Oudjaar 2022 – Wij mogen de gebeurtenissen in ons leven in het perspectief van de pelgrimstocht plaatsen

Standaard

Dankbaar

Van harte welkom in deze H. Mis op de laatste dag van het jaar! We staan op de drempel van Oud en Nieuw. We kijken a.h.w. nog één keer heel uitdrukkelijk in de achteruitkijkspiegel van 2022, om vervolgens met volle kracht af te stevenen op het nieuwe jaar 2023.

We zien achter ons een jaar vol gebeurtenissen langzaam wegglijden. Voor menigeen blijft het jaartal 2022 diep in hart en ziel gegrift staan, gebeiteld, met pijn misschien en/of met vreugde en voorspoed.

Hoe het ook zij: we zijn vanavond hier bijeen om God dank te zeggen voor al hetgeen Hij ons in dit bijna voorbije jaar gegeven heeft. En we kloppen op Zijn deur, we vragen en we bidden, dat Hij ons in het komende jaar weer zal voorzien met Zijn genade en goedheid.

In het afgelopen jaar zijn er wellicht momenten geweest dat we te weinig opengestaan hebben voor Gods wonderbare werken in en mét mensen. We hebben wellicht te weinig opengestaan voor Zijn genade. Daarom belijden we nu eerst onze schuld voor God en elkaar.

Pelgrimstocht

Het kan niet gemist worden, dat magische moment van de jaarwisseling. Eerst vieren wij oudejaarsavond, die in vele gezinnen een vaste invulling kent: gezelligheidsspelletjes of tv-kijken. Op tv of tablet worden de laatste seconden van het oude jaar hardop afgeteld. En dan is er het magische moment van de jaarwisseling. In huiselijke kring zullen wij elkaar omhelzen en elkaar een Zalig Nieuwjaar toewensen. Intussen schieten de vuurpijlen de lucht in en spatten met een luide knal uit elkaar.

Eigenlijk staat niet alleen deze avond maar de hele decembermaand al in het teken van afronding. Het oude jaar wordt op vele terreinen afgesloten. Er worden alle mogelijke verkiezingen gehouden. De sportman en sportvrouw van het jaar is al gekozen. Het lijkt erop, alsof elk jaar tot een wedstrijd wordt gemaakt. Verder zijn er allerlei beschouwingen over de economie of over de wereldpolitiek (we denken aan de oorlog in Oekraïne) en het kerkelijke leven.

Vele jaaroverzichten zijn te bekijken of te beluisteren. Ze geven meestal een optelsom van de schaduwkanten van ons bestaan, waar tegenover de lichte momenten nauwelijks aan bod komen. Er zijn oorlogen, aanslagen. Er is de terreur, die op vele plaatsen onschuldige en niets vermoedende mensen wegvaagt.

Vanavond, hier samen, dient zich de vraag aan: Hoe is mijn en uw eigen jaaroverzicht? Wat nemen wij mee vanuit het oude jaar? Wat bewaren wij van dit jaar in grote dankbaarheid en waaraan willen wij liever niet meer herinnerd worden? Wat hebben wij van het afgelopen jaar geleerd? Waar zit de geestelijke winst en groei?

Hebben wij God niet meer nodig, die trouw is aan ons en die ons inspireert om iets goeds van het leven te maken? Want God heeft ons het leven geschonken en Hij gaat met ons mee door het leven als een gids en leidsman. God houdt ons op koers. Daartoe heeft Hij ons het geweten gegeven voor goed en kwaad.

De jaarwisseling vanavond doet ons stilstaan bij deze vraag: Hoe ervaar ik het voortschrijden van de tijd? Zijn de jaren enkel een voortdurende herhaling van telkens weer de vier jaargetijden? Dat was in de oudheid de meest voorkomende tijdsbeleving. Of herkennen wij ons in het christelijke denken, waar het voortschrijden van de tijd beleefd wordt als een pelgrimstocht naar de bestemming van het eeuwige leven bij God?

Wij leven niet om zomaar altijd weer hetzelfde door te moeten maken, want ons leven heeft een doel. Wij mogen de gebeurtenissen in ons leven in het perspectief van de pelgrimstocht plaatsen. Dan wordt iets heel eigens van ons geloof zichtbaar. De momenten worden door ons geloof anders beleefd. Geloofsmensen mogen altijd hopen en vertrouwen.

Vragen we nu aan Maria, dat Zij met ons meetrekt op de pelgrimstocht langs de vele gebeurtenissen van ons leven, opdat Zij ons eens mag begroeten in het Huis van God, onze hemelse Vader. Bidden wij samen: “Weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.” Amen.