Leger aan ongelovige mensen die het leven van Jezus voorstellen als een fabel

Standaard

Franklin ter Horst schreef in zijn nieuwsbrief van 12-12-2022 dat in toenemende mate gezaghebbende personen, Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Niet alleen de WEF-samenzwering hebben de Bijbelse God en Jezus buiten de deur gezet, maar ook diverse zogenaamde ‘Bijbeldeskundigen’ trekken het bestaan van Jezus in twijfel en zijn van mening dat geen sprake kan zijn geweest van de opstanding van ‘een lijk’. Zo schetst de Amerikaanse hoogleraar Bijbelse geschiedenis John Dominic Crossan de mens Jezus als een socratisch filosoof, die stem gaf aan misdeelden en het koninkrijk Gods predikte onder de grootste verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Crossan gelooft wel dat Jezus als Joodse rebel aan het kruis is gespijkerd, maar niet dat Hij uit de dood is opgestaan. Sommige Bijbeldeskundigen zijn van mening dat Jezus waarschijnlijk wel heeft bestaan maar dat Zijn woorden en daden zijn aangedikt of verzonnen door evangelieschrijvers, zoveel jaren na dato dat de echte feiten zijn ondergesneeuwd door mythevorming.”

Lees hier verder: www.franklinterhorst.nl