Pinksteren 2023 – pater Daniel Maes

Standaard

Preken en woordjes


Vandaag komen we samen om Pinksteren te vieren, een belangrijk moment in de christelijke traditie dat zijn wortels vindt in het joodse wekenfeest, Sjavoeot. Het was een tijd waarin het volk van Israël de gave van de Wet herdacht, de goddelijke instructies die aan Mozes werden gegeven. Het was ook een moment van vreugde en dankbaarheid, want het markeerde het begin van de zomeroogst, waarbij de eerstelingen aan God werden geofferd.

Op deze vijftigste dag na het Joodse Pasen, dat de bevrijding uit Egypte viert, kwam de betekenis van het getal zeven tot volle bloei. Zeven, een getal dat alomvattendheid en volheid vertegenwoordigt, werd vermenigvuldigd tot vijftig, wat een overweldigende volheid symboliseert. Het was een tijd waarin families bijeenkwamen om gezamenlijk het einde van het paasfeest te vieren, en waarin ook verwezen werd naar het sabbat- of jubeljaar, dat elke vijftigste jaar op de Grote Verzoendag werd afgekondigd.

In…

View original post 997 woorden meer