Maria Lichtmis & Christus het Licht

Standaard

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt vandaag op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis.

Christus als Licht

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Mariafeest. Het centrale thema is de Openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’.

Maria, de Moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke Licht.

Maria Lichtmis herinnert ons aan het verhaal van de Opdracht des Heren, zoals dat door de evangelist Lucas werd opgetekend. In zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veertig dagen na Kerstmis.

Maria en Jozef treffen in de tempel een zekere Simeon aan. Deze ‘vrome en rechtvaardige man’ had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou sterven, yoordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij het (veertig dagen) jonge kind Jezus zag, besefte Simeon dat de aan hem gedane belofte nu werkelijkheid was geworden. Simeon zingt van vreugde een lied:

“Laat nu Heer, volgens uw woord Uw dienaar in vrede heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk”.

Nadat Simeon dit lied gezongen heeft, zegende hij Jezus en Maria. Tot Maria zei hij: “Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden Teken zijn. Door uw ziel zal een zwaard gaan, en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat”.

Maria en Jozef treffen in Jeruzalem ook de profetes Hanna aan, een 84-jarige weduwe uit de Israëlische stam van Aser. Ze was altijd in de Tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Ook Hanna herkent in Jezus de langverwachte Redder van Israël.