Dodenherdenking Ysselsteyn

Standaard

Beste aanwezigen,

Op deze dag van de dodenherdenking komen we bij elkaar om degenen te herdenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en ons welzijn. We herinneren ons de vele mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor een betere wereld en die daarbij het hoogste offer hebben gebracht.

Vandaag staan we hier in Ysselsteyn, waar duizenden Duitse militairen begraven liggen. Voor sommigen is het misschien moeilijk om te begrijpen waarom we hier zijn om te herdenken, gezien de verwoestingen die zij hebben aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan.

Maar we moeten ons realiseren dat deze soldaten ook mensen waren, met dromen en verlangens, met families en vrienden. Ze werden uitgestuurd om te vechten voor een ideaal dat ze misschien niet altijd begrepen, en velen van hen kwamen om in een ver land, ver van huis en geliefden.

Het is niet onze taak om te oordelen over de politieke en ideologische keuzes van deze soldaten, maar het is onze plicht om de waarde van het menselijk leven te erkennen, ongeacht nationaliteit, etniciteit of overtuiging.

Laten we vandaag dan ook niet alleen stilstaan bij de slachtoffers van de oorlog, maar ook bij de waarde van vrede en vrijheid. Laten we ons realiseren hoe kostbaar deze waarden zijn en hoe hard we moeten blijven werken om ze te behouden.

Laten we deze dag van de dodenherdenking gebruiken als een moment van bezinning en verbinding. Laten we degenen herdenken die ons zijn voorgegaan en ons hebben gebracht waar we nu zijn. Laten we hun offer nooit vergeten en ons blijven inzetten voor een betere wereld voor iedereen.

Laten we nu samen bidden.

We bidden voor degenen die lijden onder oorlog en geweld, en voor degenen die rouwen om hun geliefden die zijn omgekomen. We bidden voor vrede en gerechtigheid in onze wereld en voor de kracht om bij te dragen aan een betere toekomst voor allen.

We bidden voor onze regeringsleiders en beleidsmakers, dat zij wijze beslissingen nemen om vrede en gerechtigheid te bevorderen en om te voorkomen dat onschuldige mensen lijden onder geweld en conflict.

Heer, wij vragen u om ons te helpen in onze inspanningen om vrede en compassie te brengen in onze wereld. Geef ons de kracht en de moed om ons te blijven inzetten voor een betere toekomst voor alle mensen. Amen.

Pastoor Geudens