Leo Fijen – Acht de ander hoger dan u zelf

Leave a comment Standaard

Kerstwens van Antoine Bodar vanuit Rome

door Leo Fijen, www.rkk.nl/geloofsgesprek 

Acht de ander hoger dan jezelf. Dat is de kerstboodschap van Antoine Bodar vanuit Rome. Hij wenst en bidt dit ons toe in een jaar dat de ego’s toch weer in het centrum van economie en politiek terugkwamen. Hij spreekt dit uit na maanden waarin gemopper en verwend gedrag volgens hem de boventoon voerden. We zitten te vaak zelf op de stoel van de Heer, aldus Antoine Bodar. En we plaatsen ons te vaak zelf in het centrum van de wereld. Als we dat doen, loopt het verkeerd af met de wereld.

Kwetsbaarheid
Bescheidenheid en kwetsbaarheid. Daartoe roept Bodar op. Vooral de kwetsbaarheid. Want dat is het beste houding om de ander te ontwapenen. Die kwetsbaarheid toonde hij zelf meer dan ooit in het afgelopen jaar, wanneer hij voor de zoveelste keer te gast was in praatprogramma’s en het daar moest ontgelden. Moest hij zich niet schamen dat hij katholiek was, werd hem gevraagd na het zoveelste verhaal over seksueel misbruik. Hij verdedigde de kerk niet, maar hij legde wel verantwoording af. Hij wilde nooit goed praten wat slecht en verwerpelijk is in al deze schandalen. Maar hij weigerde de hele kerk daarmee af te schrijven.

Apostel van de openbaarheid
Dat vindt hij nog steeds. Zeggen wat verkeerd is, niet om de feiten heen draaien en de pijn van slachtoffers benoemen. Dat deed hij als apostel van de openbaarheid, zoals hij zichzelf noemt. Een apostel die niet bang was en het niet erg vond de minste te zijn. Een apostel die van zichzelf zegt dat hij een verwend nest kan zijn en juist daarom op zoek is naar de eenvoud en de schoonheid. Daarom gaat hij met Kerst graag richting Greccio, een klein dorpje in de heuvels van Lazio, op twee uur rijden van Rome.

Eerste levende kersstal
Daar in de prachtige omgeving van het Rietidal wordt de herinnering aan de eerste levende kerststal tastbaar. Franciscus trok er in 1223 naar toe om deze kerststal te bouwen. En Franciscus deed dat om het wonder van Kerst tastbaar te maken voor mensen uit die tijd. Met een echte Maria, een echte Jozef en een levend kerstkind. Zo werd het wonder tastbaar. Tot op de dag van vandaag. Want Franciscus is als maker van deze eerste kerststal in 1409 geschilderd op de wanden van de rots. En die kleuren zijn nog steeds te bewonderen.

Verbondenheid
Het mooiste van dit tafereel is de buiging van Franciscus voor Christus. Daar spreekt eenvoud uit, naast armoede. Voor Franciscus was het zijn roeping om in alle nederigheid te buigen voor de menswording van God. Want dat vieren we. Antoine Bodar staat stil te kijken naar dit tafereel. En hij vergelijkt deze eenvoudige toewijding en bescheidenheid met de tijd van vandaag waarin niemand wil buigen en iedereen met zichzelf bezig is. Ga in de trein zitten, kijk hoe mensen naast elkaar zitten, zegt hij. Er wordt daar niet meer gepraat, er is geen verbondenheid met elkaar. De mensen zijn verbonden met de techniek van de nieuwe communicatiemiddelen. Maar is dat echte verbondenheid, vraagt Antoine Bodar zich af.

Kind vraagt om eerlijkheid en zuiverheid
Daarom gaat hij terug naar het geschilderde tafereel. De ene mens buigt voor de ander, Franciscus voor Christus. Dat is een tegenstem, een contrapunt. In alle eenvoud en bescheidenheid. In kwetsbaarheid ook. Maar zo kan er nieuwe verbondenheid zijn. Franciscus acht de ander hoger dan hij zelf. Dat maakt hem geestelijk tot een rijk mens. De dienstbaarheid brengt hem dichter bij de ander. Daarom heeft Antoine Bodar maar één wens voor het komende jaar en met deze dagen van Kerstmis: acht de ander hoger dan u zelf. En die ander kan de medemens zijn, maar ook God. Pas dan is er echte bekommernis mogelijk. Pas dan begint de weg naar eerlijkheid en zuiverheid. Het kerstkind nodigt ons allen daartoe uit. Er is geen ontkomen aan. Zalig Kerstmis en veel zegen over het nieuwe jaar.

Bron:  www.rkk.nl/geloofsgesprek