St. Jozef blijft op God vertrouwen

Standaard
4de Zondag van de Advent 2022 A

St. Jozef blijft op God vertrouwen

Op de laatste zondag van de advent wordt de schijnwerper gezet op Maria en St. Jozef. Zij wijzen ons op het wonder van de geboorte, want God de Zoon wordt geboren op een bijzondere wijze, die wij enkel in geloof kunnen aannemen. Dat kan een innerlijke worsteling betekenen.

Bij Jozef was dat niet anders. Hij heeft zelfs gedacht in stilte van Maria te scheiden. Waar gaat het over bij Jozef? Een scheiding? Een scheiding waarom? Ze zijn net verloofd. Voor de Joodse wet zijn ze al man en vrouw. Alleen woont Maria nog niet in zijn huis. Maar er is al een jawoord aan elkaar gegeven.

Waarom wil Jozef scheiden? Het antwoord lijkt heel simpel: Maria is namelijk al in verwachting, en niet van hem. Jozef weet, dat het kind niet van hem is.

Voor St. Jozef betekent het een grote strijd. Jozef heeft een moeilijke tijd. Het lijkt hem weliswaar beter om van het huwelijk af te zien, maar dan wel op een edele manier. Hij neemt de schuld op zich. Niemand hoeft hier iets van te weten. Niemand hoeft hier iets van te begrijpen.

Hoe kan Jozef dat? Het antwoord lijkt wat eenvoudig, maar toch is dat het antwoord: hij kan het door zijn geloof. Jozef gelooft in Gods voorzienigheid, want zijn geloof ligt dieper. Zijn geloof is misschien het best zo te omschrijven, dat Jozef nog op God blijft vertrouwen, zelfs als de wereld op zijn kop staat. Dat is het geloof van Jozef. Hij durft te vertrouwen op God. Alles beter dan Maria te schande maken.

Tijdens die innerlijke strijd krijgt hij tijdens een droom de boodschap: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen. Het Kind in haar schoot is van de heilige Geest.”

Wat moet die droom veel gedaan met hem hebben! Niet zomaar een droom, nee een droom waarin God tot hem sprak. Een droom die zijn leven weer richting geeft en het vertrouwen in God bevestigt. Een droom, met een ongelooflijke boodschap: dit Kind is van de heilige Geest. De situatie met Maria was al ongelooflijk, maar dit Teken (Gods Zoon die mens wordt in de schoot van de Maagd Maria) uit de Hemel is bijzonder!

Met Jozef gaan we op weg naar Kerstmis.

Als u deze dagen het Jozefbeeldje in de stal zet, denk erbij na van wie dat beeldje een uitdrukking is. En doe er een gebedje bij, dat wij mogen groeien in datzelfde geloof. Dan zal God ook in onze tijd ongelooflijke dingen doen, dan wordt het Kerstmis niet alleen in de kerk, of thuis aan de maaltijd, maar in het diepst van onze ziel, geboorte van goddelijk leven.

HS