Pater Daniel, Nieuwsbrief XVII.15/16, 8 april 2022 

Standaard

 Is Poetin werkelijk de oorlog in Oekraïne begonnen?

Pater Daniel

Is Poetin de oorlog in Oekraïne begonnen? De oorlog in Oekraïne is niet op 24 februari 2022 begonnen door Rusland maar op 17 februari door Oekraïne, bewust al jaren vooraf aangestookt door de VS om uiteindelijk te komen tot hun nieuwe wereldorde, waarvan Rusland en China uitgesloten moeten worden. Deze stelling wordt gedocumenteerd uitgewerkt door Thierry Meyssan; www.voltairenet.org.

De VS willen Rusland van de kaart vegen, al drie decennia lang. En de Europese landen blaten als makke schapen en geven hiervoor al hun energie, hoewel Rusland voor geen enkel van hen enige bedreiging vormt, integendeel. Bij de instorting van de Sovjetunie werd ook hun militair Warschau pakt ontbonden. De Russen zouden hun troepen uit Oost-Duitsland terugtrekken en het westen beloofde de landen van het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie gerust te laten. In plaats van ook de NAVO te ontbinden deed het westen echter onmiddellijk het tegenovergestelde. In 1999 kwam er een eerste uitbreiding van de NAVO met Tsjechië, Hongarije en Polen. In 2004 volgde een nieuwe uitbreiding met 7 landen. Verder nog uitbreidingen in 2009, 2017 en 2020. De Russen protesteerden heftig maar bleven alles slikken. Hun protest betrof niet zozeer de aansluiting zelf maar het feit dat die landen daarna aan de grens met Rusland volgepropt werden met vernietigingswapens. Hoe meer Rusland protesteerde, hoe minder de VS en NAVO luisterden en hoe driester ze Rusland begonnen uit te dagen.

In 2014 pleegden de VS een staatsgreep in Oekraïne, dat ostentatief het vredesakkoord van Minsk I en II weigerde uit te voeren en de Russische Oekraïners geen vrede gunde. Inmiddels was het Oekraïense leger bewust met neonazi’s aangevuld. Sindsdien hebben ze 13 tot 22.000 Russische Oekraïners uit de Donbas gedood. De Oekraïense president, die zijn eigen volk uitmoordt, wordt graag gehoord door de Europese regeringen. Op 17 februari 2022 zijn de troepen van Kiev opnieuw de Donbass binnengevallen. Honderdduizend mensen zijn gevlucht. Er waren tot 1.400 explosies per dag te horen. Inmiddels was ook de Russische taal verboden en de verwijzing naar de Slavische oorsprong. Pas op 24 februari is Rusland te hulp gekomen om hieraan een eind te stellen.

“Er zal een nieuwe wereldorde komen en wij moeten die leiden. En wij moeten de rest van de vrije wereld verenigen om dat te realiseren”, aldus de demente marionet van de wereldheersers, die dankzij de grootste verkiezingsfraude uit de geschiedenis op zijn post gezet werd, J. Biden. Het is deze man die openlijk zegt dat Poetin niet aan de macht mag blijven! Rusland werd al uitgesloten van de G8 (2014) en moet nu nog uitgesloten worden van de G20, van de Wereldhandelsorganisatie en van de VN zelf. Alle banden met Rusland moeten verbroken worden tot in het waanzinnige toe: topsporters, de grootste schrijvers zoals Dostoïevsky (+1881), musici zoals Tchaikovsi (+ 1893) en zelfs ’n Soljenitsyn. De Russische cultuur moet radicaal uitgewist worden en Rusland moet van de wereldkaart verdwijnen, voor de glorie en macht van de wapenbazen en als rechtvaardiging voor het verder bestaan van hun gouden kip, de NAVO. Is de NAVO  de uitdrukking van zijn stichtingsacte, nl. een model voor onderlinge relaties, samenwerking en wederzijdse veiligheid met Rusland?

Een onzichtbare wereldelite lacht zich een bult met de massa’s betogers tegen Putin. De bazen van het militair industrieel complex zijn uiterst tevreden met de militaire steun aan Oekraïne, de verhogingen van het oorlogsbudget in de EU-landen en alle monstersancties tegen Rusland, die als een boemerang naar Europa terugkeren. Hoe meer oorlog en hoe armer Europa, hoe rijker en machtiger zij zullen worden. En de VS kunnen weer de absolute heersers zijn van de wereld, al is het welswaar een behoorlijk kleinere wereld. Hier kunnen zij weer naar hartenlust verder doen met ieder land uit te moorden en te vernietigen voor hun eigenbelang. Zij beschouwen het als een aan hen door God gegeven heilige taak de nieuwe wereldorde te leiden en de wet zelf te zijn. Dat het Amerikaanse volk zelf en de volken van Europa steeds meer wegzakken in armoede is niet hun zorg. Als Poetin nu maar verantwoordelijk gesteld wordt voor de ellende in Oekraïne en hij samen met Rusland vernietigd wordt.

Waar blijven de Europese leiders en regeringen die respect vragen voor het UNO-handvest en de soevereiniteit van de landen voor het goed van hun volk, zoals de Hongaarse regering nu met groot succes schijnt te doen? Gaan zij hun land en volk “bevrijden” van Rusland door het goedkope, zuivere Russische gas te weigeren en in de plaats daarvan 4 X meer te betalen voor het opgedrongen Amerikaanse, vuile gas? Waar blijven de bewuste burgers om onderlinge samenwerking en wederzijdse verstandhouding te eisen met Rusland voor de vrede en de welvaart van iedereen? En waar blijven de christenen die de (Latijnse) woordspeling van Augustinus hebben begrepen en volgen: primum veritas, deinde caritas (eerst waarheid, dan liefde)? Is Putin de oorlog begonnen?  

