Word een nieuwe mens – Antoniusnoveen 18 april 2023

Standaard

Evangelie Joh.3,7-15

Antoniusnoveen 18 april 2023

Tweede dag, 18.30 uur H. Mis Paterskerk Venray

  • De boodschap van het evangelie van vanavond:
  • Geloven in Jezus als de Verlosser en de Zoon van God is essentieel voor het eeuwige leven.
  • Het gaat dan om het begrijpen van geloofswaarheden, maar ook om een persoonlijke relatie met Jezus te hebben en het gehoorzamen van Gods geboden.
  • Dit is een belangrijk thema in het Evangelie van Johannes en wordt ook elders in de Bijbel benadrukt.

–> We hebben geluisterd naar een gesprek tussen Jezus en Nikodemus, een Farizeeër en leraar van de Wet. Jezus legt uit dat een mens opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien en binnengaan. Dit is geen fysieke geboorte, maar een geestelijke wedergeboorte die alleen kan plaatsvinden door de kracht van de Heilige Geest.

Jezus gebruikt daarbij de vergelijking met de wind om te beschrijven hoe de Heilige Geest werkt. Net zoals de wind waait waar hij wil en niet te zien is, maar wel gehoord kan worden, zo is het ook met iemand die uit de Heilige Geest leeft. Hoewel de Geest van God fysiek niet gezien kan worden, is de geestelijke verandering wel merkbaar aan iemands daden en woorden.

Nikodemus was blijkbaar een beetje verward en vroeg Jezus hoe dit mogelijk was. Jezus wees erop dat als hij aardse zaken niet eens begrijpt, hoe zou hij dan hemelse zaken kunnen begrijpen? Maar Jezus gaf niet op en wees op zichzelf als de Mensenzoon die uit de Hemel is neergedaald en ‘omhoog geheven’ (aan het kruis) moet worden, net zoals Mozes de slang omhoog heeft geheven aan een paal in de woestijn. Iedereen die in Jezus (kruisdood en verrijzenis) gelooft, zal eeuwig leven hebben.

De uiteindelijke boodschap van dit gesprek is dat geloof in Jezus als de Mensenzoon die uit de hemel is neergedaald en die aan het kruis is gestorven voor de zonden van de wereld, leidt tot eeuwig leven. Maar dit geloof vereist een geestelijke wedergeboorte die alleen mogelijk is door de kracht van de Heilige Geest. Het is een uitnodiging om ons hart vanavond opnieuw te openen voor de werking van de Heilige Geest, zodat we als nieuwe mensen kunnen handelen naar Gods wil, doorheen de persoonlijke relatie met Jezus.

Pastoor Geudens