Aardbeving Zuid-Turkije en Noord Syrië 

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel XVIII.6, vrijdag 10 februari 2023 (1)

Aardbeving Zuid-Turkije en Noord Syrië 

Maandagmorgen 6 februari 2023 werden Zuid-Turkije en Noord Syrië getroffen door de zwaarste aardbeving sinds decennia (7.8) met vele duizenden doden, wijken waarvan de gebouwen instorten, ontelbare gekwetsten en ontheemden. Turkije kreeg nagenoeg uit heel de wereld hulp. Voor Syrië kwam er hulp vanuit Iran en Rusland en nog enkele landen. Vele andere landen aarzelden om Syrië te helpen. Destijds hadden meer dan honderd landen een verbond gesloten onder de cynische naam “vrienden van Syrië” om terroristische groepen te steunen en het land en de bevolking tot slaaf te maken van het westen. Het huichelachtige voorwendsel was dat het volk moest bevrijd worden van een dictator. De werkelijkheid was dat het land onderworpen moest worden aan de westerse belangen. Mede dankzij Rusland en de eensgezindheid van volk, leger, regering en president hield Syrië tot heden stand, tot grote woede van het collectieve westen. Daarop volgde een economische oorlog met wurgende sancties en illegale bezetting van delen die het rijkst zijn aan olie en graan, met de plunderingen van zijn grondstoffen, kidnappings en aanslagen die blijven doorgaan. Hierdoor werd het Syrische volk steeds armer en behoeftiger. Het volk begint echt honger en kou te lijden in zijn  land dat een overvloed heeft aan olie, gas en voedsel. Voordat de “vrienden van Syrië” zich met het land kwamen bemoeien, bracht Syrië 20 % voedsel meer voort dan het zelf nodig had en leefde in een grote welvaart, waarvan we nog volop genoten hebben toen wij twaalf jaar geleden hier kwamen. Nu aarzelt de internationale gemeenschap om juist dit volk, dat in grote nood is wegens de huidige aardbeving, te helpen. Het westen wil zijn leugens blijven verspreiden om daardoor zijn eigen misdaden in dit land te bedekken. Misschien komt er hulp vanuit westerse landen zoals voorheen. Het zal hulp zijn aan de ‘Witte Helmen’, die inmiddels ontmaskerd werden als de helpers van de terroristen. Of er komt hulp langs de illegale grensovergangen in het Noorden, buiten iedere controle van de Syrische regering, waardoor niet het volk maar nogmaals de terroristen kunnen geholpen worden. Onze media blijven handig alle schuld geven aan Assad of het leger! Het volk weet wel beter. Een goed overzicht van de tragische situatie in Syrië dat meer de werkelijkheid weergeeft vind je hier: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-154/. En nog een Quo vadis met een video: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-155/.

Wie wil de politiek correcte discussies nu terzijde laten en het Syrische volk in nood  helpen? Er zijn wel een aantal landen en organisaties die zich oprecht inzetten. Zelf hebben we nog 2 vrachtwagens met prima wollen kleding kunnen verzamelen: “Hoe meer we uitdelen, hoe meer we binnen  krijgen”. De medische teams en de reddingsploegen van het klooster Mar Yakub waren, zoals steeds,  meteen ter plaatse. In de stad Jableh, in de provincie Lattakia zijn 60.000 mensen in nood. In de stad Aleppo (provincie Aleppo) zijn er 80.000 getroffen. Drie projecten werden in werking gezet. De “medische hulp” omvat een medische ploeg in Jableh met een ambulance en een “hospitainer” (een rijdend hospitaal met de modernste mogelijkheden voor operaties); een medische ploeg met ambulance in Aleppo; het uitdelen van medicijnen en overlevingspakketten aan de meest behoeftigen. De “voedselvoorziening” begon met het uitdelen van voedselpakketten in Jableh en Aleppo. Het project “onderdak en verwarming” voorziet in mazout (stookolie) voor vluchtelingencentra en geeft bedden. Voor al deze projecten dienen we te onderlijnen dat er een goede samenwerking is met andere organisaties en hulpverleners. Moeder Agnes-Maria zal nu twee grote noodkeukens openen in Aleppo en Lattakiah. (Meer uitleg en foto’s in ons bijgevoegd bericht)

Wij danken iedereen die ons financieel wil helpen om deze projecten verder te zetten. 

Hierover hebben we een kleine video met een oproep verspreid. 

De ingewikkelde bankgegevens vanuit Libanon zijn voor het Midden-Oosten bedoeld en kunnen voor ons publiek beter vervangen worden door het volgende nummer: IBAN BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (op mijn naam en adres: Herman Maes, Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel)https://youtu.be/-dkm2oc8U6k :

Een hulpoproep van onze parochiepriester Georges Louis naar aanleiding van de Grieks-Melchitische priester Imad Daher, die door de aardbeving in Aleppo gedood werd: https://youtu.be/ClCrmjBfM_E :

*

Volgende weken geen (gewone) nieuwsbrief!

Vanaf midden februari tot begin maart hoop ik voor enkele weken terug te kunnen keren naar de Abdij van Postel. Gedurende die weken zal ik dan op vrijdag geen gewoon berichtgeving vanuit Mar Yakub kunnen vesturen.

 P. Daniel