Nieuwsbrief 50: Het eensgezinde lijden en strijden van het Syrische volk

Standaard

Nieuwsbrief XVI 50, Syrië, vrijdag 10 december 2021, pater Daniel

In heel Syrië zijn er kleine maar belangrijke tekens van heropbouw en tegelijk wordt Syrië op internationaal vlak steeds meer erkend. De haat van de grote westerse mogendheden en hun bondgenten tegen het land blijft echter onverminderd.

Turkije en de VS vertonen vele verschillen in hun buitenlands beleid, maar zijn het volkomen eens in hun doel de Syrische staatsstructuur en het Syrische volk te vernietigen. Beide bezetten volkomen illegaal een groot deel van N. Syrië. Turkije wil zijn bezetting nu nog uitbreiden tot Tal Rafaat van de provincie Aleppo.  Ondertussen zorgt Turkije voor het afsluiten van het levensnoodzakelijke water voor honderdduizenden Syriërs. De VS zorgen voor het bezetten en afsluiten van de rijkste oliebronnen en stelen van de olie en gas. Daarom hebben wij zo weinig elektriciteit en gas in dit land, dat over een overvloed aan energiebronnen beschikt. Turkije en de VS samen zorgen voor het plunderen, vernietigen, afstoken of stelen van de graanvelden en graanvoorraden. En natuurlijk, voor het internationaal forum storten ze krokodillentranen en vragen dat er meer humanitaire hulp zou gegeven worden: “Deze twee bondgenoten van de NAVO prediken dat er meer humanitaire hulp moet komen voor de Syriërs.  Maar voor wie en hoe? Voor de Syrische Koerden en de gewapende groepen onder de controle van de Amerikanen en de Turken. Er is geen sprake van internationale hulp langs de Syrische regering. De VS blokkeren iedere beslissing in deze richting in de UNO” (Alexandre Lemoine, 7 december 2021: https://www.mondialisation.ca/syrie-ankara-agit-de-concert-avec-washington/5663034).

Het project van de Koerdische anti-Arabische staat, bestreden door Ankara maar gesteund door Washington, is een bron van gruwelijk onrecht en lijden, dat door het westen volkomen genegeerd wordt. De onafhankelijke Canadese journaliste Eva Bartlett heeft er een nauwkeurig onderzoek naar ingesteld. (Eva Bartlett, 2 december 2021: https://www.rt.com/op-ed/541998-kurdish-project-syria-new-israel/).

Tussen juli 2018 en 2020 zouden niet minder dan 400 kinderen geronseld zijn om als kindsoldaten naar het front gestuurd te worden. Het kidnappen en de etnische zuivering gaan nog steeds door. Ondertussen melden de mainstream berichten dat het gaat om een gerechtvaardigde zelfverdediging van Koerden die hun staat Rojava (QSD in het Arabisch) willen oprichten in gebieden die behoren tot Hassaka, Raqqa, Deir-Ezor en Aleppo. Zij vechten zogenaamd voor een democratische staat en voor vrouwenrechten. De strijd van deze YPG en PKK wordt voorgesteld als die van een verdrukt volk. In feite bedragen de Koerden niet meer dan 2 tot 7 % van de bevolking. Assyriërs, Arameërs en andere Syriërs leefden daar generaties lang en kenden nooit een Koerdische meerderheid. Toen de Koerden tegen het Turkse regime begonnen te vechten in de jaren 1960, stroomden de Koerdische vluchtelingen Syrië binnen, dat hen gastvrij opving (zoals later met de Irakezen gebeurde!) Nu zijn Assyrische dorpen in Hassaka en Raqqa helemaal overgenomen door Koerdische rebellen. Syrische en Armeense kerken worden samen met hun land overgenomen door Koerdische strijders, gesteund door de VS. Scholen worden verplicht Koerdisch. Christenen zijn tweederangsburgers en moeten belasting betalen, precies zoals in de IS. De Koerden hebben gewoon IS vervangen. Het gaat om een etnische zuivering en uitdrijving van de eigen bevolking door Koerdische strijders. En de internationale gemeenschap laat gewoon begaan. Eva Bartlett maakt de vergelijking met de zogenaamde Israëlische onafhankelijkheidsoorlog, die in feite een gruwelijke etnische zuivering van Palestina was, die nu nog onverminderd doorgaat. Adviseurs van Ben Gourion, een notoire atheïst, werden in de dorpen gastvrij ontvangen om daarna gemaskerd terug te keren en de Palestijnse leiders te vermoorden en hun dorp in te nemen. De wereld weet het maar niemand erkent de misdaden van 1948, aldus een vooraanstaande historicus uit Israël zelf (Ilan PAPPE, De etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008).

Iets gelijkaardigs is in Noord-Syrië al jaren aan de gang. Niemand erkent de gruwelijke misdaden van de Koerden, de VS, Turkije en Israël, die het Syrische volk voor het oog van heel de wereld blijven wurgen.

Zonder enige overdrijving kunnen we het eensgezinde strijden en lijden van het Syrische volk als een voorbeeld stellen voor de blijvende en moedige weerstand van een volk tegen een internationaal erkend en gesteund terrorisme. Hoe lang de lijdensweg ook nog moge zijn, eens zal de waarheid overwinnen. Kinderen blijven stenen gooien naar monsters van tanks, bestuurd door VS-soldaten tot de tanden toe gewapend en in staat een heel dorp van de kaart te vagen. Geen wonder dat er al jaren meer VS-soldaten omkomen door zelfdoding dan in de strijd. Geen wonder dat ook in het Israëlische leger al jaren zelfdoding de eerste doodsoorzaak is!

P. Daniel