Mensen hebben veelal te weinig kennis over de ware grootheid van Jezus Christus en zijn Evangelie

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.15, Pater Daniel, vrijdag 14 april 2023

Te weinig kennis over de ware grootheid van Jezus Christus en zijn Evangelie

Goede Vrienden,

Vorige keer toonden we wat een christelijke samenleving kan zijn, onderscheiden van een heidense of wereldse maatschappij. Hierop ontvingen we meer dan gewone positieve reacties en enkele vragen. Ik wil nu aantonen dat er veelal onvoldoende kennis is van de ware grootheid van Jezus Christus en zijn Evangelie.

We nemen de Evangelieteksten zoals ze ons zijn overgeleverd, omdat ze een uitzonderlijk hoge historische betrouwbaarheid bezitten. En toch zijn er nog miljoenen mensen die menen dat de Evangelies vervalst werden, dat Jezus in feite getrouwd was met Maria Magdalena en dat hun kinderen in Frankrijk leefden… Een knap schrijver zoals de Amerikaan Dan Brown heeft met zijn triller De Da Vinci Code (2003, in 44 talen,  81 miljoen exemplaren verkocht!) ontelbare mensen de indruk kunnen geven dat hij de echte geschiedenis van Jezus bracht. Deze fantasieën werden overigens vroeger al succesvol verspreid door anderen (Michael Baigent, Richard Leigh, Harry Lincoln). In de jaren ’80 waren hun verhalen over “het heilig bloed en de heilige graal” wereldwijde bestsellers, waarop Dan Brown deskundig verder borduurde. Dergelijke verzinsels hebben succes bij mensen die liever sensatie hebben dan historische werkelijkheid. Ook nu worden sommigen geboeid door mensen die “openbaringen” krijgen “vanuit het universum” of vanuit de “galactische energie” en zo de “absolute waarheid” brengen. Dan Brown zegt dat Constantijn vele originele  manuscripten die “het ware leven” van Jezus verhalen, vernietigd heeft. Welnu, ’n honderd papyrusteksten uit de tijd van Constantijn zijn bewaard in ‘n 20-tal bibliotheken (Jeruzalem, Cairo, Oxford, Cambridge, Berlijn, Keulen, Dublin, Ann Arbor…). Hierin wordt nergens één teken van wijzigingen aangetroffen. De triller van Dan Brown doet denken aan de “authentieke dagboeken van Hitler” die destijds eerst ook door deskundigen erkend werden, veel geld opbrachten en later verschrikkelijke vervalsingen bleken te zijn.

Een andere moeilijkheid ligt bij sommige grote bijbelwetenschappers zelf. Ze gaan op in technisch-wetenschappelijk werk – wat op zich zeer goed is – maar hebben geen oog voor de eigenlijke boodschap. De Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) verwijt hen terecht dat ze nog steeds vanuit een overdreven eerbied voor de mythen de Evangelieteksten willen ontleden in plaats van de mythen te ontmaskeren vanuit de heldere boodschap van het Evangelie. Mythen verbergen de waarheid en kennen niet de onschuld van hun slachtoffers.

Hiermee hangt ook de neiging van sommige bijbelgeleerden samen om de authenticiteit van de Evangelies telkens meer te relativeren, zonder historische grond. Jezus heeft de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 voorspeld. In hun wantrouwen hebben sommige bijbelgeleerden dan “gemeenschappen” uitgevonden (van Mattheus, van Marcus, van Lucas, van Johannes), die na die datum  de evangelies zouden hebben samengesteld en Jezus de voorspelling van de ondergang van Jeruzalem in de mond gelegd hebben, omdat ze niet konden aanvaarden dat Jezus dit werkelijk vooraf voorspeld heeft. Van het bestaan van hun gemeenschappen is nooit enig bewijs gevonden. Overigens heeft het boegbeeld van de Duitse vrijzinnige theologie en teksthistoricus, de lutheraan Adolf von Harnack (+ 1930) uiteindelijk zelf toegegeven dat hij zich vergist had en dat de Handelingen van de apostelen duidelijk voor de dood van Jakobus, Petrus en Paulus geschreven zijn (dus vóór 62/63!) Vermits Lucas in de Handelingen verwijst naar zijn vroeger al geschreven Evangelie, moeten de Evangelies (Marcus-Mattheus-Lucas) dus al in de jaren 50 ontstaan zijn. Dit geeft een heel ander beeld van de werkelijkheid dan de (niet bestaande) gemeenschappen die tegen het einde van de eerste eeuw de Evangelies zouden “samengesteld” hebben.

Overigens wijzen de kleine verschillen in de Evangelies – die meestal eerder aanvullingen zijn! – op het feit dat er nooit een poging gedaan is om de Evangelies, voor verschillende geloofsgroepen geschreven, te veranderen of “aan te passen”, wat net een aanduiding is voor de authenticiteit van de Evangelies. Met echte onbevooroordeelde geleerden zoals de Duitser Carsten Peter Thiede (hoogleraar Nieuw Testament, papyrologie en archeologie in Basel en de Israëlische Ben-Gurion universiteit, + 2004) herhalen we dat we uit heel de oudheid geen enkele biografie van een keizer hebben die de historische betrouwbaarheid van de Evangelies benadert. Andere bezielde bijbelwetenschappers die de grootheid van de Evangelies hebben begrepen en ook deskundig aantonen zijn de Amerikaanse apologeet Scott Hahn, verbonden aan de Franciscan Catholic University Stuebenvillle, die als fervent protestant samen met zijn vrouw Kimberly in een spannende zoektocht uiteindelijk de katholieke Kerk ontdekte. Bijzonder creatief is ook de Amerikaanse theoloog Brant Pitre, die vanuit een grondige kennis van de joodse achtergrond de grootheid van het christelijk geloof aantoont. In ons taalgebied hadden we destijds de Nederlandse dominicaan, magister J. van der Ploeg (+ 2004) Oudtestamenticus, voormalig rector van de katholieke universiteit van Nijmegen en kenner van de Dode Zee-rollen. We hebben nu wel internationaal erkende theologen maar missen degelijke wetenschappers die met overtuiging de diepe rijkdom van het Evangelie en het christelijk geloof kunnen/durven aantonen. Indien er toch een grootheid aan mijn aandacht ontsnapt, wil ik dit graag vernemen.

