Zalig Kerstmis!

Standaard

Zalig Kerstmis!

Wanneer ik bij ouders op doopgesprek ga, dan vraag ik hen wel eens waarom ze aan hun kind die specifieke naam gegeven hebben. Bij velen hoor ik: “We vonden het beiden een mooie naam”, bij anderen verwijst de naam naar een familielid, vriend, artiest of voetballer. Nog anderen verdiepten zich in de betekenis van de naam en hebben met de naam ook een opdracht of wens aan hun kindje meegegeven.

We vieren Kerstmis. Het geboortefeest van de Zoon van God. God werd mens. Het kind kreeg ook een naam: Jezus.

Maria en Jozef hebben het Kind niet zomaar een naam gegeven die ze beiden leuk vonden of ook niet verwijzend naar een voorvader.

In het evangelie kunnen we lezen dat zowel Maria als Jozef, elk apart, de opdracht van een Engel krijgen om het kind de naam Jezus te geven.

Toen de Engel Gabriël aan Maria de Boodschap bracht dat ze Moeder van de Zoon van God ging worden kreeg ze ook de opdracht om het Kind de naam te geven: “Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven”. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van het Lucasevangelie. 

In het eerste hoofdstuk van het Matteüsevangelie krijgt Jozef van een Engel tekst en uitleg over de zwangerschap van Maria: “Het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Wat is de betekenis van die naam Jezus? “God redt”. De naam die het Kind in de Kribbe draagt is ook wie Hij is en wat Zijn opdracht is. Hij is niet zomaar een kindje dat in een stal in Bethlehem werd geboren maar dit Kind is God die ons komt redden.

Waar moeten we dan van gered worden? Hij redt ons van een doods bestaan. Door Hem écht toe te laten in ons leven en met Hem een levende relatie aan te gaan, hebben we vriendschap met God en staan we er niet alleen voor.

Hij redt ons ook van de zonde en de dood, als we in Hem geloven en gedoopt zijn; zal ons zondigen, ons tekort schieten en het sterven van ons lichaam nooit het laatste woord hebben.

Als we in deze kerstdagen naar het Kind in de kribbe kijken in ons huis, bij of (hier) in de kerk of waar dan ook en we zien hoe dat Kindje de armpjes wijd open strekt, dan mag het in ons hart en gedachten klinken: God strekt in het Kind Jezus Zijn reddende Hand naar mij uit. Grijp ze!

Zalig Kerstmis! Pastoor Andy Penne