Is dat ook zo? (Syrië en MH17)

Standaard

Nieuwsbrief P. Daniel XVII.39, vrijdag 23 september 2022

Pater Daniel

“Is dat ook zo?”

Tien jaar geleden begonnen de invloedrijke westerse politici en media plots de Syrische president voor te stellen als de gruwelijkste dictator. Telkens deden ze er nog een schepje bovenop. Hij zou zijn volk met gifgas bestoken, ziekenhuizen en scholen bombarderen… Iedereen “wist” wat deze man heel de dag deed: zijn eigen mensen martelen, wurgen en doden. Het was een campagne van monsterleugens van een superrijke club wapenbazen, die door oorlog steeds rijker en machtiger wordt. En of dit succes had! Meer dan 100 landen vormden de groep van de zogenaamde “vrienden van Syrië” en hielpen de VS om het volk uit te moorden en het land te verwoesten. Ze zorgden ook voor een stroom van tienduizenden terroristen die in heel het land aanslagen pleegden, dat het land geïsoleerd werd, in een diepe depressie geraakte en het volk tot armoede verviel. Het waren hoogdagen voor de wapenbazen. In de openbare opinie vond iedereen het prima dat “de dictator” en Syrië met militair geweld werden aangepakt. Niemand van de gezaghebbende politici of journalisten in de heersende media stelde zich de vraag: Is dat ook zo?

Op vraag van Syrië kwam Rusland te hulp en het land, hoewel zwaar verwoest, hield stand mede dankzij de eenheid van volk, regering, leger en president. Daarop ontketende de club van supermiljardairs en wapenbazen een heftige campagne tegen Rusland. Hij zou zijn tegenstaanders de ene na de andere genadeloos vergiftigen. Het lijnvliegtuig MH 17 met honderden passagiers zou hij uit de lucht geschoten hebben, zodat honderden onschuldigen de dood vonden, het buurland Oekraïne zou hij brutaal binnenvallen, er massaslachtingen aanrichten en vernielen. In de openbare opinie “weet” iedereen nu dat Poetin de grootste moordenaar is uit de geschiedenis. Nog eens hoogdagen voor de club van wapenbazen en wereldelite. Terwijl het Amerikaanse volk en de Europese volken in armoede wegzinken en binnen kort van de kou omkomen, zorgen ze ervoor dat een geldstroom van miljarden aan de wapenbazen gegeven wordt zodat de oorlog voortduurt om Rusland kapot te maken. In de openbare opinie wordt dit geprezen als zijnde solidariteit. Niemand stelt zich de vraag: Is dat ook zo?

Gelukkig is er hier en daar zowel in Vlaanderen als in Nederland nog een moedige, waarheidlievende journalist. De Nederlandse onderzoeksjournalist Eric van de Beek heeft grondig onderzoek gedaan naar het neerhalen van het Maleisische vliegtuig MH 17 om de laatste steen boven te halen. En wat blijkt? De criminele wereldelite zelf heeft zich op de rechterstoel gezet om de schuld van hun eigen misdaden deskundig in de schoenen van Poetin te schuiven. En met succes.  Het miljardenproject van Gazprom 2 waardoor Europa zijn goedkoop gas kan krijgen uit Rusland wordt stopgezet, de zwaarste (illegale) sancties worden aan Rusland opgelegd. De VS kapen zonder blozen 300 miljard dollar van Rusland, Oekraïne wordt opgejut om tot de laatste man tegen Rusland te vechten en nu is het de NAVO die openlijk Rusland wil kapot maken want Poetin en Rusland zijn het grote kwaad in onze wereld. En in de openbare opinie is er niemand die zich de vraag stelt: Is dat ook zo?

De geschiedenis van de eerste monniken is vol van de meest boeiende en stichtende gebeurtenissen. Ziehier een voorbeeld. Aan de rand van een dorp met vrome mensen had een monnik zijn kluis gebouwd. Hij wilde alleen maar leven volgens het Evangelie van Jezus door te bidden en te werken, boete te doen en naastenliefde te betonen. Zijn deur was altijd open en iedereen die hulp nodig had kon hem komen halen. Hij deed het werk dat hem gevraagd werd en hielp meestal bij de oogst. Viel de avond of was het werk gedaan dan vertrok de monnik onmiddellijk weer naar zijn kluis. Geen wonder dat deze man in hoog aanzien stond bij alle dorpsbewoners.

Plots kwamen er verschrikkelijke donderwolken over het dorp. Een meisje bleek al enkele maanden zwanger te zijn. Ze vertelde dat de monnik de vader van haar kind was. Een grote woede barste los in het dorp. De mensen trokken naar de kluis, sleurden de monnik buiten, sloegen hem en spuwden hem in het gezicht. Ze eisten dat hij voortaan zou werken voor de jonge moeder en het kind. Ze zeiden hem dat hij de schande was van het hele land, de grootste huichelaar en een kanker voor het dorp. De monnik liet alles over zich heen komen en toen de woede van het volk was bedaard vroeg hij: Is dat ook zo?

De monnik werd voortaan voor zijn werk financieel vergoed. Het geld stond hij onmiddellijk af, zoals van hem geëist werd. Enkele maanden later kregen het meisje en haar vriendje berouw over de leugen die ze verspreid hadden en het kwaad dat ze de monnik hadden aangedaan. Ze vertelden de waarheid. Haar vriendje was de echte vader van het kind. De mensen van het dorp waren als van de hand Gods geslagen. In diep berouw trokken ze naar de kluis en vroegen de monnik nederig om vergeving. Ze overlaadden hem met lofbetuigingen en zeiden dat hij een echte heilige was in hun midden. Wanneer iedereen uitgesproken was, vroeg de monnik: Is dat ook zo?

