Heilige Antonius van Padua bgv de noveen

Standaard

Heilige Antonius van Padua, bij gelegenheid van de noveen

Beste gelovigen,

Vandaag wil ik u graag vertellen over de Heilige Antonius van Padua, bij gelegenheid van de noveen van Antonius.

Antonius van Padua, geboren als Fernando Martins de Bulhões, was een Portugese franciscaanse priester en predikant uit de 13e eeuw. Hij werd geboren in Lissabon in 1195 en stierf in Padua, Italië, in 1231. Hij was een zeer geleerde man en sprak vloeiend meerdere talen. Antonius werd vooral bekend door zijn preken en zijn wonderbaarlijke genezingen.

Antonius was een man die zijn leven wijdde aan de dienst van God en de armen. Hij reisde door Europa om het Evangelie te verkondigen en mensen te helpen die in nood verkeerden. Hij stond bekend om zijn preken die zowel eenvoudig als diepgaand waren en die mensen van alle lagen van de bevolking inspireerden.

De meest bekende legende over Antonius is het verhaal van het verloren voorwerp. Het verhaal gaat dat een monnik zijn psalmboek was verloren en smeekte Antonius om hulp. Antonius bad tot God en het psalmboek werd op wonderbaarlijke wijze teruggevonden. Sindsdien is Antonius de beschermheilige geworden van verloren voorwerpen.

Antonius werd ook bekend om zijn wonderbaarlijke genezingen. Hij genas de zieken en de zwakken en bracht hoop en troost aan degenen die leden. Hij stond bekend als een wonderdoener en mensen reisden van ver om zijn hulp te zoeken.

Antonius stierf op 13 juni 1231 in Padua en werd begraven in de basiliek van zijn orde. Hij werd heilig verklaard door paus Gregorius IX in 1232 en zijn feestdag wordt gevierd op 13 juni.

Dus, beste gelovigen, laten we tijdens deze noveen van Antonius van Padua stil staan bij het leven van deze heilige man en ons laten inspireren door zijn voorbeeld van nederigheid, toewijding en liefde voor God en de armen. Laten we ook bidden om zijn voorspraak en hulp in onze eigen levens, in het vertrouwen dat hij ons zal helpen en ons zal leiden naar een leven van heiligheid en gelukzaligheid.

Moge de goede God op voorspraak van Antonius u zegenen en beschermen. Amen.

Pastoor Geudens