Paaspreek Aartsbisschop Leonard

Standaard

Midden-Oosten en abortus centraal in paashomilie

BRUSSEL (KerkNet) – Vanmorgen is mgr. André-Joseph Léonard voorgegaan in de paasviering in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. In zijn homilie herhaalde hij zijn oproep voor daadwerkelijke solidariteit met onze zusters en broeders in het Midden-Oosten en blikte hij terug op de 25ste verjaardag van de goedkeuring van de abortuswet. Hij herinnerde aan wat hij de profetische daad van koning Boudewijn noemde en riep op vrouwen te helpen om hun kindje te houden, ook in heel moeilijke situaties.

“Maar hoe zouden wij, dit jaar, de verrijzenis van Jezus vieren, zonder te denken aan de christenen uit het Midden-Oosten, aan onze broeders en zusters in het geloof, zo vreselijk vervolgd en gemarteld wegens hun geloof in Christus?”, vroeg aartsbisschop Léonard zich luidop af. “Zelfs dit jaar zullen christenen in het Midden-Oosten tot elkaar zeggen ‘de Heer is werkelijk verrezen’ en samen een Halleluja aanheffen. Al moeten ze Pasen nu vieren in een tentenkamp, een vervallen kerkgebouw of een anonieme schuilplaats. Op deze paasdag, wanneer wij elkaar de vrede wensen, willen we onze kring voor hen openen. We bidden dat de Verrezen Heer hen opnieuw met een boodschap van verzoening en vrede tegemoet mag treden.”

Mgr. Léonard blikte terug op de 25ste verjaardag van de goedkeuring van de abortuswet. “Er moet vandaag nog een ander drama herdacht worden. Vrijdag was het de 25ste verjaardag van de abortuswet in België. Maar gelukkig is het ook de verjaardag van de profetische daad van koning Boudewijn, die de Belgen en de hele wereld voor altijd zal herinneren aan de ernst van abortus. Het is moeilijk het aantal kinderen te schatten dat sinds 1990 in België is geaborteerd: in elk geval meer dan 300.000. Het gaat altijd om slachtoffers die zich niet eens konden verdedigen (…) Als christenen is het niet onze bedoeling de vrouwen te veroordelen die abortus meemaken, en nog minder diegenen onder hen die zelf het slachtoffer waren van hun omgeving. We willen alleen maar bevestigen dat wij tegelijkertijd het kostbare leven van het ongeboren kind én de waardigheid van iedere vrouw met een warm hart willen verdedigen, en dat we de organisaties steunen die vrouwen helpen om hun kind te houden, ook in heel moeilijke situaties. Het volstaat niet ‘pro-birth’ te zijn. Het is noodzakelijk ook ‘pro-life’ en ‘pro-mother’ te zijn.“

De integrale tekst van de homilie van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel is na te lezen via deze link: http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/15_04_05_Homilie_Pasen.pdf


 

Bron: Kerknet