Mgr. Léonard: En al de anderen ?

Standaard

Veel christenen zouden, als ze goed worden begeleid, zich kunnen engageren op de weg van de trouw, zoals ik die beschreef in Pastoralia van juni. Maar daarnaast zijn er ook diegenen die na hun scheiding ‘hun leven willen herbeginnen’. Ze hebben zich geëngageerd tot de trouw, zonder echt in te zien dat die een prijs heeft. Ze hebben niemand ontmoet die hen in waarheid voorlicht en hen met respect voorstelt om een evangelische keuze te maken. Ze zijn aan hun eenzaamheid overgelaten, of hun omgeving moedigde hen aan een nieuwe partner te zoeken. Velen erkennen in principe de onontbindbaarheid van het gebroken huwelijk, maar ze zeggen dat ze niet getrouwd zijn om als alleenstaande te leven… Zij hebben geen ongelijk! Het is niet alleen het celibaat dat de Heer van hen vraagt, het is de trouw aan het huwelijk en aan de echtgenoot. Maar om dit perspectief te kunnen zien, zou er actieve hulp van de Kerk moeten zijn, op voorwaarde dat die onthalend en verwelkomend is. En dat men er naartoe gaat… En dan zijn er ook nog de kinderen. Hebben die geen nieuwe vader of moeder nodig? En, zo zal men voorts zeggen, liefde kan je niet dwingen! De mooie principes vervliegen al snel wanneer een nieuwe liefde zich aandient. Hebben wij daar dan, met ons gewonde hart, na de beproeving van de mislukking, geen behoefte aan, nog meer dan ieder ander? Zo komen veel gescheiden gelovigen ertoe te overwegen een nieuwe (al dan niet burgerlijke) verbintenis aan te gaan.

Waarom zou men eigenlijk geen tweede kans verdienen? Onze cultuur heeft moeite met een levenslang engagement, vooral als de zaken anders uitdraaien dan aanvankelijk voorzien. Wanneer men tegen een mislukking aanloopt, eist men dat men onmiddellijk een tweede kans krijgt. In deze manier van denken schuilt een juiste intuïtie, namelijk dat voor de Heer, zolang wij op deze wereld zijn, nooit iets onherstelbaar is. Zelfs leven dat schijnbaar onherstelbaar verloren is, kan dankzij zijn barmhartigheid weer opbloeien en de jeugd van de hoop hervinden. Voor God is nooit iets verloren. Degene die wij ‘de goede moordenaar’ noemen, is daar de meest extreme illustratie van: een misdadiger die in enkele minuten van het kruishout naar het leven in Gods Koninkrijk gaat! A fortiori wil de Heer ons een doorgang openen wanneer wij in het slop geraken van mislukking en eenzaamheid.

Maar de Heer opent voor ons slechts een weg naar de hoop met inachtneming van de waarheid van zijn roeping voor ons leven. Hij ontvangt zondaars, maar vraagt hen tegelijkertijd zich te bekeren. Hij biedt een nieuwe levenskans aan zijn gescheiden broeders aan, maar niet door hen een nieuwe relatie aan te bieden die hij expliciet afwijst. En wanneer men hem tegenwerpt dat de Wet van Mozes gevallen voorzag waarin de man zijn vrouw kon verstoten en een ander kon huwen, grijpt Jezus terug naar het oorspronkelijke plan van de Schepper en bevestigt Hij opnieuw de onverbrekelijkheid van de huwelijksband: ‘Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’ (Mc 10, 5-9). En Jezus sluit af door man en vrouw op dit punt op voet van gelijkheid te plaatsen (in tegenstelling tot de seksistische vooroordelen van zijn tijd): ‘Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man wegzendt en een andere huwt, begaat zij echtbreuk’ (Mc 10, 11-12).

+ André-Jozef Léonard
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Bron: e-malbericht