Nieuwsbrief XVII.7, 11 februari 2022, door pater Daniel

Standaard

Nieuwsbrief XVII.7, 11 februari 2022, door pater Daniel

Totalitarisme voor een samenleving van leugen, schijn en bedrog

Prof. Mattias Desmet (Gent) heeft een boek geschreven: De psychologie van het totalitarisme. Brecht Arnaert, uitgever van Macrotrends, interviewde hem op 29 januari 2022 tijdens de nieuwjaar samenkomst van de leden van Macrotrends onder de titel: De stem in de massa-vorming. Waarom wij moeten blijven spreken.

Het boek lag de volgende dag in de boekhandel. M. Desmet is in Vlaanderen degene die het fenomeen van de huidige “massa-vorming” en het totalitarisme het duidelijkst heeft ontleed en blijft verkondigen. Bovendien krijgt hij ook internationaal steeds meer aandacht. Zijn boek zal in 9 talen vertaald worden.

Zoals zo velen, ziet ook hij met verbazing onze samenleving snel evolueren naar een totalitaire dictatuur. Verwonderd vroeg hij zich al lang af: Hoe is het mogelijk dat een samenleving zo vlug tot een totalitarisme vervalt en hoe is het mogelijk dat plots zovele verstandige mensen alle redelijkheid verliezen en de grootste onzin beginnen te verkondigen? We hebben in de vorige eeuw twee fameuze dictaturen gekend: de Russische Sovjetunie en het nazi-Duitsland. Nu is het een mondiale, technologische dictatuur, gesteund door de moderne communicatiemedia. Hij meent dat het fout was van de weerstandsgroepen in die tijd dat ze ondergronds gingen. Immers, zolang er openlijke tegenstemmen klinken, wordt de dictatuur afgeremd. Volgens hem zijn er vier eigenschappen die een samenleving tot een massa omvormen, klaar voor een totalitaire overheersing: isolement, zinloosheid, angst en frustratie. Deze kenmerken zijn nu volop in onze samenleving(en) aanwezig. Mensen zijn geïsoleerd, hebben onderling steeds minder gewone, warme contacten. Iemand die een winkel binnengaat kan afgeblaft worden omdat hij geen (ziekmakend) mondmasker draagt! Het gevoel voor normaal menselijk contact verdwijnt en alle aandacht gaat uitsluitend naar het volgen van de opgelegde dwangmaatregelen. Verder kunnen velen geen zin meer geven aan hun werk en leven. Ik voeg erbij dat we dit verschijnsel al vanaf de jaren ’70 van vorige eeuw sterk zagen groeien. Waren er vroeger, laten we zeggen 20 % scrupuleuze mensen in de maatschappij, nu is het aantal depressieven hiervan meer dan het viervoud, met een ontstellende groei van verslaving en zelfdoding. Vervolgens is er nu wereldwijd een grote angst gezaaid voor een “virus” die zogenaamd massa’s mensen doodt, (terwijl onafhankelijke wetenschappers alom aantonen dat het in werkelijkheid als een seizoen griep is). Tenslotte is er een groeiende frustratie met agressie. Voor het minste kunnen de spanningen tussen mensen hoog oplopen.

Schokkend is zijn ervaring met twee van onze experts die hij uitnodigde voor een gesprek, waarbij hij schrok van hun schrijnende onwetendheid. Deze “experts” wisten niet eens dat er een officiële website van de EU bestaat, waarop (tot heden eerlijk, wat vlug zal veranderen, beweert M. Desmet) de nevenwerkingen van de covid 19 vaccins gemeld worden: 36.000 doden en meer dan 3 miljoen ernstige ziektes. Bovendien wordt maar 1/6e van wat gerapporteerd ook vermeld! Een van onze experts reageerde aldus: “Zou dat echt waar zijn?… Maar als ik dat ga zeggen, gaat iedereen tegen mij zijn!” Een tweede gesprek was gepland maar daarvoor kwam hij niet meer opdagen. En achteraf gaf hij gewoon verder voor het volk zijn “deskundige” uitleg over de veilige en werkzame covidvaccins!

Het “konvooi voor de vrijheid 2022” in Ottawa is een goed antwoord op dit totalitarisme. Het blijkt een soort ludiek wintercarnaval te zijn met opblaasbare kastelen voor kinderen, dans en muziek. De vrachtwagenchauffeurs krijgen steun vanuit heel Canada, vanaf de ene oceaan naar de andere en blijken de Canadezen te verenigen. Daniel Bulford, een voormalig lid van het corps dat de eerste minister moet beschermen, heeft zelf het covid vaccin geweigerd, is ontslagen en ijvert nu voor de bescherming van de truckers met: “adopteer een vrachtwagen”. Tevens zijn er nu moeders die als vrijwilligsters de truckers komen steunen en helpen. Deze truckers, al worden ze in de media genegeerd, inspireren steeds meer mensen ook elders, in de VS, Australië, Duitsland, Nederland, Finland, Polen, Frankrijk. Maandag heeft Justin Trudeau, eerste minister, een toespraak gehouden waarin hij de truckers verwijt dat ze de democratie en de economie blokkeren en dat de mensen terug naar het gewone leven willen. En de man schijnt niet te begrijpen dat dit juist de grote eisen van de bevolking zijn tegenover hem. Het regime van Canada en van zovele andere landen vernietigt de democratie en de economie in naam van een wereldelite. Terwijl Trudeau hen verwijt dat ze gewelddadig zijn, is hij zelf de vriend van de neo-nazi partij in Oekraïne en heeft hun leider Andriij Parabiij in 2016 uitgenodigd in Ottawa. Zijn regime is ook niet meer in staat tot een redelijk overleg om de mensen hun grondrechten en vrijheden terug te geven. Het kan alleen nog repressief en militair reageren door de nationale politie in te zetten, de mensen te verbieden de manifestanten te helpen, te verbieden te toeteren, monsterboetes te geven. Andere Europese regimes kunnen eveneens alleen maar repressief reageren door alle konvooien te verbieden. Regimes die overeind blijven met leugen en schijn, bedrog en repressief geweld, worden totalitaire dictaturen. Zij moeten gestopt worden door de waarheid publiek te blijven verkondigen. Het “konvooi voor de vrijheid 2022” van de Canadese vrachtwagenchauffeurs is hiervan een goed, ludiek voorbeeld.

Pater Daniel