Zalig Pasen! Omwille van Jezus Hart en Hoofd

Standaard

pray non stop


Zalig Pasen!  Redding en verlossing dankzij Jezus Wijsheid!

door Pastoor Geudens, https://teresahigginson.wordpress.com 

Beschouwen wij het H. Hoofd van onze geliefde Heer Jezus Christus van naderbij. 

Blikken wij op naar dit H. Gelaat en proberen wij ons een denkbeeld te vormen van het “Huis dat de Wijsheid zich bouwde” (Spreuk.9,1).

“Rond zijn Hoofd, zegt ons Teresa Higginson, was een lichtglans van onbeschrijflijke schoonheid en luister als een zon (de eeuwige, ongeschapen Wijsheid van God), waarin twaalf prachtige edelstenen stonden te schitteren, die alle de kleuren van de regenhoog weerkaatsten” (de 12 vruchten van de H. Geest). “In het Hoofd ziende zag ik als de oceaan, peilloos en diep en helder (de menselijke, geschapen Wijsheid van Jezus) en de schitterende stralen van de zon drongen tot elke diepte er in door (de menselijke wijsheid wordt doorgloeid, is innig verenigd met de goddelijke), en…

View original post 1.284 woorden meer