Hoe het Westen godsdienstvervolging blijft steunen

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.13, vrijdag 31 maart 2023

Flitsen

De Goede Week kondigt zich al aan. Donderdag van vorige week baden we de “de grote canon” van de verzoening. Hierbij is voorzien dat ieder van de 179 verzen vergezeld wordt van een knielen en buigen met het voorhoofd tot tegen de grond. Uiteraard houdt niemand dit vol tot het einde. Het is dit gebaar dat de moslims van de monniken overnamen als zijnde hun typische gebedshouding. De volgende dag vrijdag, werd voor het laatst de akatyhisthymne gezongen in een bijzonder verzorgde kerk. Ook de zang was mooi. En ‘s avonds vierden we samen met het conciërge gezin de 9e verjaardag van hun oudste zoon, waarbij vooral de jeugd zich in volksdans kon uitleven.

Terwijl de opwekking van Lazarus in de Latijnse liturgie centraal staat is in de byzantijnse liturgie deze tweede zondag voor Pasen gewijd aan het grote voorbeeld van de heilige Maria de Egyptische (5e-6e eeuw). Zij was zangeres in de heilig Grafkerk te Jeruzalem maar leidde tegelijk een liederlijk leven totdat ze voor het Kruis haar bekering vond en zich voor 18 jaar terugtrok in de woestijn. In het oosten wordt ze op 1 april gevierd. ‘s Avonds hebben we genoten van een oude prachtige film over haar leven.

In de namiddag gingen de fraters in het gebergte “champignons” (ook “truffels” genoemd) zoeken, onder leiding van onze elektricien, die daar een specialist in is. Als er voldoende regen valt, zijn ze in deze tijd te vinden. Ze worden als lekkernijen beschouwd.

Volgende week op Goede Vrijdag sturen we geen bericht.

Hoe het westen blindelings een verschrikkelijke godsdienstvervolging blijft steunen

Het Pechersk lavra klooster in Kiev is een van de oudste en belangrijkste heiligdommen in de wereld. Omdat het tot het patriarchaat van Moskou behoort, heeft het Zelensky regime bevolen dat de religieuzen op 29 maart het klooster moeten verlaten. De laatste zondag kwamen duizenden gelovigen daar samen. Metropoliet Onufriy zei dat de wereld niet leeft van gesprekken maar van gebed.

Het klooster werd in de 11e eeuw gesticht en werd in 1990 door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Volgens de legende zou de apostel Andreas het geloof daar gebracht hebben. Kiev zelf is tussen de 8e en 10e eeuw ontstaan. Rond 988 werd prins Vladimir daar gedoopt, wat beschouwd wordt als de stichting van Rusland (zelfs in de tijd van de Sovjet-Unie!). De religieuze oversten willen op politiek gebied de neutraliteit bewaren. De strijd tussen Oekraïne en Rusland vergeleek metropoliet Onufriy met de strijd tussen Cain en Abel. Niet alleen de religieuzen vinden de houding van het Zelensky regime onaanvaardbaar, ook patriarch Kyrill van Moskou en de Wereldraad van Kerken protesteren heftig. En de leider van de oppositie, Viktor Medvedchuk sprak van een heiligschennende schurkendaad, erger dan in het naziregime. Meer dan 70 % van de Oekraïners beschouwt zich als orthodoxe christen en de helft ervan behoort tot het patriarchaat van Moskou. Zij bedienen 11.000 parochies, 53 bisdommen, 262 kloosters met meer dan 4.600 monniken en hebben 12.500 clerici. https://sputniknews.com/20230326/thousands-attend-service-at-kiev-pechersk-lavra-as-monks-brace-for-eviction-by-zelensky-regime-1108799965.html

Op 29 maart stroomden meer dan duizend gelovigen samen rond het klooster om er een urenlange gebedswake te houden. Metropoliet Pavel, abt van het klooster, meldde dat de monniken zullen blijven. Hij protesteerde tegen de schending van de godsdienstvrijheid en de mensenrechten blijft verafgoden en herinnerde eraan dat een delegatie van het klooster met de president wilde praten maar deze haar niet wilde ontvangen.

