Het wonder van Hooidonk de Relikwie van het H. Kruis

Standaard

Preken en woordjes

Het wonder van Hooidonk

De geschiedenis van de wonderbare Relikwie van het H. Kruis te Hooidonk-Nederwetten

door: F. J. Woestenhurg, pastoor te Nederwetten

Wanneer ge van Eindhoven naar het Noorden rijdende langs Eckart en Soeterbeek het kerkdorp Nederwetten gepasseerd bent, ziet ge links van U op ongeveer 1 km afstand van de kerk van Nederwetten langs de weg naar Breugel de bekende en schilderachtige watermolen van Hooidonk.
Afslaande voor de watermolen over de brug van de kunstmatige aftakking van de Dommel, betreedt ge historische grond. Hier op een van de meest aantrekkelijke plekjes langs de Dommel, waar thans een hoeve met bijgebouwen staat, bevinden zich in de grond de resten van wat eens het beroemde klooster van Hooidonk was. Het enige tot voor kort wat aan dit klooster herinnerde vindt ge terug in de nog intact zijnde kelders in het westen van dit z.g. eiland vlak bij de Dommel.

View original post 3.321 woorden meer