Holy Face of Jesus, Shroud of Turin and Jacky Hass

Standaard

The REAL Face of Jesus Christ

Many Catholics are very familiar with the Holy Shroud of Turin, but not all Catholics are familiar with the miraculous Photograph that was taken by Jackie Hass on her trip to the Holy Land. When the photograph is next to a copy of the face on the Holy Shroud, the resemblance is beyond striking! I hope this video will not only strengthen your faith, but also will make you a firm believer in Jackie Hass’s photo which was proven to be unexplainable!

Foto 

 Gebed (ontleend aan Teresa Helena Higginson):

O Heilig Hoofd van Jezus, zetel van de goddelijke Wijsheid, Gij hebt het Heilig Hart bij al zijn wensen en aandoeningen geleid, bewogen en beheerst; geef mij ook mijn gedachten, woorden en werken in en beheers die. Wees, zoals U beloofd hebt, het heilsmiddel tegen de grote rampen van onze tijd: de geestelijke hoogmoed en de ontrouw aan God. Wij bezweren U bij uw lijden, bij de doornenkroon die uw voorhoofd verscheurde, bij de slagen, bij uw Bloed, bij de beledigingen U aangedaan, en ook bij de liefde die het Onbevlekte Hart van Maria, uw heilige Moeder, voor U had. O, mocht U toch aanbeden, geëerd en verheerlijkt worden, en dat zo spoedig mogelijk en op de meest volmaakte manier en zo algemeen als het in overeenstemming met de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid maar mogelijk is. Dit vragen wij U voor de glorie van God, in het belang van het welzijn van de zielen, voor alle intenties van het goddelijk Hart en voor de vervulling van de goddelijke Wil en van het zo vurig verlangen, door U geopenbaard. Amen.

Info Shroud of Turin and Jacky Hass:  http://www.santafaz.info

Geplaatst door Pastoor Geudens , http://geudens.wordpress.com