Het collectieve westen dat met een geldstroom van miljarden en een niet aflatende toevoer van vernietigingswapens het Zelensky regime blijft verafgoden en overeind houden, is een marionet van Amerikaanse criminele wapenbazen, in dienst van gewetenloze machtshongerige wereldheersers tot vernietiging van volken.

Varia

Ons vorig bericht, rijkelijk met 10 video’s: 1. Interview met Epoché, 2. Johannes Climacus, 3. Iconen Catharinaklooster, 4. Steniging Stephanus,  5. Petrus in Antiochië, 6. Petruskerk in Antiochië, 7. Ignatius van Antiochië, 8. Historisch dispuut om Antiochië/Antakia, 9.  Ook Franse politiek: verdeel en heers, 10. De Syriac orthodoxe kerk : https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-298/

Een duidelijke “Quo vadis” met vier sprekende video’s. Voor de zoveelste keer. Indien de VS ophouden, als een schurkenstaat, de olie, gas en het graan van Syrië te stelen, zullen de Syriërs geen honger en kou meer lijden maar in welvaart leven zoals voor de komst van de VS: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-161/ 

In Libanon was er chaos omwille van twee tijdzones, die nu toch opgeheven zijn: https://www.golfbrekers.be/nadat-de-wereld-libanons-eigen-tijdzone-voor-gek-verklaarde/

Een Syrische asielzoeker ontmaskerd als IS-strijder, warempel nu door onze Vlaamse media openlijk vermeld! Dat het collectieve westen er destijds voor zorgde dat duizenden Syriëstrijders vanuit België alle hulp kregen om in Syrië als “vrijheidsstrijders” de IS-terroristen te helpen, Syrië uit te moorden en het land te vernietigen, wordt niet vermeld. En dat dezelfde houding nu nog leeft om het criminele gedrag van de VS te steunen, evenmin. (Destijds wilde ik graag een retraite mee prediken in Indië, maar kreeg geen visum. De Indische ambassadeur, die me nochtans kent, zei dat hij geen visum mag geven aan een Belg in Syrië voor Indië, omdat België percentueel het meeste terroristen leverde! Als je terugkeert naar België kun je daar een visum krijgen, voegde hij eraan toe).  https://www.hln.be/binnenland/hij-kreeg-asiel-en-leefde-jarenlang-met-gezin-in-willebroek-nu-is-syrier-38-ontmaskerd-als-oorlogsmisdadiger-en-is-er~ad33150b/; https://www.gva.be/cnt/dmf20230327_96596683

De Nieuwsbrief Tegenstroom 14 maart 2023 handelt over de hete hangijzers van deze tijd: de hoge stikstofnomen in België, realistisch; de Europese Digitale Identiteit met privacy risico’s; de Centrale Bank Digitale Munt (CBDC) – aangenomen resolutie in Commissie; de CBDC en e-ID ook in ontwikkeling in Rusland; de eindtijd en het teken van het Beest in Bijbels Perspectief; autonoom worden, juridisch mogelijk?; Frankrijk gaat toegang tot pornosites blokkeren voor minderjarigen; sterrenstelsels die niet kunnen bestaan: https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index111.html; Eveneens aanbevolen: “B OF JOY & URA ALS FINANCIËLE ARK VAN NOACH”, Spreker: Ronald Bernard; Lezing woensdag 10 mei van 19u30 tot 22u00: Meer info:  https://www.tegenstroom.eu/source_agenda/source_Ronald_Bernard.html

Het gebruik van “verarmd uranium” is een misdaad tegen de menselijkheid dat onnoemelijk veel mensen doodt, ziek maakt en de grond besmet voor vele decennia. De NAVO-troepen hebben in 1999 hiermee Joegoslavië gebombardeerd. De Britse regering wil opnieuw “verarmd uranium” leveren aan het Kiev-regime. De leiders van westerse regeringen schijnen nog steeds geen enkel geweten te hebben: De gevolgen van het sturen van munitie met verarmd uranium aan het Kiev-regime – FREESURIYAH