WordPress-document ‘Boodschap van de Vader’ – Moeder Eugenia Ravasio

Standaard

Optimist tot in de kist

Boodschap van God de Vader


Boodschap van de Vader

Moeder Eugenia

https://optimisttotindekist.wordpress.com

Imprimatur

Imprimatur: Petrus Canisius van Lierde, Vicaris Generaal en Vicaris van Vaticaanstad, Rome, 13 maart 1989.

“De Vader spreekt tot Zijn kinderen”, eerste druk in de Nederlandse taal: december 1995.

Deze oplage dient als manuscript en is niet te koop en niet verkrijgbaar in de handel. De brochure wordt gratis verspreid om de Boodschap van de Vader te verbreiden. Niemand is dus gerechtigd bedragen, bijdragen of giften te verlangen voor dit initiatief, dat alleen mag bestaan uit de hoop in de Boodschap. Allen, die er hun dank voor willen betuigen, nodigen wij uit te bidden, vooral voor de mensen die de Vader nog niet kennen. Iedereen kan vrijwillig meehelpen bij de verdeling en verdere verspreiding.

 

Inhoudsopgave

Notitie bij deze uitgave door F. Corteville
Introductie door Andrea d’Ascanio OFM Cap.
Korte biografie van Moeder Eugenia Elisabetta Ravasio
De Boodschap van de Vader: deel…

View original post 19.420 woorden meer