Nieuwsbrief 1, Pater Daniel, 31 dec. 2021 / 1 jan. 2022

Standaard

Nieuwsbrief 1: Twee jaar C0R0NA

2021   was   reeds   het   tweede   jaar   waarin   het   sociale   leven   vergiftigd   werd   door coronamaatregelen. Van vele mensen kreeg ik aanmoedigingen voor onze protesten tegen het hele circus, de opgevoerde hysterie en de angst   met   waanzinnige, onwettige   en   onverantwoorde maatregelen, die   de   waardigheid   van   de   mensen vernietigen.  Dank aan allen die meewerken aan een nuchtere bewustwording en de huidige massapsychose helpen doorbreken.  Sommigen   echter menen dat ik me helemaal laat leiden door  verderfelijke   “complottheorieën”.  Tot hen wil  ik  me  nu richten. Hierbij horen niet de goede vrienden die me af en toe deskundig wijzen op een zin die niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Neen, ik bedoel hen die me af en toe, meestal vriendelijk, laten verstaan dat ik totaal buiten de werkelijkheid zou leven in de complottheorieën.   Ik dank hen voor hun vriendelijkheid en geduld. Ik kan me goed voorstellen dat mijn schrijven over corona hen soms zwaar ergert en dat ze me toch niet willen kwetsen.  Ze blijven heel welwillend. Ik wil hen even wijzen op   het   ontstaan   van   die   beschuldiging   van “complottheorie”.   Toen   de   jongste president van de VS, John F. Kennedy in 1963 vermoord werd, kwam er meteen een lijvig rapport uit dat zogenaamd heel de zaak uit de doeken deed. Een lugubere misdadiger zou vanuit het raam de voorbijrijdende president doodgeschoten hebben.

Deze man werd later zelf gedood. Onderzoek gesloten.  De officiële instanties in de VS   beseften   dat steeds   meer   mensen   het   voorgehouden   verhaal   niet   meer geloofden, o.m. omdat bleek dat de president van dichtbij getroffen was en wel van de   andere   kant.   Daarop   heeft   de   CIA   de beschuldiging   van   complottheorie uitgevonden om iedereen die het officiële verhaal tegenspreekt als complotdenker te brandmerken.   Ondertussen   begrijpt   meer   dan   de   helft   van   de   Amerikanen dat Kennedy vermoord werd door een complot van binnenuit, omdat hij een gevaar was voor de machtige lobby’s   van de “deep state”, maar wie het officiële verhaal niet volgt wordt nog steeds als complotdenker weggezet. En zo komt het dat de meeste ‘complottheorieën”   van   onze   tijd   het   juiste beeld   weergeven, lang   voordat   de waarheid in de openbare opinie aan het licht komt.

Mijn bedoeling is zoveel mogelijk mensen mee wakker te schudden opdat de zeepbel van de hele coronahysterie zou openbarsten en de mensen hun vrijheid hernemen. Er zijn hier en daar moedige projecten, zoals dokters en verplegers die solidair de “vaccins”   weigeren   en   wanneer   één   van   hen hierom   ontslagen   wordt, allemaal ontslag nemen. Ondertussen zijn de overgrote meerderheid van hen die in intensieve diensten verzorgd worden, patiënten die volledig gevaccineerd zijn, maar de media blijven luid het tegendeel verspreiden. In Montpellier lijkt de verpleging plat te liggen zodat   de   niet gevaccineerden   gevraagd   worden   terug     te     komen (https://www.mondialisation.ca/breve-synthese-de-lannee-2021-coronacircus-larbre-qui-cache-la-foret/5663671 ). Omdat ook vele kerkelijke leiders zich lieten opsluiten in deze coronahysterie, moeten christelijke gezinnen zelf hun oasen creëren bv. Rond abdijen,  spirituele   centra,   sterke   parochies…   Misschien   kan   het   Franse   initiatief “Monasphère” (van de Amerikaan Rod Dreher!)   hierbij enige   inspiratie bieden. Er wordt   geholpen    bij huisvesting,  werk,   school   en   sociaal   leven.   Ziehier   enkele nuchtere   over   wegingen: https://www.lesalonbeige.fr/je-reverais-de-vivre-dans-un-village-monasphere.  Er   zijn   ook   in Vlaanderen abdijen   die   op   al   deze terreinen nog behoorlijk wat mogelijkheden hebben. Ze moeten dan wel wat openheid hebben voor een zekere symbiose tussen gelovigen en de religieuze gemeenschap. Als deze laatste zich zelf “deskundig” afsluit en zich organiseert op een “economisch verantwoorde” wijze als een probleemloze begrafenisonderneming voor zichzelf, is er echter weinig hoop op heropleving. Als er visie is, is er hoop.

Bron Nieuwsbrief: