Embryowet en verkiezingen – UPDATE

Standaard

Wat er allemaal aan de hand is op de wereld, is heel triest maar niet vreemd. Als we zonder God willen leven of denken te kunnen leven, dan gaat alles mis. Hij is onze Schepper, Christus is onze Redder en de Heilige Geest is onze Helper en Trooster. Blijven we trouw en spreken we elkaar moed in! Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën het volgende:

“Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat `heden’ duurt, zodat niemand zich door de zonde tot zulk een halsstarrigheid laat verleiden.  Want wij zijn Christus’ deelgenoten geworden, mits we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde.  De Schrift zegt: Heden, als gij zijn stem hoort, weest dan niet halsstarrig, zoals eertijds bij het oproer.  Wie waren dat die zijn stem hoorden en rebelleerden? Allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken.  En op wie was God toornig, veertig jaar lang? Op hen die gezondigd hadden, wier lijken lagen in de woestijn.  En aan wie anders heeft Hij onder ede de toegang tot zijn rustplaats ontzegd dan aan hen die weigerden te geloven? Het is duidelijk dat ongeloof hen belet heeft zijn rust in te gaan.”

Er zijn een heleboel thema’s die zeer belangrijk zijn bij de aanstaande provinciale staten verkiezingen zoals allerlei soorten van vrijheden, boeren, internationaal pandemie verdrag, stikstof, medische integriteit van mensen, woningennood, contant geld, immigranten etc etc.  Maar al die normaliter zeer belangrijke zaken  vallen eigenlijk in het niets in vergelijking met de wil tot uitbreiding van de embryowet.

Hieronder ziet u twee video’s staan. Sven Hulleman legt uit wat die wetswijziging inhoudt en hoe essentieel het is. Moreel gezien is het zo iets slechts. Het is al erg in Nederland want men mag al experimenteren met embryo’s, maar het wordt dadelijk nog veel erger als het kabinet en minister Ernst Kuipers hun zin krijgen. Geen enkele kerkleider / bisschop heeft hier iets over gezegd helaas.  En CDA en CU zijn echt niet tegen deze voorstellen, heel triest. Stem geen CDA of CU, geen D66, geen PvdA, geen VVD, geen Groen Links.  

De tweede video is de hele uitzending van het programma, heel interessant! U krijgt eerst een schermpje met de mogelijkheid tot het doen van een donatie, maar dan kunt u gewoon even wachten (ongeveer drie minuten, de tijd telt af). Daarna kunt u de uitzending bekijken.  


Anti abortus / embryo-experimenten geluiden in de politiek

Hierboven heb ik wat partijen genoemd die echt geen ethische houding innemen in het onderwerp abortus of wat betreft de embryowet. Wie doen dat wel? De SGP, dat is duidelijk. Die zijn echter bij deze verkiezingen niet in Limburg vertegenwoordigd. De partijen / politici die iets over abortus zeggen, zijn er niet heel veel. Ik laat u er een paar zien en betwijfel of er heel veel meer te vinden is. De eerste twee filmpjes laten Pepijn van Houwelingen zien van Forum voor Democratie. Van Houwelingen spreekt zo duidelijk en goed wat betreft abortus en experimenten met embryo’s ! Wat betreft de embryowet, abortus en transgendergebeuren staan zij veruit het dichtste bij de kerkelijke visie, onze katholieke leer. Niet wat alle onderwerpen betreft hebben ze dezelfde overtuigingen als ons katholieken, maar wel wat de op dit moment belangrijkste onderwerpen betreft.


Nicki Pouw-Verweij (ja21): de-woke-ideologie-is-een-religie-op-zich-aan-het-worden


Caroline van der Plas is weliswaar niet voor abortus, maar heeft als één van de weinige kamerleden, het regenboogverdrag getekend. www.dagelijksestandaard.nl/Caroline-van-der-Plas-doet-een-d66-tje-bbb-tekent-radicaal-woke-regenboogakkoord

Dus bij de laatste twee moeten we het denk ik ook niet zoeken.