Oekraïne én Rusland zijn het slachtoffer van de ongeremde, criminele overheersingszucht van de VS, die met hun oorlogen steeds hetzelfde proberen: verdeel en heers. En een steeds agressievere mediamanipulatie zorgt ervoor dat de echte en ten hemel schreiende misdaden en hun criminelen uit het nieuws blijven en alle aandacht gaat naar hen die ze als misdadiger willen brandmerken.

Varia

Terwijl de westerse berichtgeving de ene overwinning na de andere van het Oekraïense leger op de Russen vermeldt en niets dan gruwelen van de Russen, blijkt de werkelijkheid precies omgekeerd te zijn. De Russen hebben een enorme voorraad wapens van de NAVO buit gemaakt. Het westers verhaal van het ziekenhuis blijkt ook helemaal niet te kloppen: FREESURIYAH; www.ninefornews.nl.

Een zeer verontwaardigde journaliste omwille van deze gigantische leugens: www.frontnieuws.com

De zeer grote overwinning van V. Orban in Hongarije geeft hoop voor de toekomst dat ook andere volken en leiders eens zullen opstaan. Het is een overwinning van de soevereiniteit, vrijheid en christelijke waarden van een volk. Het toont ook het onderscheid tussen waardige staatlieden en criminele marionetten. Nooit eerder heeft het westen zulke machtige en talrijke vijanden tegen Orban in actie gebracht, o.a. G. Soros en de Oekraïense president Zelensky.  Een president die zijn eigen volk uitmoordt om de VS  te plezieren is een crimineel en zal de rekening ooit door zijn eigen volk gepresenteerd krijgen. Het Hongaarse volk is wakker geworden en biedt toekomst voor Europa: www.mondialisation.ca

Elf Franse, gepensioneerde oorlogsjournalisten klagen de leugens aan over de berichtgeving met betrekking tot Oekraïne, met name over Marioupol en Boutchan. Rusland vroeg een dringende zitting van de VN Veiligheidsraad voor een grondig onderzoek over de berichtgeving over Boutchan, wat door het westen werd geboycot, zodat westerse leiders en media ongestoord verder kunnen spreken over “de oorlogsmisdaden van Rusland in Boutcha”. Zij willen beletten dat de waarheid naar boven komt, die weleens het tegendeel zou kunnen zijn.  Onze perspapegaaien kunnen rustig verder kraaien door hun Amerikaanse goed betaalde oorlogspropaganda te verkondigen: www.lesalonbeige.fr. Over de zogenaamde Russische oorlogsmisdaden in Boutcha als zoveelste valse vlag. Het gaat immers over beelden en verhalen van 4 dagen nadat de Russen vertrokken waren en nadat de burgemeester goed gemutst het vertrek van de Russische soldaten aankondigde zonder enige beschuldiging. Er komen steeds meer tekens dat de massaslachting het werk is van fanatieker extremisten van het Oekraïense leger die zich wreken op allen die pro-Russisch zijn. www.frontnieuws.com. Precies dezelfde tactiek als in Syrië! Veertien dagen na de zogenaamde “volksopstand” en begin van de ”burgeroorlog” in Syrië kwam Al Jazeera met het verhaal hoe het begon: kinderen hadden leuzen tegen de regering op de muur geschilderd, werden opgepakt en gemarteld. Niemand heeft ooit dit verhaal kunnen bewijzen of er een spoor van kunnen vinden.

Jacques Baud, voormalig Zwitsers kolonel, bekleedde verschillende functies zowel in de UNO als in de NAVO, is zeer goed thuis in Oekraïne en spreekt Russisch. Hij belicht nagenoeg alle aspecten van het conflict in Oekraïne met de historische achtergronden. Over de verbeten strijd van de VS tegen de samenwerking Duitsland-Rusland en het zoeken naar een voorwendsel om de Russische gasleveringen te stoppen; over de nucleaire dreiging van Zelensky en NAVO aan Rusland; over de voorbereiding van een groot offensief tegen Donbass vanaf 17 februari. In 2002/3 spraken VS-topdiplomaten voortdurend over de dreigende aanval van Sadam Houssein om hun eigen oorlogsplannen te verdoezelen. Op dezelfde wijze spraken ze nu over een dreigende Russische inval waarmee ze hun vernietigende aanval op de Russen in de Donbass wilden verdoezelen. Volgens hem wilde Poetin helemaal geen oorlog in Oekraïne maar werd hij ertoe gedwongen. Het Oekraïense leger is volgens hem onbetrouwbaar (heeft ook zeer vele zelfmoorden, zoals het Amerikaanse en Israëlische leger!). Het werd aangevuld met fanatieke extremisten (regiment van Azov, met 19 nationaliteiten), die tot alles in staat zijn en alle steun krijgen van de NAVO. Hij beschrijft ook het ontstaan en de groei van deze “neonazi’s” in Oekraïne. www.mondialisation.ca

Terwijl de VS alles in het werk stellen om de oorlog in Oekraïne zo lang mogelijk te laten duren, heeft Rusland de “roebelgas” ingevoerd. Russisch gas zal voortaan betaald moeten worden in een Gazprombank in Rusland met roebels. Er zal wereldwijd een nieuw financieel systeem groeien met de roebel-rupee handel, de Saoedische petroyan, het Iran-Rusland SWIFT en de China-Eurazië Economie. De Europese leiders kijken nog steeds vol verwachting op, als kleuters naar hun Sinterklaas, naar de VS, nu het meest criminele regime op aarde, met hun “turbokapitalistisch casino dat niet op een reële economie steunt”. Volgens Andrej Martjanov zal de Russische reset het grote reset van Davos verbrijzelen: www.frontnieuws.com

Foto door Karolina Grabowska op Pexels.com