Burke: paus moet ingrijpen

Standaard
Rome (RKK) 15 oktober 2014 – Het rapport van de plenaire vergaderingen van de bisschoppensynode over het gezin heeft veel teweeggebracht. Naast veel positieve reacties over de milde toon die er wordt aangeslagen met betrekking tot bijvoorbeeld homoseksualiteit, bestaat er ook afgrijzen over deze zogeheten relatio post disceptationem. Voorman van de tegenstanders is de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, prefect van het hoogste kerkelijke tribunaal in Rome. Hij vindt dat de paus moet ingrijpen door helder de orthodoxe leer te formuleren, ook al is dat volgens Burke eigenlijk al “veel te laat”.

Onevenwichtig
In een interview met Catholic World Report (CWR) zegt de kardinaal dat het rapport onevenwichtig is omdat het één bepaald geluid de andere laat overstemmen. Het “bevoordeelt standpunten die veel synodevaders niet aanvaarden en, zou ik zeggen, als gelovige herders van de kudde niet mogen aanvaarden”.

Gradualiteit
“Het document ontbeert een vast fundament in de Heilige Schrift en het magisterium. Met betrekking tot kwesties waarover de Kerk een zeer rijk en heldere leer heeft, geeft het de indruk dat er een totaal nieuwe – een synodevader noemde het een ‘revolutionaire’ – leer over huwelijk en gezin is uitgevonden. Herhaaldelijk en op verwarrende wijze wordt een beroep gedaan op principes die niet worden gedefinieerd, bijvoorbeeld de wet van de gradualiteit”, zegt Burke.

Te laat
Op de vraag van CWR of de paus binnenkort met een verklaring komt waarin hij een einde maakt aan de verwarring, antwoordt hij: “Naar mijn oordeel is het veel te laat voor een verklaring. Het debat over deze kwesties is al bijna negen maanden gaande, vooral in de seculiere media, maar ook door de toespraken en interviews van kardinaal Walter Kasper en anderen die zijn standpunt steunen.”

Wachten op Vicarius Christi
“De gelovigen en hun goede herders kijken nu naar de Plaatsbekleder van Christus voor de bevestiging van het katholieke geloof en het praktiseren ervan met betrekking tot het huwelijk, dat de eerste cel is van het leven van de Kerk”, aldus kardinaal Burke.

Kardinaal Burke loopt, vlakbij de Friezenkerk, naar de synodezaal (foto: Lidy Peters).

>>>  http://www.rkk.nl/nieuws/burke_paus_moet_ingrijpen