Scriptie Dr. Anna Terruwe MD Dr. Conrad Baars MD

Comment 1 Standaard

anna-terruwe.nl KLIK op de afbeelding

Scriptie van Sjaak van de Berkt;  Relatie als instrument van genezing”, 

literatuurstudie over het concept van de bevestigende, weerhoudende liefde van Anna Terruwe,

Kerkrade, jan. 2000.

In deze studie wordt ingegaan op de bevestigingsleer van de zenuwarts Dr. Anna
Terruwe [en Conrad Baars MD, red.] in het perspectief van het theologisch-personalistisch 
denken van Maurice Zundel osb. De weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe,
die nood ervaart, door middel van een (plaatsvervangende) affectieve band die ontstaan kan. 
Het is de positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een 
instrument van genezing zijn of worden..