Babu G. Ranganathan – Darwin’s fout en Mendel’s feit

Comment 1 Standaard

Babu G. Ranganathan – Darwin en Mendel zijn het niet eens

Charles Darwin, photographed by Julia Margaret...

Image via Wikipedia

Ons begrip van biologische veranderingen (evolutie) is niet afkomstig van Charles Darwin, maar eerder van Gregor Mendel. Mendel was een Oostenrijkse monnik wiens experimenten en onderzoek naar kruisingen van planten de basis gelegd hebben van de gentheorie en ons begrip van de moderne genetica en biologische variatie en de overdracht van biologische kenmerken in de natuurlijke soort.

Darwins en Mendels werken zijn met elkaar in tegenspraak. Darwin leerde dat er geen grenzen zijn aan biologische variatie en dat bijvoorbeeld een vis zou kunnen uitgroeien tot een volledige mens. Door Mendel bleek echter dat er grenzen zijn bij de biologische variatie. Variaties binnen de soort (honden, katten, paarden, koeien, etc.) zijn wel mogelijk, maar niet tussen de soort. Evolutie beperkt zich enkel tot de “vormen”. Mendel’s werk werd pas begrepen dertig jaar na Darwins “The Origin of Species”. Als Darwin Mendels beginnende wetenschappelijke werken had gelezen dan had hij nooit zijn boek geschreven over de oorsprong van de soorten.

Lees HIER het Engelstalige artikel in de Pravda .

Ranganathan: “Wetenschap kan niet bewijzen dat we hier op aarde zijn door schepping, maar evenmin kan de wetenschap bewijzen dat we hier bij toeval zijn of door macro-evolutie ontstaan zijn. Niemand heeft beide processen kunnen observeren. Beide zijn gebaseerd op geloof. En als het om geloof gaat heeft de schepping betere papieren dan de Darwinistische theorie van macro-evolutie.”

“Omdat de wetenschap niet kan verklaren hoe het leven en het universum ontstaan is, wil niet zeggen dat er geen Schepper is. Zou het rationeel zijn om te geloven dat er geen vliegtuigbouwer achter het vliegtuig zit omdat de wetten van de wetenschap kunnen uitleggen hoe een vliegtuig vliegt?

In het artikel van de Pravda wordt verwezen naar onder andere het Amerikaanse Institute for Creation Research in Californië, dat baanbrekend onderzoek verricht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van schepping en evolutie. Hoe meer we te weten komen en hoe meer inzicht we verkrijgen, des te ongeloofwaardiger en des te zwakker de evolutietheorie. Maar de media berichten hier niet over.

Want op de belangrijkste voorvraag kan nooit antwoord gegeven worden: hoe kan menselijk leven, intelligent leven, ontstaan zijn uit morsdode materie? En als dat al gebeurd zou zijn, dan zou al het genetische materiaal, alle genetische informatie al in de dode materie hebben moeten zitten. En om dat te geloven, heb je een honderd keer groter geloof nodig dan het geloof in de schepping door een almachtige God.

Bronnen:

Hetknp.net

Pravda.ru

Bewerking door pastoor Geudens, http://geudens.wordpress.com

Een gedachte over “Babu G. Ranganathan – Darwin’s fout en Mendel’s feit

 1. Macroevolutie is in strijd met alle Godsdienstboeken.

  Hoe kan een ziel uit morsdode materie voortgekomen zijn ?

  Toch beklemd mijn hart wat bij de geluiden uit het vaticaan, het lijkt erop dat de materialistische visies op het ontstaan van leven omarmd te worden door het vaticaan, ook wat betreft de naar mijn opvatting om politieke redenen begrijpbaar maar onjuist dat het menselijke leven begint bij de conceptie.

  Dat lijkt mij onjuist, een pas ontstane deling van eicel en zaadcel is weliswaar al een mens in wording,daarom beschermwaardig maar nog geen mens,laat staan een bezield mens al.

  De grote mystieke verhalen komen al decennialang niet meer uit Rome.Een beetje nog
  Er is een verschraling van de mythos, met medische ethiek alleen, een overdosis daaraan en oorlogs en vredesethiek en een overdaad aan mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechtenethiek vermoeid mij ,waar is het bloed voor onze ziel

  Groeten van cornil

  Like

Reacties zijn gesloten.