Varia

Op 17 juli 2014 vertrok de vlucht MH17 van Schiphol (Nederland) naar Kuala Lumpur (Maleisië) met 298 inzittenden, waaronder 93 Nederlanders. Boven Oekraïne werd het vliegtuig neergeschoten. Er was geen enkele overlevende. Op 24 februari 2014 was er een schrikbewind geïnstalleerd door de Navo en op 1 mei werden 50 vreedzame betogers in het vakbondsgebouw van Odessa opgesloten en levend verbrand. Wie ontsnapte werd neergeschoten. Voor het neerschieten van MH17 wees het koor van westerse politici en media unaniem naar Poetin, Rusland en Russische Oekraïners in Oost-Oekraïne als de schuldige, zonder enig bewijs. Kiev had de leiding van de vlucht, verplichtte de piloot lager te vliegen en boven het gebied van Russische Oekraïners! De BBC zond een reportage uit waarin getuigen vertelden dat ze Oekraïense gevechtsvliegtuigen zagen achter de MH 17. Deze reportage werd onmiddellijk verwijderd en is niet meer te vinden. Kiev, de hoofdverdachte, werd meteen aangesteld als leider van het onderzoeksteam en kon zelfs aan de anderen een beperkt spreekverbod opleggen. Het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig werd een half jaar lang uitgesloten van het onderzoeksteam. De Russische Oekraïners vonden de zwarte dozen en overhandigden deze plechtig aan het onderzoeksteam, dat hiervan geen enkel nieuws meedeelde.

De em. Prof. Kees Van der Pijl heeft over deze aanslag al een aantal leugens ontmaskerd en een boek geschreven in het Engels, maar een Nederlandse vertaling mag in Nederland niet verspreid worden. Nu schrijft de Nederlandse onderzoekjournalist Eric van de Beek hierover, na jarenlang nauwkeurig speurwerk zijn resultaat: “MH17 de onderste steen, een non-fictie detective”. 2022, Eigen uitgave.  Hij wil verder gaan tot de laatste steen over de waarheid boven komt. De voorgehouden monsterleugens over een Russische president die een passagiersvliegtuig neerschiet zullen één na één ontmaskerd worden. Het is een wereldelite die met hun crimineel gedrag stinkende wonden blijft maken. De schuld ervan wordt handig aan anderen gegeven, in dit geval om Rusland te demoniseren, wat ook gelukt is. Onze bekwame Vlaamse journalist Willy Van Damme neemt de verdediging op zich van een waarheidsgetrouwe journalistiek en zet een en ander op een rijtje: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/09/16/maleisisch-vliegtuig-de-onderste-steen-komt-langzaam-boven/

*

Waanzin van Oekraïne. Gloriedagen voor wapenbazen, bankiers en een kleine wereldelite. “Vergeet niet dat 99% van wat u “weet” over het conflict in Oekraïne afkomstig is van de leugenaars van het Zelensky-regime, gefilterd door de liegende Amerikaanse pers en inlichtingendiensten (nu gereduceerd tot klankborden van de nep-inlichtingendiensten in Kiev)”. Er is een nieuwe fase begonnen, waarin de NAVO  nu openlijk vecht tegen Rusland. Ook 1/3 van de Oekraïense strijders komt van de NAVO. Terwijl de VS en Europa steeds meer armoe lijden, geven ze miljarden aan de Oekraïense oorlogsmachine, wat alleen maar meer doden en meer verwoestingen zal meebrengen. Als Rusland maar kapot gemaakt wordt: https://www.frontnieuws.com/om-erachter-te-komen-wat-er-echt-gebeurt-in-oekraine-en-niet-alleen-daar-moet-u-geen-tv-kijken-of-westerse-media-lezen/

*

De overleden Britse koningin Elisabeth II, marionet van de nieuwe wereldorde of hoe extreme rijkdom en macht leiden tot corruptie en mensonwaardig gedrag: https://www.frontnieuws.com/de-dood-van-koningin-elizabeth-ii-brits-imperialisme-nwo-big-pharma-wapenlobby-en-wef-de-grote-reset-van-koning-charles-iii-komt-eraan/

*

De Vlaamse bisschoppen hebben op 20 september 2022 een “aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof” aangekondigd. Op zich zou het een goed initiatief kunnen worden. In de praktijk blijkt het de levenwekkende geest van het Evangelie en de dynamiek van de christelijke leer te verloochenen. Daarom zal het leiden tot verdere afbraak van het christelijk leven en van de Kerk en wel van binnenuit met de medewerking van de kerkelijke hiërarchie. Overigens, waarom nemen de bisschoppen geen moedig initiatief om het christelijk huwelijksleven en de verloofdenpastoraal te steunen, bv in verband met de natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing?: http://restkerk.net/2022/09/20/vlaamse-kerk-gaat-voor-het-100-aanvaarden-van-homoseksuelen-zegening-van-relaties-incluis/; https://www.lesalonbeige.fr/un-cardinal-de-la-sainte-eglise-publie-une-benediction-dunion-contre-nature/; de vlammende repliek van aartsbisschop Vigano: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-belgian-bishops-are-rejecting-the-catholic-faith-with-homosexual-blessings/

*

Woensdag 28 september samenkomst om 14.00 u in het Begijnhof nr. 30 te Brugge: gebed en daarna conferentie in de kapittelzaal: “De Vlaamse bijdrage tot de synode, kritische doorlichting”, door dr. Lucas Kiebooms, voorzitter Thomas More genootschap.

P. Daniel