Oproep van de patriarchen en leiders van de christengemeenschappen in Libanon

Standaard

2015-01-22, Rome, ZENIT.Org.

Het christelijk Oosten ondergaat het martelaarschap van fanatieke vervolgingen.

Het christelijk Oosten ondergaat een martelaarschap door het feit van “fanatieke en terroristische vervolgingen”, vooral in Irak, Syrië, Libanon en Egypte. Zo luidt de aanklacht van de patriarchen en leiders van de christengemeenschappen in Libanon, in een oproep die de Raad van Katholieke Patriarchen en Bisschoppen van Libanon (Council of Catholic Patriarchs and Bishops) bij ZENIT deed toekomen.
Zij vragen in deze grote Week voor de Eenheid van de Christenen bijzonder gebed voor de bevrijding van twee orthodoxe metropolieten van Alep, Mar Gregeorios Yohanna Ibrahim en Paul Yaziji, ontvoerd op 22 april 2013 en “symbolen van de oecumene en interreligieuze dialoog”. Zij laken “een systematische campagne van uitroeiing”, “etnische en godsdienstige zuivering die gelijk staat met volkenmoord”.
Hier volgt de integrale vertaling van hun oproep:


Oproep van de patriarchen en leiders van de christengemeenschappen in Libanon
“Wij, patriarchen en leiders van de christengemeenschappen in Libanon, danken onze Heer voor onze bijeenkomst die dit jaar nog plaatsheeft in de Syrisch orthodoxe kerk van de H. Efrem II, om te bidden voor de eenheid van de heilige, apostolische en universele Kerk van onze Heer.

Verenigd in gebed, richten wij onze oproep aan al onze christen broeders en zusters in de wereld, priesters en leken, die de Gebedsweek houden voor de Eenheid van de Christenen; wij vragen hun zich aan te sluiten bij ons vurig en hartstochtelijk gebed om vrede in ons dierbaar Oosten dat lijdt, vooral in Irak, Syrië, Libanon en Egypte, landen die onophoudelijk geconfronteerd worden met de ergste golven van fanatieke en terroristische vervolgingen.

Ons vreedzaam volk ondergaat een martelaarschap omwille van zijn geloof of is het slachtoffer van een systematische campagne van uitroeiing, omdat het verplicht wordt de grond van zijn vaders te verlaten.

Zij zijn het voorwerp van etnische en godsdienstige zuivering die gelijk staat met volkenmoord, en worden in hun vaderland met uitroeiing bedreigd. Hun kerken, kloosters en iconen worden geprofaneerd, monniken en vrouwelijke religieuzen, priesters en bisschoppen worden ontvoerd, onder wie de metropolieten Mar Gregeorios Yohanna Ibrahim en Paul Yaziji, symbolen van de oecumene en interreligieuze dialoog.

Wij vragen u te bidden en geen moeite te sparen, altijd en overal, om een einde te maken aan deze pijnlijke en tragische realiteit, opdat alle ontvoerde personen in alle veiligheid en waardigheid zouden bevrijd worden en opdat in Midden Oosten een duurzame en vreedzame christelijke aanwezigheid zou verzekerd worden. “


Vert. Maranatha-gemeenschap