Daarom is de bijdrage van een volslagen “leek in het vak” zoals René Girard zo kostbaar. Zelf heeft hij de Kerk vele jaren verlaten. Hij was enkel geïnteresseerd in de grote werken van de wereldliteratuur (Proust, Dostojewski, Miguel Cervantes, Shakespeare…) Eigenlijk wilde hij een geschiedenis opmaken van het verlangen van de mensen. Hierbij zag hij een onderscheid tussen mooie romantische verhaaltjes en beschrijvingen die een scherp inzicht geven in het handelen van de mensen en het leven van de maatschappij. Zo vond hij in de Bijbel op uitzonderlijke wijze de diepe waarheid. Vooral in de passieverhalen van de Evangelies ontdekte hij een onovertroffen  helder inzicht in hetgeen mensen en een samenleving beweegt. Zo heeft hij de diepe zin van menige Bijbeltekst uit het O. en N. Testament uitgelegd, op een wijze die we van de meeste van onze Bijbelkenners niet krijgen.  Hierbij schrijft hij niet als theoloog vanuit het christelijk geloof of vanuit de kerkelijke leer, maar leest hij  gewoon de tekst zoals hij overgeleverd is. De Bijbeltekst zelf is de sterkste uitdrukking van het christelijk geloof en van de kerkelijke leer.

Het doel van de Bijbellezing blijft God ontmoeten, zijn plan begrijpen en volgen. Guigo II (+ 1188), prior van de Grande Chartreuse, heeft een geestelijke lezing (een Lectio Divina) in vier stappen voorgesteld: lectio (lezen), meditatio (overwegen), oratio (bidden), contemplatio (beschouwen).

Varia

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov zal in april voorzitter zijn van de UNO Veiligheidsraad. Hij zal zeker trachten de pluraliteit op grond van het UNO Charter ter sprake te brengen. Het prachtige UNO-charter over soevereiniteit en territoriale integriteit is nu niet meer waard dan een vodje papier. De VS willen met militaire overmacht de wereld blijven regeren op grond van hun eigenbelang, wat ze noemen een wereldorde gebaseerd “op regels” (die niemand ooit zag). Steeds meer landen zijn dit onrecht beu: https://www.sana.sy/en/?p=304944. Eens zullen de Amerikaanse presidenten (na J. Kennedy) en hun toppolitici alsook hun broodheren (bankiers en wapenbazen) ontmaskerd worden als de grootste gewetenloze criminelen uit de geschiedenis, die miljoenen onschuldige mensen de dood in joegen en tientallen welvarende landen vernietigden om hun heerszucht en  bezitsdrang te voldoen en zelf hiervoor geen enkele schuld kregen, dankzij hun verschrikkelijke mediamanipulatie.

Zoals ik al lang voorzag, verenigt de wereld zich tegen de wereldwijde bullebak die de Verenigde Staten zijn” noteert de schrijver van frontnieuws. Dit geldt niet voor het Amerikaanse volk, dat ingoed is, maar voor zijn hoogste leiders.

40 landen eisen Geen oorlog meer / Franse arts: SOS Noodoproep / Oekraïne oorlog geen eind in zicht / Aardbeving in Turkije noodlot of machtsvertoon / Insecten in voeding / Waarom doden kinderen? / WHO: gezondheidscode: www.kla.tv

*

De monniken van het Kiev-Pechersk lavra, het nationaal symbool van de Oekraïense orthodoxe kerk, waren niet van plan vrijwillig hun klooster te verlaten. Wel werd metropoliet Pavel van het klooster meteen al onder huisarrest geplaatst. De monniken willen hun godsdienst, hun rechten en hun vrijheid verdedigen. Het Zelensky regime wil, onder druk van de VS de invloed van de orthodoxe kerk en hun band met Rusland breken. Daarvoor werd na de staatsgreep de (onwettige) staatskerk opgericht. Het Zelensky regime wil dat de monniken overgaan naar de staatskerk. In dat geval mogen ze ook in het klooster blijven. Vele gelovigen blijken de monniken te willen steunen en hebben herhaaldelijk belet dat de staatscommissie het klooster zou binnendringen. De monniken beschouwen hun verzet als een heilige strijd om het geloof tegen een goddeloos regime: https://sputniknews.com/20230331/no-sympathy-for-devil-ukrainian-orthodox-church-defiant-against-godless-zelensky-regime-1108993120.html. Uiteindelijk zijn ze uit hun klooster gezet. Reactie van het westen: https://www.frontnieuws.com/de-reactie-van-het-westerse-publiek-op-de-bereidheid-van-het-regime-in-kiev-om-de-oekraiens-orthodoxe-kerk-te-verbieden.

*

Een heilige uit eigen streek, zelfs uit mijn eigen dorp: Pater Paul Luyckx uit Mol (+ 1896), benedictijnermonnik van Dendermonde, heroprichter van de abdij van Affligem en stichter van het klooster van Steenbrugge. Vooral blijkt hij een grote wonderdoener geweest te zijn: https://www.youtube.com/watch?v=25QLA5V5Nos (22’ Frans)