Pastoor Penne: Kerststal opruimen, wanneer?

Standaard

Kerststal opruimen, wanneer?

Ik ken heel wat mensen die hun kerstversieringen al eind november in huis zetten. Er is zo lang het idee geweest dat je geen kerstversieringen moet plaatsen voor Sinterklaas. In onze kerken zetten we de kerststal en enkele versieringen vanaf het begin van de kerstnoveen op 17 december en sommige mensen vinden dat vrij laat…

Ik ken ook een aantal mensen die hun kerstversieringen onmiddellijk na nieuwjaar opruimen. Als het allemaal al staat vanaf half november dan is men het na anderhalve maand wel beu en dikwijls zijn er dan nog weinig naalden aan de kerstboom… Velen hebben het gebruik om de kerstspullen op te ruimen na zes januari, het feest van Driekoningen. In veel kerken laat men de stal en de kerstversieringen staan tot het feest van de Doop van de Heer, het officiële einde van de kersttijd, dit jaar op maandag 9 januari. Dus op 10 januari zijn alle kerstversieringen in de kerk wel opgeruimd.

Ik ken enkele mensen en die laten het hele jaar door de kerststal staan. Zo kom ik af en toe bij een kennis in een rusthuis en die heeft het hele jaar door haar kerststalletje staan, heel bewust doet ze dat. Het kerststalletje heeft een ereplaats in haar rusthuiskamer en er brandt ook altijd een lampje bij. Ik ga hier in dit woordje nu niet pleiten om het hele jaar door de kerstversieringen te laten staan en hangen maar toch vind ik het een bijzonder idee.

De vrouw in het rusthuis met haar kerststalletje het hele jaar rond vertelt me dat het voor haar dikwijls een gelegenheid is om over het geloof te spreken. Zo komen er regelmatig mensen van de verzorging de eerste keer bij haar op de kamer die dan verwonderd vragen: “Oei, is het hier al/nog Kerstmis?”. Mja, als je in maart of in augustus of in september ergens een kerststal ziet staan met een lichtje er op, dan stelt elk daar zeker vragen bij. Het is voor haar een gelegenheid om te spreken over de Menswording, God is mens geworden, Die God waarin wij geloven is geen onverschillige of verre God maar Hij is naar ons toegekomen. Dat is niet alleen iets waar we in de kersttijd moeten bij stilstaan maar het hele jaar door mag dat een bijzondere gedachte voor ons, christenen, zijn. We hebben een God die dicht bij ons wil zijn, een God die met ons wil leven. Als gelovige en kerkgetrouwe vrouw is voor haar die kerststal niet alleen een gelegenheid om te spreken over God die toen bij de mensen is gekomen. Die kerststal laat haar ook spreken dat Hij nog altijd bij de mensen wil zijn en komen, in gebed en het meest dicht bij ons in de Eucharistie. Zoals we het in het Angelus bidden: “Het Woord is vlees geworden, en Het heeft onder ons gewoond”, zo gebeurt het nog in elke Eucharistieviering waarin Jezus ons Zijn Vlees te eten geeft.

Die kerststal in haar kamer is voor haar ook altijd een herinnering aan de grote liefdesdaad van God om Zijn Zoon naar deze aarde te sturen voor het geluk van elk van ons persoonlijk. Wat daar in Bethlehem gebeurde, gebeurde voor mij persoonlijk: God maakte zich klein in een kind en kwam naar beneden voor mij persoonlijk; door Zijn Menswording heb ik nu vriendschap met God, vergeving van zonden en Eeuwig Leven.

Wanneer ga jij je kerststal en je kerstversieringen opruimen?