De opwekking van Lazarus verwijst naar de verrijzenis van Jezus

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

5e Zondag in de Veertigdagentijd (A)

Inleiding

De opwekking van Lazarus is een bekend verhaal in het Nieuwe Testament en is te vinden in Johannes 11. Het verhaal vertelt over de opwekking van Lazarus uit de dood door Jezus en biedt ons belangrijke inzichten over geloof en hoop.

De opwekking van Lazarus biedt ons namelijk inzicht in de bedoelingen van Jezus en zijn zending op aarde. Jezus toont zijn menselijkheid en emoties door te huilen om de dood van Lazarus en zijn zusters te troosten in hun verdriet. Maar Hij toont ook zijn Goddelijkheid en kracht door Lazarus uit de dood op te wekken en zo te laten zien dat Hij de belichaming is van verrijzenis en eeuwig leven.

Verdieping

Een van de meest indrukwekkende wonderen die Jezus verrichtte, was de opwekking van Lazarus uit de dood. Dit verhaal wordt verteld in het evangelie volgens Johannes (hoofdstuk 11). Het laat…

View original post 490 woorden meer