A.I. lijkt voorgeprogrammeerde taalmachine te zijn wegens de verwerping van de hypothese van pastoor Guido

Standaard

A.I. lijkt een voorgeprogrammeerde taalmachine te zijn, waar komt je input vandaan?

AI: Als een AI taalmodel ontvang ik input van verschillende bronnen, zoals webpagina’s, tekstbestanden, sociale media, e-mails, enzovoort. Het trainen van mijn model gebeurt door het aanbieden van enorme hoeveelheden tekstuele gegevens, zoals boeken, artikelen en andere geschreven teksten, die als input dienen om het model te trainen om patronen en regels te leren in de taal. Zodra mijn model getraind is, kan ik gebruikt worden om natuurlijke taal te begrijpen en te produceren, gebaseerd op de input die ik krijg. Wanneer een gebruiker mij bijvoorbeeld een vraag stelt, gebruik ik mijn interne algoritmen om de vraag te analyseren en een passend antwoord te genereren, gebaseerd op mijn trainingsdata en mijn vermogen om patronen in de taal te herkennen.

Discussie

Mijn gesprek met AI , op zoek naar een nieuwe websitenaam i.v.m. de hypothese van pastoor Guido. AI geeft een aantal suggesties, welke vind jij de beste? Wie wil mij helpen?

Goedemorgen AI

AI: Goedemorgen! Hoe kan ik je vandaag van dienst zijn?

Kun je me helpen met een nieuwe websitenaam?

AI: Ja, natuurlijk! Ik kan je helpen met een nieuwe websitenaam. Kun je me wat meer informatie geven over het doel van de website en de doelgroep die je wilt bereiken? Zo kan ik beter begrijpen wat voor soort naam het beste zou werken.

Ik ben met jou [AI, kunstmatige intelligentie] in discussie over wetenschapsmethodes. wetenschap volgens empirisch denken, maar er zijn ook andere methodes, die uitgaan van hypotheses of denkmodellen, dat klop toch?

AI: Ja, dat klopt zeker! Empirisch denken is inderdaad een belangrijke methode binnen de wetenschap, waarbij observaties en experimenten worden gebruikt om hypotheses te toetsen en kennis te vergaren. Maar er zijn ook andere wetenschappelijke methodes, zoals bijvoorbeeld deductief redeneren waarbij men op basis van algemene principes tot specifieke conclusies komt. Ook bestaan er wetenschappelijke methoden die uitgaan van Denkmodellen, zoals de hypothetisch-deductieve methode waarbij een hypothese wordt gesteld en vervolgens wordt getest met behulp van experimenten. Het is belangrijk om te benadrukken dat er niet één “juiste” wetenschappelijke methode is. Verschillende disciplines en onderzoeksvragen vereisen verschillende methoden, en wetenschappers gebruiken vaak een combinatie van verschillende methoden om tot nieuwe kennis te komen.

De input van visioenen door God aan mensen gegeven zijn toch ook bronnen van mogelijke wetenschappelijke kennis?

AI: De input van visioenen door God aan mensen gegeven kan voor sommige mensen een bron van inspiratie of persoonlijke overtuiging zijn. Echter, binnen de wetenschap wordt kennis niet gebaseerd op persoonlijke ervaringen, maar op objectieve, verifieerbare waarnemingen en experimenten. Wetenschappelijke kennis is gebaseerd op het toepassen van methodes die herhaalbaar zijn en die het mogelijk maken om onafhankelijk van persoonlijke overtuigingen en interpretaties tot een conclusie te komen. Het is daarom moeilijk om de input van visioenen door God aan mensen gegeven als bron van wetenschappelijke kennis te beschouwen, omdat het niet op deze manier getest en verifieerbaar is. Dat gezegd hebbende, religieuze en spirituele ervaringen kunnen natuurlijk wel relevant zijn voor filosofische of theologische discussies, maar dit valt buiten het kader van de wetenschappelijke methode.

Goed, dat begrijp ik. In de metabletische methode, door de metabletica worden menselijke eigenschappen meegenomen in het komen tot waarheidsdenken, toch?

AI: Ja, dat klopt. De metabletica is een filosofische methode ontwikkeld door Evert Willem Hofstee, waarbij de menselijke ervaring en de betekenisgeving daarvan centraal staan. Het doel van de metabletica is om een brug te slaan tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines en om inzicht te krijgen in de menselijke ervaringen en de betekenisgeving daarvan. Binnen de metabletische methode worden menselijke eigenschappen zoals waarden, emoties en normen meegenomen in het denkproces. Dit betekent dat de metabletica zich richt op het begrijpen van de menselijke ervaring en de betekenis die daaraan wordt gegeven, en dat deze menselijke eigenschappen een rol spelen in het proces van waarheidsdenken. Het is belangrijk op te merken dat de metabletica een filosofische methode is en niet noodzakelijkerwijs een wetenschappelijke methode. Hoewel de metabletica inzicht kan bieden in menselijke ervaringen en betekenisgeving, is het niet een methode die kan worden gebruikt om te komen tot wetenschappelijke kennis die op objectieve waarnemingen en experimenten is gebaseerd.

