Profetieën en Openbaringen van de H. Birgitta van Zweden

Standaard

Informatie over de Heilige Birgitta

De Heilige Birgitta van Zweden (†1373) werd reeds minder dan twin­tig jaar na haar dood door Paus Bonifatius IX heilig verklaard, wat door Paus Marti­nus V in 1415 bevestigd werd, ten tijde van het Concilie van Con­stan­tinopel.

Aan de openbaringen werd al snel een uitzonderlijk hoge mate van authenticiteit, autoriteit en be­lang­rijkheid toegekend. Paus Gregorius XI (1370-1378) beaamde en be­ves­tigde ze en heeft er een zeer positief oor­deel over uitgesproken. Zo deed ook Boni­fa­tius IX (1389-1404) in het pauselijke document “Ab origine mundi”. Later werden ze ter bestudering aan het Con­cilie van Constantinopel (1414-1418) voorgelegd en nogmaals aan het Concilie van Basel (1431-1449). Beide oordeelden dat ze in over­eenstemming waren met het Katholieke geloof. Een menigte hoog aan­geschreven theologen hebben de openbaringen sterk aanbevolen, waar­onder Kardinaal Juan de Torquemada (1388-1468) en Jean Gerson (1363-1429), die kanselier was van de universiteit van Parijs, die beiden uit­blinkten door hun theologie.

God zegene u bij het lezen van deze hier voor u liggende open­ba­ringen.

Ga daarvoor naar https://verdrukking.tips/profetieen-en-openbaringen-van-de-heilige-birgitta-van-zweden

21 jaar en blind: “de Heer maakt mij zo gelukkig!”

Standaard

Geef Mij je liefde

Vandaag zijn we bij Veerle en haar gastvrije familie, trouwe lezers van ons tijdschrift ‘Aanwezigheid van de Heer’ (*). Veerle is éénentwintig, en sinds drie jaar en half volledig blind. Zo zal het blijven voor haar verdere leven. Toch straalt ze een groot geluk uit. Tijdens ons gesprek is de glimlach nooit ver weg. “Ja, ik wil graag getuigen. Ik wil dit graag doen voor de Heer!”  Ze vertelt.

Mijn droom was binnenhuisarchitecte te worden. Tekenen was voor mij een fijn middel om mij uit te drukken. De middelbare studies lukten goed. Ik heb de studie moeten stopzetten toen ik blind werd. Voordien onderging ik verschillende oogoperaties en had ik reeds een oog verloren. Bij de laatste operatie, aan het andere oog, is het fout gegaan en ben ik helemaal blind geworden. Het is mijn geluk geweest. Vroeger leefde ik zonder de Heer, door het lijden heb ik de Heer…

View original post 1.912 woorden meer