Alan Ames komt naar Genk

Comment 1 Standaard

Geloofsgetuigenis en gebed om genezing in de Heilig Hartkerk, Kerkstraat 1b, Genk-Winterslag

Alan Ames werd in 1953 in Londen geboren en leeft al jaren met zijn vrouw en 2 kinderen in Australië. Hij vernam een duidelijke oproep tot ommekeer waaraan hij na herhaaldelijk afwijzen gehoor gaf.

Het getuigenis van Alan handelt over zijn eigen terugkeer naar de sacramenten (eucharistie, biecht), het gebed (rozenkrans) en de liefde van God wiens barmhartigheid zijn eigen omkeer mogelijk maakte. Alan spreekt spontaan zoals de H.Geest het hem ingeeft. Hij spreekt over de gehoorzaamheid aan de Katholieke Kerk en leeft dit zelf.

Met uitdrukkelijk verlof van zijn Aartsbisschop Mgr. Hickey uit Perth Australië getuigt Alan sinds 1994 overal ter wereld van zijn bekering. De gaven die hem geschonken zijn worden vooral bij het genezingsgebed zichtbaar. Steeds opnieuw ontvangen mensen daar emotionele, geestelijke en lichamelijke genezing.

Het programma van zondag 23 september begint om 15 u met rozenkrans-gebed en aansluitend de H. Mis. Nadien volgt een voordracht door Alan Ames met vertaling waarna de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en het genezingsgebed plaats heeft met mogelijkheid tot handoplegging door Alan. Er is ook biechtgelegenheid. Iedereen is van harte welkom.

Website www.alanames.org

Een gedachte over “Alan Ames komt naar Genk

Reacties zijn gesloten.