In maar niet van de wereld / filosoof Herbert Marcuse

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.17, pater Daniel, 28 april 2023 (2)

De Duits-Amerikaanse filosoof Herbert Marcuse (+ 1979) was het boegbeeld van de linkse protestbewegingen van de jaren ’60. Zijn bestseller “De eendimensionale mens” (1964) kende een enorm succes. Hiervan is er nu een nieuwe Nederlandse vertaling met een voorwoord van de Nederlandse professor Thijs Lijster (Groningen). Volgens deze laatste heeft Marcuse een gitzwarte visie op de vrije westerse beschaving. Het is een schijnvrijheid die een systeem van sociale repressie en geestelijke armoede verbergt. Met behulp van de technologie wordt verregaande controle uitgeoefend. De consumptiemaatschappij creëert kunstmatige behoeften, waardoor de mensen als consumenten het systeem draaiende houden. Hierdoor zijn de westerse maatschappijen in feite totalitaire regimes, die gericht zijn op winst voor de elite en niet op het geluk en het welzijn van het volk. Met deze maatschappij dialogeren of compromissen sluiten had volgens Marcus geen zin. Vandaar dat de hippies zich ook radicaal terugtrokken[H1] . Ze wilden zich geen verlangens van de consumptiemaatschappij, laten opeggen maar hun eigen verlangens volgen. (https://www.filosofie.nl/volgens-marcuse-leven-we-in-het-vrije-westen-onder-een-totalitair-regime/)

Wat Herbert Marcuse in de jaren ’60 al zag, is in onze tijd met de corona openlijk doorgevoerd. Mattias Desmet heeft het haarfijn beschreven in zijn boek De psychologie van totalitarisme (2022). En de manier waarop de overheid zijn verantwoorde visie wil verbieden in plaats van ermee in gesprek te gaan, toont al dat hij werkelijk het pijnpunt van onze samenleving heeft aangeraakt.

Voor christenen blijft Jezus en zijn Evangelie de maatstaf om te leven “in” maar niet “van” deze wereld. In 410 Rome door de barbaren verwoest. Het Romeinse Rijk was sinds ’n eeuw christelijk geworden. In de algemene opinie was dit de reden van de val van het Romeinse imperium. De heilige Augustinus werkt van 413 tot 426 aan zijn klassieker “De Stad Gods” waarin hij uitlegt dat er twee rijken zijn, een hemels, dat blijvend is en een aards dat vergankelijk is. Hij legt verder uit dat het Romeinse Rijk ten onder gegaan is aan zijn eigen perversie en corruptie, leugen en geweld.

Jezus zegt in zijn hogepriesterlijk gebed: “Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt…” (Johannes 17, 9). Jezus maakt ons duidelijk wat wij wel in de wereld leven maar niet van de wereld kunnen zijn. “Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen van de wereld! Als iemand de wereld liefheeft is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld; En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van de Vader blijft in eeuwigheid”(1 Johannes 1, 15-17). Het Evangelie is de meest creatieve bron voor alternatief leven, ook in onze tijd. Monniken, monialen, heiligen en helden hebben in het verleden hiervan spectaculaire voorbeelden gegeven.

Het is merkwaardig dat een knalrode linkse rakker zoals Marcus en een vrijzinnige professor met een open geest zoals Mattias Desmet zo dicht de evangelische geest benaderen. Het wordt tijd dat hippies en heiligen elkaar ontmoeten om nieuwe vormen van een menswaardige samenleving te vinden.

Varia

Graag gaan we in op de vraag om het interview van Epoche (Brecht Arnaert met mij) te vermelden: https://youtu.be/VaKVppoEMRc

Over de zogenaamd uitgelekte plannen van Oekraïne om in Syrië de Russen aan te vallen en over de toenadering tussen Turkije en Syrië:

*

Nu Rusland voorzitter is van de VN Veiligheidsraad voeren Rusland en China de druk op om het mooie UNO-handvest ook te respecteren. Nu eisen ze naleving van de verdragen die gesloten werden. Finland tekende in1947 dat het neutraal zou blijven. De Baltische staten tekenden dat ze de monumenten van het Rode Leger zouden respecteren. De VN hebben in 1971 erkend dat Beijing en niet Taiwan China zou vertegenwoordigen: https://www.voltairenet.org/article219201.html; https://www.voltairenet.org/article219210.html

De VS hebben niet opgehouden politici naar China te sturen om het land te waarschuwen voor verdere toenadering met Rusland. Inmiddels is Li Shangfu, Chinese minister van landsverdediging, voor meerdere dagen op officieel bezoek (zijn eerste buitenlandse reis!) in Rusland en hij kan het bijzonder goed stellen met zijn Russische ambtsgenoot Serguei Choigou. China en Rusland zullen na hun nauwe politieke en economische banden nu ook een militaire alliantie sluiten. De grootste nachtmerrie voor de VS en de NAVO! https://www.mondialisation.ca/chine-russie-vers-lofficialisation-de-lalliance-militaire/5677196

*

De ongelooflijke corruptie van Zelinski en zijn entourage, volgens S. Hersh: https://www.golfbrekers.be/seymour-hersh-over-wat-er-achter-de-vsa-coulissen-bedisseld-wordt/

Dit artikel over VS en Oekraïne kreeg ik toegestuurd met deze commentaar, die politiek helemaal niet correct is maar volgens mij prima weergeeft wat steeds meer mensen beginnen te begrijpen:

“Hoe die oorlog gaat aflopen, weet ik uiteraard niet. Wel weet ik met zekerheid dat Oekraïne nooit nog de Krim terugkrijgt. En waar ik ook zo goed als zeker van ben: Oekraïne zal een desolate puinhoop zijn als de Amerikanen zich terugtrekken. Zelenski en co hebben genoeg geld achterovergedrukt om verder comfortabel te leven “in ballingschap”. En wij krijgen de factuur (cf. artikel). De geschiedenis herhaalt zich: overal waar “onze Amerikaanse vrienden” (vrij naar Putin’s uitspraak maar al eventjes geleden) zich moeien, loopt het grondig fout. Kijk maar naar Irak, Lybië, Syrië, Afghanistan …” (https://www.politico.com/news/2023/04/24/biden-ukraine-russia-counteroffensive-defense-00093384)

*

Hoe een Zambiaan de politieke leiders van de VS de mantel uitveegt en de VS openlijk bestempelt als een terroristenstaat: golfbrekers.be/gedeelde-waarden-in-de-vsa-en-afrika-2/;  https://www.golfbrekers.be/gedeelde-waarden-in-vsa-en-afrika/.

*

Waanzinnige ideologie achter het ijveren voor abortus: https://www.bezorgdeouders.be/2023/04/16/karianne-boer-er-zit-een-ranzig-kantje-aan-de-wil-om-de-abortustermijn-op-te-trekken-2/