Bevestigingstherapie – Conrad Baars MD

Standaard

Dr. C.W. Baars en Dr. A. Terruwe

Affirmation Therapy of Bevestigingstherapie

Alle mensen hebben een aangeboren behoefte aan menselijke liefde. Op de Goddelijke tussenkomst na is het noodzakelijk om die liefde van mensen te ontvangen opdat men zich goed en waardevol kan voelen. Om liefde te kunnen schenken moet men die dus eerst hebben ontvangen. Dit gebeurt echter pas zodra iemand zichzelf als goed, mooi en genegen kan zien.

De christelijke psychiaters Dr. Conrad W. Baars en Dr. Anna A. Terruwe, hebben dit proces “bevestiging” genoemd. Deze bevestiging vindt plaats als een persoon die bron is van onvoorwaardelijke liefde en versterking voor een ander. Vanuit het perspectief van het christelijk geloof is dit liefdesvermogen onontbeerlijk om het gebod van Jezus “heb uw naaste lief” na te komen (Johannes 13:34, 15:12). Volgens Baars en Terruwe (Healing the Unaffirmed, 1976 – de Genezing van Onbevestigden) is een persoon nog niet bevestigd als hij/zij authentieke bevestiging heeft moeten ontberen. Het…

View original post 546 woorden meer