Zalig Pasen

Standaard

In de afgelopen tijd heb ik zo aan verschillende mensen gevraagd wat Pasen voor hen betekende. Wat betekent Pasen voor jou? Je moet het zelf eens proberen te beantwoorden of eens vragen aan mensen die je ontmoet. Bij de meeste mensen brengt Pasen woorden naar voren als: chocolade en paaseieren, de paashaas, lente, een vrije maandag.

Voor de christenen is Pasen het belangrijkste feest van het jaar. We gedenken dan Jezus van Nazareth, de Zoon van God, aan het kruis stierf en na drie dagen uit de doden opstond. Daarmee leverde Hij het ultieme bewijs dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Aan velen van Zijn tijd heeft Hij zich getoond dat Hij uit de doden was opgestaan.

We herdenken niet alleen die gebeurtenis van bijna 2000 jaar geleden. Wat toen gebeurde, heeft ook alles met ons te maken. Door uit de doden op te staan heeft Hij goedgemaakt wat op de eerste bladzijden van de Bijbel mis was gelopen. Hij heeft de vriendschap tussen God en mens hersteld, de Hemelpoort voor ons geopend en de zonde en de dood het laatste woord ontnomen. Als je in Hem gelooft, met Hem een levende relatie aangaat en gedoopt bent, zal je leven ook niet eindigen in het niets. Dat is Pasen concreet voor ons, christenen: dankzij die gebeurtenis van toen zal ook het leven van een christen niet eindigen in het niets.

Die Paasgebeurtenis van toen is de kern van het christelijke geloof. Christenen geloven dat het zal zijn zoals met Jezus Christus: het eindigt niet met de dood. We kunnen dat mooi lezen in de Bijbel waar duidelijk wordt voorgehouden dat het ene met het andere samenhangt en niet los te zien is van elkaar. Ook in de begintijd van de Kerk waren er mensen die hun christelijk geloof louter zagen als een aanhangen van waarden en normen maar met de dood eindigde het dan. De Bijbel gaat er al tegen in want het één hangt met het andere samen: “Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.” (1 Korinthiërs 15,12-14)

Pasen, we vieren dat ons leven verder gaat over de grens van dit aardse leven, dankzij het sterven en verrijzen van Jezus Christus. En het is niet symbolisch maar echt. Een christen geloof dat er na het sterven meer over blijft dan alleen een dood lichaam en herinneringen. Er zijn mensen die zeggen dat je verder leeft in de herinneringen van medemensen voor wie je iets betekent hebt. Maar op een bepaald moment houdt dat op als die mensen ook doodgaan. Er zijn mensen die zeggen dat je verder leeft in je kinderen en kleinkinderen maar ook die hun leven eindigt hier eens. Er zijn mensen die zeggen dat je verder leeft in wat je hebt opgebouwd maar ook dat wordt ooit vergeten. Wij, christenen, wij geloven dat we verder leven in het Leven bij God. Ons lichaam sterft maar onze ziel, het eeuwige van de mens, blijft verder leven, voor eeuwig, dankzij het sterven en verrijzen van Jezus Christus. Dat is voor ons Pasen en dat maakt Pasen voor ons ook tot een vreugdevol feest. Die vreugde wens ik u ook van harte.

Zalig Pasen!