De boeken van de H. Maria van Agreda over de H. Maagd Maria

Comments 7 Standaard

De H. Maria van Agreda over de H. Maagd Maria

In Nederland zijn de openbaringen over „Het leven van de maagdelijke Moeder van God, Maria”, die O.L.Vrouw zelf aan de Spaanse zuster en abdis Maria van Jezus van Agreda toevertrouwde in de jaren 1655-1660, nog maar weinig bekend. Het leven van O.L.Vrouw is door Maria van Agreda opgetekend in vier boeken.

“De verschillend hoofdstukken laten passages zien uit het leven van de H. Familie, van Jezus, over de Kruisweg en het begin van de jonge Kerk. Daarnaast legt O.L.Vrouw zelf aan het einde van elk hoofdstuk in de „Les van de Hemelkoningin” het in de visioenen getoonde verder uit. Nieuwe inzichten openen zich over de H.Schrift, die aan het hele werk van Maria van Agreda ten grondslag ligt. Zo zal ieder, die zich de tijd neemt zich in de „Lessen van de Hemelkoningin” te verdiepen, niet alleen nader tot het wezen van Maria, maar vooral ook aan haar hand stap voor stap dichter bij God komen, die de oorsprong en het doel van deze bijzondere openbaring is.”