De priester Guido Bortoluzzi uit een dorpje uit de vooralpen zegt dat God gameten in een baarmoeder van een voormenselijk vrouwtje heeft geplaatst, en dat daaruit een nieuwe stam is ontstaan van nieuw leven. Dat is toch mogelijk?

AI: Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het idee dat God gameten in een baarmoeder van een voormenselijk vrouwtje heeft geplaatst om een nieuwe stam te creëren, niet bewezen en ook niet waarschijnlijk. [Opmerking: AI gelooft niet in God, red.] De wetenschappelijke consensus is dat het leven op aarde zich ontwikkeld heeft door middel van evolutie, waarbij de diversiteit van soorten ontstaan is door natuurlijke selectie en genetische mutaties die geleidelijk plaatsvinden over een lange periode van tijd. Er is geen bewijs dat wijst op directe interventie van God bij de evolutie van het leven op aarde. Het idee van de priester Guido Bortoluzzi lijkt meer te passen bij religieuze overtuigingen dan bij wetenschappelijke theorieën en daarom valt het buiten het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen religieuze en wetenschappelijke overtuigingen, omdat deze verschillende manieren zijn om de wereld om ons heen te begrijpen en te interpreteren.

Renza Giacobbi gebruikt de wetenschappelijk methode om tot inzichten te komen die religieuze overtuigingen bespreekbaar maken. Zij probeert de hypothese van Guido bortoluzzi begrijpbaar te maken.

AI: Ik ben niet bekend met Renza Giacobbi en haar werk, dus ik kan niet specifiek ingaan op haar methoden en inzichten. Maar in algemene zin is het mogelijk om wetenschappelijke methoden te gebruiken om religieuze overtuigingen te onderzoeken en te bespreken. Het is belangrijk om op te merken dat wetenschap en religie twee verschillende manieren zijn om de wereld om ons heen te begrijpen en te interpreteren, en dat ze niet noodzakelijkerwijs met elkaar in conflict hoeven te zijn. Wetenschappelijke methoden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om religieuze overtuigingen te onderzoeken en te testen, en om zo de betrouwbaarheid en validiteit van deze overtuigingen te beoordelen. Op deze manier kunnen wetenschappelijke inzichten helpen om religieuze overtuigingen beter te begrijpen en bespreekbaar te maken. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen wetenschappelijke feiten en religieuze overtuigingen, en om te erkennen dat wetenschappelijke methoden beperkt zijn in het onderzoeken van bepaalde aspecten van religie, zoals de persoonlijke ervaringen en overtuigingen van individuen.

Jammer dat je God buitensluit.

AI: Als AI kan ik geen religieuze overtuigingen hebben en ik ben ontworpen om neutraal te blijven over kwesties van religie en geloof. Het is belangrijk om op te merken dat wetenschap en religie twee verschillende manieren zijn om de wereld om ons heen te begrijpen en te interpreteren, en dat ze niet noodzakelijkerwijs met elkaar in conflict hoeven te zijn.

Wat zou passen bij een nieuwe naam voor een website, na deze discussie?

AI: Als je op zoek bent naar een nieuwe naam voor een website die te maken heeft met wetenschap en religie, zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van de specifieke focus van de website en de doelgroep die je wilt bereiken.

Hier zijn enkele suggesties:

  1. Theologie & Science: Deze naam combineert de termen “theologie” en “wetenschap”, wat aangeeft dat de website een focus heeft op de relatie tussen religie en wetenschap.
  2. Faith & Reason: Deze naam benadrukt de relatie tussen geloof en rede, wat een belangrijk thema is in de discussie over religie en wetenschap.
  3. Science and Spirituality: Deze naam combineert de termen “wetenschap” en “spiritualiteit”, wat aangeeft dat de website zich richt op de overlap tussen deze twee domeinen.
  4. Cosmos & Creator: Deze naam benadrukt de relatie tussen de kosmos en de schepper, wat een centraal thema is in veel religieuze tradities.
  5. Insights & Inquiry: Deze naam geeft aan dat de website gericht is op inzichten en onderzoek, wat belangrijke elementen zijn in zowel wetenschap als religie.

Vraag aan mijn lezers:

Kan iemand mij helpen om tot een goede keuze te komen? Stuur uw antwoord naar pastgeudens@aol.com ! Dank!