke leer te verdedigen, werden ze meestal de propagandisten van een goddeloze en vernietigende nieuwe wereldorde.

Terwijl de heilige Paulus de komst van de antichrist aankondigt, schrijft hij: “Het geheim van de goddeloosheid doet zijn werking al gevoelen, alleen moet degene die hem nu tegenhoudt nog van het toneel verdwijnen. Dan zal de goddeloze zich openbaren en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen door de luister van zijn aankomst” (2 Thessalonicenzen 2, 7 v). Was het kerkelijk leergezag tot voor kort de rotsvaste verdediger van de waarheid van het Evangelie waardoor de explosie van kwaad nog tegengehouden kon worden? Is met de dood van Benedictus XVI dit obstakel verdwenen zodat de antichrist vrij spel heeft?

Varia

Ons vorig bericht met 8 prachtige illustraties: 1. Duits hoorspel van “Kindeken Jezus in Vlaanderen”, 2.Nedelrandse voorstelling door Toon Tienland, 3.+ 4. Kerstmis in ons klooster in 2011! 5.Tucker Carlson, 6. Compleetdenkers, Het Spreekuur, met dr. Pascal Sacré, 7. + 8. Pastoor Elias Zahlaoui, zijn koor en zijn leven: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-287/

De ministers van landsverdediging van Turkije, Syrië en Rusland hebben elkaar vorige week woensdag in Moskou ontmoet. Blijkbaar is Turkije uiteindelijk bereid zich terug te trekken uit Syrië en zijn soevereiniteit te respecteren (?):

https://www.rt.com/news/569231-turkey-syria-moscow-akar/

Vorige week donderdag werden door het Syrische leger een grote hoeveelheid wapens (machinegeweren, automatische geweren…) en munitie gevonden in Yadoudeh (Daraa), aldaar achtergelaten door de terroristische groep Daesh: https://www.sana.sy/en/?p=294444 

*

“…het huidige leiderschap van de Verenigde Staten is een stel totale idioten, verblind door ideologie, arrogantie en illusies over het nastreven van een “op regels gebaseerde” wereldhegemonie, een kans die al lang voorbij is, zoals onze prestaties in deze proxy-oorlog laten zien… De strijd voor een Grote Wereldwijde Reset onder een unipolaire Amerikaanse hegemonie is ook verloren… De poging om Rusland te vernietigen heeft het land aangezet tot een uitbarsting van briljante diplomatie en leiderschap door Poetin en zijn team, die stilletjes hebben vastgesteld dat de rest van de wereld de voorkeur geeft aan soevereiniteit en een multipolaire wereld”:  https://www.frontnieuws.com/de-cruciale-komende-6-maanden-in-oekraine-wat-komt-eraan/

Goede informatie: Terugblik 2022 / 18e AZK Voorbeschouwing / Gebogen recht-verenigde plicht / Hoofdredacteuren moeten aftreden / Lied: Nieuwe wereld / Schandaal klimaatconferentie / Kinderrechten: schapenvacht van de wolf / Geheime operaties:  www.kla.tv/nl Kla.tv

Grappige maar realistische voorstelling van wat we mogen verachten in 2023 van de huidige “uit tirannie geboren waanzin”. “De opzettelijk gecreëerde voedsel- en brandstoftekorten maken allemaal deel uit van hun meedogenloze, genocidale masterplan”. “Een stel inhalige miljardairs die niets anders zijn dan rauwe fascisten” willen de wereldbevolking verminderen en totaal controleren. “De klimaatveranderingsindustrie is een commerciële zwendel”. De covid vaccins doen veel meer kwaad dan goed.  Maar de waarheid vertellen is nu een oorlogsmisdaad. “Er is geen vrijheid of vrije meningsuiting meer”. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker! https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-wat-gaat-er-gebeuren-in-2023/

*

De algemene vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen die de bezetting en de discriminatie door Israël jegens Palestina en het Palestijnse volk als tegen het internationaal recht beschouwt. Het zal hiermee het internationaal gerechtshof inschakelen, als antwoord op de plannen van de Israëlische regering.  Het is een krachtmeting tussen Rusland en China tegen het Angelsaksische blok. De resolutie werd aanvaard met 87 stemmen (rond Rusland en China) tegen 26 stemmen (het Angelsaksische blok) en 53 onthoudingen. Sinds 1948 heeft Israël reeds ‘n 40-tal resoluties van de VN geschonden zonder gestraft te worden. De VN-wereldoverheersing die willekeurig eigen wetten kon opleggen loopt stilaan ten einde: https://www.voltairenet.org/article218601.html

Het bezoek van de Chinese president Xi aan Saudi-Arabië is een teken van de slinkende macht van de VS en EU. Het zullen Rusland en China zijn die de soevereiniteit van de volken trachten te herstellen tegen de willekeurige wereldoverheersing van de VS en hun vazallen: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/12/08/president-xi-charmeert-arabische-wereld/#comments

*

Kort, eenvoudig en nederig, geestelijk testament van Paus Benedictus XVI (geschreven in 2006!), in de stijl zoals hij ook geleefd heeft:https://fr.zenit.org/2023/01/03/benoit-xvi-mon-testament-spirituel-texte-integral-en-francais/