Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” – Dr. Carrie Gress

Standaard

Dr. Carrie Gress geeft haar zesde lezing getiteld: “Maria Medeverlosseres: het Hart van onze Moeder” op het Marian Coredemption-symposiumbij het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, La Crosse, WI in 2018, over hoe Maria’s rol als Medeverlosseres en haar Moederlijk, Maagdelijk Hart een remedie is voor de Antimariaanse geest in de wereld van vandaag, gepromoot door feministen die tegen moederschap en maagdelijke zuiverheid zijn.

Ze wijst op het gegeven  dat Maria de Nieuwe Eva is die op een unieke manier met Christus, de Nieuwe Adam, samenwerkt om de mensheid te verlossen van de val van de eerste Adam. Als zodanig, als er een Antichrist komt en veel voorlopers van hem, dan volgt daaruit dat er ook een Antimaria is met veel voorlopers die een geest promoten die tegengesteld is aan de Maagd en Moeder. Dr. Gress geeft een samenvatting van dergelijke Antimaria’s in het verleden en ook in onze tijd.

Voor meer lezingen van deze conferentie:  https://airmaria.com/tag/la-crosse-coredemption-symposium-2018/

Dr. Carrie Gress is faculteitslid aan de Pontifex University en lid van de International Marian Association en auteur van vijf boeken, waaronder de Marian Option. Ze is blogger en schrijft veel artikelen. Ze is een frequente gast in veel talkshows en geeft veel spreekbeurten. Zie   http://www.carriegress.com

Dit tweedaagse Marian Symposium heette “Maria Medeverlosseres: relevantie en remedie voor onze tijd” en werd gehouden in het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, La Crosse, WI, 12-13 oktober 2018, over hoe Maria de Medeverlosser met Christus is waarin Maria, hoewel de verlossing volledig afhankelijk was van Christus, een unieke rol speelt.

Het werd gesponsord door de Franciscanen van de Onbevlekte Ontvangenis –  https://marymediatrix.com/
in samenwerking met Dr. Mark Miravalle –  https://www.markmiravalle.com/
en de International Marian Association –  https://internationalmarian.com/

Voor meer informatie over het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe:  https://www.guadalupeshrine .org/