De Schepping is Herschepping.Hubert_Luns

Standaard

De Schepping is Herschepping

door Hubert Luns

Een nieuw artikel met een uitleg van Genesis, waar via de grondtekst een uitleg gegeven wordt over het tijdsmatig aspect en de kwestie van de zogenaamde voorschepping. Er komen twee uitgebreide citaten in voor over het werk van Don Guido (pp. 5 en 6).

Hier wordt op een begrijpelijke wijze getracht deze lastige materie theologisch uit te diepen; vooral in paragrafen 5 en 7 staan enkele aansprekende passages, met name over de plaats van de Heilige Maagd Maria en over de betekenis van het lichaam.

De link is: De Schepping is Herschepping.Hubert_Luns

Doc:NWO in aantocht.Hubert Luns

Standaard

De New World Order in Aantocht.Hubert_Luns

Eén universele machtsstructuur, één wereldeconomie en één wereldgodsdienst. Individuen tot nummers herleid, de mens van zijn uniciteit en waardigheid ontdaan! Als niemand meer kan kopen of verkopen zonder het geaccrediteerde ‘plastic geld’, zal dat een voldongen feit zijn.
Lees hier verder: http://911ww3.wordpress.com/2012/06/11/de-new-world-order-in-aantocht-hubert_luns

Pastoor Geudens

Doe ons hier de tekenen verstaan

Standaard

‘Het Vrederijk is Nabij’

Doe ons hier de tekenen verstaan
door H. Luns
“Als u de Voorloper ziet, mag gezegd worden dat de zending van ha-Yeshua Mashiach is begonnen!”, zegt een oude Joodse wijsheid. Wie anders is die bode dan de Maagd Maria? De aanzwellende reeks eindtijdaankondigingen, denk aan Lourdes, Fatima en zovele andere, staat in de teken van “bekeert u want het rijk van God is nabij”. Die reeks aankondigingen is in 1846 begonnen met Maria’s verschijningen aan de herdertjes van La Salette. Dus de moeder Gods is de heraut ter voorbereiding van de nieuwe tijd.

Bron: http://www.scribd.com/doc/89954214/Het-Vrederijk-is-Nabij-Hubert-Luns